Byt sektion

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Familjeskydd - en livförsäkring

Familjeskydd är en livförsäkring som du kan ansöka om och som bekostas av de pengar som betalas in till din Avtalspension SAF-LO. 

Har du familjeskydd och dör innan du fyllt 65 får din familj (förmånstagare) pengar utbetalda varje månad.

Hur mycket som ska betalas ut till dina förmånstagare, och hur länge, bestämmer du själv. Ju högre nivå på utbetalningarna och ju längre utbetalningstid, desto mer kostar familjeskyddet. Skyddet blir också dyrare ju äldre du blir.

Tecknar du familjeskydd blir din egen tjänstepension lägre, eftersom pengarna som bekostar familjeskyddet tas från inbetalningarna till din egen pension.

Se över ditt familjeskydd

Vill du ansöka om, ta bort eller se över ditt familjeskydd, gör du det på Mina sidor.

Din egen pension blir lägre

Kostnaden för familjeskydd tas från de pengar som årligen betalas in till din egen tjänstepension. Det gör att du själv får lägre pension. Är du ensamstående och inte har barn bör du därför inte ha familjeskydd. Ändras din familjesituation kan du ansöka om familjeskydd då.

Så mycket får familjen

Toggle

Ersättningen från familjeskyddet betalas ut månadsvis.

Du kan välja ett familjeskydd på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. (Ett prisbasbelopp är 47 300 kronor år 2020).

Du väljer också i hur många år familjeskyddet ska betalas ut – 5, 10, 15 eller 20 år.

Familjeskydd betalas inte ut efter att du skulle ha fyllt 70 år. Är du till exempel 58 år när du ansöker om familjeskydd kan du alltså välja högst 10 års utbetalningstid.

Familjeskyddet upphör den 31 december det år du fyller 65 år.

Så mycket får familjen

Välj det antal prisbasbelopp du vill ska betalas ut till din familj så ser du ersättningen per månad. Kom i håg att familjeskydd minskar din egen tjänstepension!

1 prisbasbelopp = kronor/år (2020)
0 kronor/månad

Dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo och i andra hand dina barn. Det är alltså de som kan få ersättning från försäkringen när du dör.

Du kan ändra ordningen så att det i första hand är dina barn som är förmåns­tagare och i andra hand din sambo. Det är också möjligt att dela lika mellan din make och barnen. Du kan även ha före detta make/registrerad partner/sambo som förmånstagare, liksom styvbarn och fosterbarn.

Vill du ändra på ordningen av förmånstagare måste du skriva ett särskilt förmåns­tagar­­förordnande. Det gör du genom att skriva ut och fylla i en blankett som du skickar in till Fora. Du kan också beställa blanketten till din folkbokföringsadress.

Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

Kostnad för familjeskydd

Toggle

Kostnaden för familjeskyddet beror på vilken utbetalningstid du väljer och hur stor ersättning som ska betalas ut per år. 

Du kan välja ett familjeskydd på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. (Ett prisbasbelopp är 47 300 kronor år 2020). Ju fler prisbasbelopp, desto dyrare blir familjeskyddet.

Du väljer också i hur många år familjeskyddet ska betalas ut – 5, 10, 15 eller 20 år. Ju längre utbetalningstid, desto dyrare blir familjskyddet.

Din ålder påverkar också kostnaden. Ju äldre du är, desto dyrare blir familjeskyddet.

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din Avtalspension SAF-LO. Därför minskar dina egna utbetalningar från tjänstepensionen om du har familjeskydd.

Skulle de pengar som årligen betalas in till din Avtalspension SAF-LO inte täcka kostnaden för familjeskyddet, sägs skyddet upp.

Så mycket kostar familjeskyddet

Kostnaden för familjeskydd varierar mellan ett par hundra kronor till flera tusen kronor per år, bereonde på vilken utbetalningstid och vilken ersättningsnivå du väljer, samt din ålder. 

Så påverkas din egen pension

Toggle

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din tjänstepension. Därför minskar din egen pension om du har familjeskydd. Hur mycket mindre som betalas in till din tjänstepension beror på vilken ersättningsnivå du tecknar för familjeskyddet och i hur många år det ska betalas ut till din familj. Ju högre nivå och längre utbetalningstid, desto mer betalar du för skyddet.

Om din familj behöver en livförsäkring bör du jämföra kostnaden för familjeskydd med kostnaden för en privat livförsäkring och även väga in värdet av ersättningen från din tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Gör din egen beräkning

Vill du veta mer om hur efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd) påverkar storleken på din egen tjänstepension, kan du räkna ut det på Pensionsguiden på konsumenternas.se.

Hälsodeklaration och fullmakt

Toggle

När du ansöker om familjeskydd måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna familjeskydd. Har du en allvarlig sjukdom kanske du inte får göra det.

Det finns ett tillfälle då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna familjeskydd: När du när du ansluts till Avtalspension SAF-LO – antingen genom att du fyller 25 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtalspension SAF-LO - har du en månad på dig att ansöka om familjeskydd utan att behöva lämna hälsodeklaration. Har du en sjukdom som gör att du inte får teckna en privat livförsäkring kan det då vara ett bra alternativ att teckna familjeskydd.

Hälsodeklaration och fullmakt

För att Fora ska kunna handlägga din hälsodeklaration och fullmakt, måste du skicka in den på papper. Du skriver själv ut blanketterna. Kom ihåg att skriva under på båda papperen!

Vad är efterlevandeskydd?
Languages
What is survivor protection? Subtitles available in العربية, English, suomi, svenska, polski, русский, español and Türkçe. Start the movie and choose language in the player's settings.