Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Välj placering för dina pengar

De pengar din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension kan du välja att placera antingen i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring.

Traditionell försäkring är ett försiktigare val med någon form av garanti för hur stor pension du minst kommer att få. Hur den garantin är utformad varierar mellan pensions­förvaltarna.

I en fond­försäkring finns ingen garanti och den kan ge större möjlighet till högre avkastning jämfört med traditionell försäkring, men värdet på dina pengar kan också minska.

När du bestämt vilken typ av försäkring du vill ha, bestämmer du vilken pensions­förvaltare som ska ta hand om dina pengar.

Traditionell försäkring

Ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pensionspengar placeras, utifrån din ålder och hur lång tid du har kvar till pension. 

Fondförsäkring

Förvaltningen tar mer risk och gör att möjligheten till avkastning ökar, men värdet på pengarna kan också minska. Du kan själv välja fonder om du vill.

Här gör du ditt val

På Mina sidor väljer du pensionsförvaltare, flyttar redan intjänade pensionspengar samt lägger till eller tar bort återbetalningsskydd och familjeskydd.

Om du inte gör något val

Toggle

Om du inte gör något val av av pensionsförvaltare och sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring), placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF. Återbetalnings­skydd och familje­skydd ingår då inte. Du kan ansöka om det senare, oavsett vilken pensionsförvaltare du har.

Ändra ditt val

Toggle

Vill du ändra ditt val av pensions­förvaltare eller byta sparform kan du göra det när som helst. Ändringen gäller bara för de pengar som betalas in i framtiden. De pengar som redan har betalats in till din Avtals­pension SAF-LO ligger kvar hos den tidigare förvaltaren.

När du byter pensionsförvaltare följer de val du gjort kring återbetalnings­skydd och familjes­kydd med över till den nya förvaltaren.

Väljer du en ny pensionsförvaltare och även vill att den förvaltaren ska ta hand om de pengar du redan har tjänat in, måste du göra en flytt av pensions­kapital.

Pensionsförvaltare i Avtalspension SAF-LO

Toggle

På Mina sidor kan du se vem som är din nuvarande pensionsförvaltare för din Avtalspensions SAF-LO.

Har du flera pensionsförvaltare, ser du det på ditt senaste pensionsbesked från Fora. Du kan också se det om du loggar in på minPension.

Valbara förvaltare för traditionell försäkring

Toggle

Pensionsförvaltare som inte längre är valbara

Toggle

Frågor & svar

Toggle

Måste jag välja pensionsförvaltare?

Toggle

Nej, det måste du inte. Om du inte gör något val av pensionsförvaltare och sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring), placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF. Återbetalningsskydd och familjeskydd ingår då inte. Du kan ansöka om det senare, oavsett vilken pensionsförvaltare du har.

Var väljer jag pensionsförvaltare?

Toggle

Du väljer försäkring och pensionsförvaltare på Mina sidor.

Väljer du en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren. 

Vilken pensionsförvaltare har jag?

Toggle

Du kan själv välja pensionsförvaltare och sparform för framtida inbetalningar till Avtalspension SAF-LO. Vilken pensionsförvaltare du i dag har för framtida inbetalningar ser du på Mina sidor, eller genom att titta på ditt senaste pensionsbesked från Fora under delen "Årsavstämning".

Har du inte gjort något val av pensionsförvaltare, har pengarna placerats i en traditionell försäkring hos AMF.

Fora sköter administrationen kring Avtalspension SAF-LO, men vi förvaltar inte dina pensionspengar.

Vilken försäkring ska jag välja?

Toggle

Fora är en neutral part och ger därför inga råd kring hur du ska placera dina pensionspengar. Däremot har vi sammanställt information om de olika försäkringarna, så att du själv kan jämföra dem.

Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pengar placeras, utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension Det finns också en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut.

I en fondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastningen ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska. Väljer du fondförsäkring placeras dina pengar i en så kallad entrélösning, där pensionsförvaltaren tar besluten om hur pengarna placeras. Vill du själv engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke.

Vilken pensionsförvaltare ska jag välja?

Toggle

Fora är en neutral part och ger därför inga råd kring hur du ska placera dina pensionspengar. Däremot har vi sammanställt information om de olika pensionsförvaltarna och deras försäkringar, så du kan själv jämföra dem.

Hur kan jag placera min tjänstepension?
Languages
How can I invest my occupational pension? Subtitles available in العربية, English, suomi, svenska, polski, русский, español and Türkçe. Start the movie and choose language in the player's settings.