Välj placering för dina pengar

Du kan välja att placera dina pensionspengar antingen i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring.

Traditionell försäkring är ett försiktigare val med någon form av garanti för hur stor pension du minst kommer att få. Hur den garantin är utformad varierar mellan pensionsförvaltarna. I en fondförsäkring finns ingen sådan garanti och kan då ge större möjlighet till högre avkastning jämfört med traditionell försäkring, men värdet på dina pengar kan också minska.

När du bestämt vilken typ av försäkring du vill ha, bestämmer du vilken pensionsförvaltare som ska ta hand om dina pengar.

Traditionell försäkring

Ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pensionspengar placeras, utifrån din ålder och hur lång tid du har kvar till pension. 

Läs mer

Fondförsäkring

Förvaltningen tar mer risk och gör att möjligheten till avkastning ökar, men värdet på pengarna kan också minska. Du kan själv välja fonder om du vill.

Läs mer
Hur kan jag placera min tjänstepension?

Subtitles available in العربية, English, suomi, polski, русский, español and Türkçe. Start the movie and choose language in the player's settings.

Här gör du dina val

På Mina sidor väljer du placering för dina pengar, flyttar intjänat pensionskapital samt lägger till eller tar bort efterlevandeskydd.

Om du inte gör något val

Om du inte gör några val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF, utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd. Du kan när som helst göra ett nytt val av pensionsförvaltare, men kan då behöva lämna hälsodeklaration om du vill ha återbetalningsskydd och familjeskydd.

AMF

Ändra ditt val

Vill du ändra ditt val av pensionsförvaltare eller byta sparform kan du göra det när som helst. Ändringen gäller bara för de pengar som betalas in i framtiden. De pengar som redan har betalats in till din Avtalspension SAF-LO ligger kvar hos den tidigare förvaltaren.

När du byter pensionsförvaltare följer de val du gjort kring återbetalningsskydd och familjeskydd med över till den nya förvaltaren.

Väljer du en ny pensionsförvaltare och även vill att den förvaltaren ska ta hand om de pengar du redan har tjänat in, måste du göra en flytt av pensionskapital.

Läs mer

Här gör du dina val

På Mina sidor väljer du placering för dina pengar, flyttar intjänat pensionskapital samt lägger till eller tar bort efterlevandeskydd.

Flytta ditt pensionskapital

Pengar som du redan har tjänat in till din tjänstepension kan du flytta från en pensionsförvaltare till en annan. Då gör du en flytt av pensionskapital. 

Läs mer

Pensionsförvaltare i Avtalspension SAF-LO

På Mina sidor kan du se vem som är din nuvarande pensionsförvaltare för din Avtalspensions SAF-LO. 

 

Har du flera pensionsförvaltare, ser du det på ditt senaste pensionsbesked från Fora. Du kan också se det om du loggar in på Minpension.se.

Läs mer på Minpension.se

Förvaltare som inte längre är valbara

Du kan också ha pengar placerade i produkter som inte längre erbjuds, eller hos pensionsförvaltare som inte längre är valbara.

Avanza Pension KPA Pension Prometheus Pensionskassa SH Pension Skandia Volvo företagspension (VFF Pension)

Frågor & svar

Vem förvaltar min tjänstepension?

Du kan själv välja pensionsförvaltare och sparform för Avtalspension SAF-LO. Vilken eller vilka förvaltare du har framgår av ditt pensionsbesked. Har du inte gjort något val, har pengarna placerats i en traditionell försäkring hos AMF.

Fora sköter administrationen kring Avtalspension SAF-LO, men vi förvaltar inte dina pensionspengar.

Måste jag välja pensionsförvaltare?

Nej, du behöver själv inte välja vilken pensionsförvaltare du vill ha för din Avtalspension SAF-LO. Gör du inget val placeras pengarna hos AMF, i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd.

Vilken försäkring ska jag välja?

Fora är en neutral part och ger därför inga råd kring hur du ska placera dina pensionspengar. Däremot har vi sammanställt information om de olika försäkringarna, så att du själv kan jämföra dem.

Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pengar placeras, utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension Det finns också en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut.

Läs mer om traditionell försäkring

 

 

I en ondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastningen ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska. Väljer du fondförsäkring placeras dina pengar i en så kallad entrélösning, där pensionsförvaltaren tar besluten om hur pengarna placeras. Vill du själv engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke.

Läs mer om fondförsäkring

Vilken pensionsförvaltare ska jag välja?

Fora är en neutral part och ger därför inga råd kring hur du ska placera dina pensionspengar. Däremot har vi sammanställt information om de olika pensionsförvaltarna och deras försäkringar, så du kan själv jämföra dem.

Läs mer

Var gör jag mitt val av pensionsförvaltare?

Du väljer försäkring och pensionsförvaltare på Mina sidor.

 

Väljer du en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren.