Vi använder cookies för att du som besökare lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om cookies. Stäng

Fora

Logga in på Mina sidor

Familjeskydd - en livförsäkring

Familjeskydd är en livförsäkring som du kan ansöka om till din tjänstepension. Om du dör innan du fyllt 65 får din familj (förmånstagare) pengar utbetalda varje månad.

Hur mycket som ska betalas ut till dina förmånstagare, och hur länge, bestämmer du. Ju högre nivå på utbetalningarna och längre utbetalningstid, desto mer kostar familjeskyddet. Skyddet blir också dyrare ju äldre du blir.

Din egen pension blir lägre

Kostnaden för familjeskydd tas från de pengar som årligen betalas in till din egen pension. Det gör att du själv får lägre pension. Är du ensamstående och inte har barn bör du därför inte ha familjeskydd. Ändras din familjesituation kan du ansöka om familjeskydd då.

Se över ditt familjeskydd

Vill du ansöka om, ändra storlek eller ta bort ditt familjeskydd, gör du det på Mina sidor.

Så mycket får familjen

Ersättningen från familjeskyddet betalas ut månadsvis.

Du kan välja ett familjeskydd på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. (Ett prisbasbelopp är 45 500 kronor år 2018). Du väljer också i hur många år familjeskyddet ska betalas ut – 5, 10, 15 eller 20 år.

Familjeskydd betalas inte ut efter att du skulle ha fyllt 70 år. Är du till 58 år när du ansöker om familjeskydd kan du alltså välja högst 10 års utbetalningstid.

Familjeskyddet upphör den 31 december det år du fyller 65 år.

Så mycket får familjen

Välj det antal prisbasbelopp du vill ska betalas ut till din familj så ser du ersättningen per månad. Kom i håg att familjeskydd minskar din egen tjänstepension!

1 prisbasbelopp = kr/år (2018)
0 kr/mån

Dina förmånstagare

Dina förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo och i andra hand dina barn. Det är alltså de som kan få ersättning från försäkringen när du dör.

Du kan ändra ordningen så att det i första hand är dina barn som är förmåns­tagare och i andra hand din sambo. Det är också möjligt att dela lika mellan din make och barnen. Du kan även ha före detta make/registrerad partner/sambo som förmånstagare, liksom styvbarn och fosterbarn.

Vill du ändra på ordningen av förmånsdagare måste du skriva ett särskilt förmåns­tagar­­förordnande. Det gör du genom att skriva ut och fylla i en blankett som du skickar in till Fora. Du kan också beställa blanketten till din folkbokföringsadress.

pdf

Kostnad för familjeskydd

Kostnaden för familjeskyddet beror på vilken utbetalningstid du väljer och hur stor ersättning som ska betalas ut per år.

Du kan välja ett familjeskydd på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. (Ett prisbasbelopp är 44 800 kronor år 2017). Du väljer också i hur många år familjeskyddet ska betalas ut – 5, 10, 15 eller 20 år. Ju fler prisbasbelopp och ju längre utbetalningstid, desto dyrare blir familjskyddet. Din ålder påverkar också kostnaden – ju äldre du är, desto mer kostar det.

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som betalas in till din tjänstepension en gång om året. Därför minskar din egen pension om du har familjeskydd. 

Skulle den årliga pensionspremien inte täcka kostnaden för familjeskyddet, tas skyddet bort. 

Så mycket kostar familjeskyddet

Kostnaden för familjeskydd ligger på mellan 157 och 5 532 kronor per år, bereonde på utbetalningstid, ersättningsnivå och din ålder. 

Så påverkas din egen pension

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som betalas in till din tjänstepension en gång om året. Därför minskar din egen pension om du har familjeskydd. Hur mycket mindre som betalas in till din tjänstepension beror på vilken ersättningsnivå du tecknar för familjeskyddet och i hur många år det ska betalas ut till din familj. Ju högre nivå och längre utbetalningstid, desto mer betalar du för skyddet.

Om din familj behöver en livförsäkring bör du jämföra kostnaden för familjeskydd med kostnaden för en privat livförsäkring och även väga in värdet av ersättningen från din tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Gör din egen beräkning

Vill du veta mer om hur familjeskydd påverkar storleken på din egen tjänstepension, kan du räkna ut det på Pensionsguiden på konsumenternas.se.

Hälsodeklaration

När du ansöker om familjeskydd måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna familjeskydd. Har du en allvarlig sjukdom kanske du inte får göra det.

Det finns ett tillfälle då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna familjeskydd: När du när du ansluts till Avtalspension SAF-LO – antingen genom att du fyller 25 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtalspension SAF-LO - har du en månad på dig att ansöka om familjeskydd utan att behöva lämna hälsodeklaration. Har du en sjukdom som gör att du inte får teckna en privat livförsäkring kan det då vara ett bra alternativ att teckna familjeskydd.

Hälsodeklaration och fullmakt

För att Fora ska kunna handlägga din hälsodeklaration och fullmakt, måste du skicka in den på papper. Du skriver själv ut blanketterna. Kom ihåg att skriva under!

E-signering

Sist du var här så laddade du ner en blankett som du kan signera via vår tjänst för e-signering


Vill du ladda upp den ifyllda blanketten nu?

Din beställning har registrerats.
Rulla längst ned på sidan för att sluföra din order

Tillbaka till toppen