Byt sektion
Sök
Sökhjälpen
Vanliga sökord som kan hjälpa dig att hitta rätt snabbare.
pensionsbesked återbetalningsskydd försäkringar säsongsanställd
Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Har du fått ett pensionsbesked?

I pensionsbeskedet från Fora finns bland annat uppgifter om hur värdet av din Avtalspension SAF-LO har förändrats det senaste året, hur mycket pengar som betalats in i år, vilka pensionsförvaltare du har och om du har något efterlevandeskydd.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Familjeskydd - en livförsäkring

Familjeskydd är en livförsäkring som du kan ansöka om till din tjänstepension. Om du dör innan du fyllt 65 får din familj (förmånstagare) pengar utbetalda varje månad.

Hur mycket som ska betalas ut till dina förmånstagare, och hur länge, bestämmer du. Ju högre nivå på utbetalningarna och längre utbetalningstid, desto mer kostar familjeskyddet. Skyddet blir också dyrare ju äldre du blir.

Din egen pension blir lägre

Kostnaden för familjeskydd tas från de pengar som årligen betalas in till din egen pension. Det gör att du själv får lägre pension. Är du ensamstående och inte har barn bör du därför inte ha familjeskydd. Ändras din familjesituation kan du ansöka om familjeskydd då.

Se över ditt familjeskydd

Vill du ansöka om, ändra storlek eller ta bort ditt familjeskydd, gör du det på Mina sidor.

Så mycket får familjen

Ersättningen från familjeskyddet betalas ut månadsvis.

Du kan välja ett familjeskydd på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. (Ett prisbasbelopp är 45 500 kronor år 2018). Du väljer också i hur många år familjeskyddet ska betalas ut – 5, 10, 15 eller 20 år.

Familjeskydd betalas inte ut efter att du skulle ha fyllt 70 år. Är du till exempel 58 år när du ansöker om familjeskydd kan du alltså välja högst 10 års utbetalningstid.

Familjeskyddet upphör den 31 december det år du fyller 65 år.

Så mycket får familjen

Välj det antal prisbasbelopp du vill ska betalas ut till din familj så ser du ersättningen per månad. Kom i håg att familjeskydd minskar din egen tjänstepension!

1 prisbasbelopp = ...  kronor/år (2019)

= ...  kronor/månad

Dina förmånstagare

Dina förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo och i andra hand dina barn. Det är alltså de som kan få ersättning från försäkringen när du dör.

Du kan ändra ordningen så att det i första hand är dina barn som är förmåns­tagare och i andra hand din sambo. Det är också möjligt att dela lika mellan din make och barnen. Du kan även ha före detta make/registrerad partner/sambo som förmånstagare, liksom styvbarn och fosterbarn.

Vill du ändra på ordningen av förmånstagare måste du skriva ett särskilt förmåns­tagar­­förordnande. Det gör du genom att skriva ut och fylla i en blankett som du skickar in till Fora. Du kan också beställa blanketten till din folkbokföringsadress.

pdf

Kostnad för familjeskydd

Kostnaden för familjeskyddet beror på vilken utbetalningstid du väljer och hur stor ersättning som ska betalas ut per år.

Du kan välja ett familjeskydd på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. (Ett prisbasbelopp är 46 500 kronor år 2019). Du väljer också i hur många år familjeskyddet ska betalas ut – 5, 10, 15 eller 20 år. Ju fler prisbasbelopp och ju längre utbetalningstid, desto dyrare blir familjeskyddet. Din ålder påverkar också kostnaden – ju äldre du är, desto mer kostar det.

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som betalas in till din tjänstepension en gång om året. Därför minskar din egen pension om du har familjeskydd. 

Skulle den årliga pensionspremien inte täcka kostnaden för familjeskyddet, tas skyddet bort. 

Så mycket kostar familjeskyddet

Kostnaden för familjeskydd ligger på mellan 157 och 5 532 kronor per år, bereonde på utbetalningstid, ersättningsnivå och din ålder. 

Så påverkas din egen pension

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som betalas in till din tjänstepension en gång om året. Därför minskar din egen pension om du har familjeskydd. Hur mycket mindre som betalas in till din tjänstepension beror på vilken ersättningsnivå du tecknar för familjeskyddet och i hur många år det ska betalas ut till din familj. Ju högre nivå och längre utbetalningstid, desto mer betalar du för skyddet.

Om din familj behöver en livförsäkring bör du jämföra kostnaden för familjeskydd med kostnaden för en privat livförsäkring och även väga in värdet av ersättningen från din tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Gör din egen beräkning

Vill du veta mer om hur familjeskydd påverkar storleken på din egen tjänstepension, kan du räkna ut det på Pensionsguiden på konsumenternas.se.

Hälsodeklaration och fullmakt

När du ansöker om familjeskydd måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna familjeskydd. Har du en allvarlig sjukdom kanske du inte får göra det.

Hälsodeklaration och fullmakt måste skickas in till Fora inom 30 dagar från det att du har ansökt om familjeskydd. 

Det finns ett tillfälle då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna familjeskydd: När du när du ansluts till Avtalspension SAF-LO – antingen genom att du fyller 25 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtalspension SAF-LO - har du en månad på dig att ansöka om familjeskydd utan att behöva lämna hälsodeklaration. Har du en sjukdom som gör att du inte får teckna en privat livförsäkring kan det då vara ett bra alternativ att teckna familjeskydd.

Hälsodeklaration och fullmakt

För att Fora ska kunna handlägga din hälsodeklaration och fullmakt, måste du skicka in den på papper. Du skriver själv ut blanketterna. Kom ihåg att skriva under! Hälsodeklaration och fullmakt måste skickas in till Fora inom 30 dagar från det att du valt återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.