Fondförsäkring

I en fondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastning ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska .

Väljer du fondförsäkring placeras dina pensionspengar i en så kallad entrélösning. I den beslutar pensionsförvaltaren hur dina pengar ska placeras, utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension.

Innan du har fyllt 55 år består pensionsförvaltarnas entrélösning enbart av en eller flera aktiefonder. När du närmar dig pension trappas risken successivt ned, det vill säga andelen räntefonder ökar medan andelen aktiefonder minskar. I vilken takt nedtrappningen sker skiljer sig mellan pensionsförvaltarna.

Vill du själv engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke. Du kan ändra inriktning på placeringen när du vill. Fondutbudet varierar mellan pensionsförvaltarna.

Du kan jämföra fondförsäkringarna genom att titta på hur förvaltarens entrélösning är utformad, entrélösningens historiska avkastning, fondutbudet och avgifterna som pensionsförvaltaren tar ut.

Här gör du dina val

På Mina sidor väljer du placering för dina pengar, flyttar intjänat pensionskapital samt lägger till eller tar bort efterlevandeskydd.

Har du valt en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren.

Om du inte gör något val

Om du inte gör några val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF, utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd. Du kan när som helst göra ett nytt val av pensionsförvaltare, men kan då behöva lämna hälsodeklaration om du vill ha återbetalningsskydd och familjeskydd.

AMF

Pensionsförvaltare och deras entrélösningar

Det finns tio pensionsförvaltare att välja på för fondförsäkring. Här kan du läsa om respektive pensionsförvaltares entrélösning men även jämföra de olika entrélösningarna.

När du jämför entrélösningarna kan du titta på den historiska avkastningen, vilka avgifter du får betala, försäkringens risknivå och hur risken trappas ner.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

AMF

AMF grundades 1973 med syfte att administrera föregångaren till dagens Avtalspension SAF-LO. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja AMF som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Entrélösning: AMF Generationsportfölj AMF

Danica Pension

Danica Pension är en del av Danske Bank-koncernen. Företaget erbjuder fondförsäkringslösningar på den svenska marknaden sedan 1999. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Danica Pension som förvaltare inom fondförsäkring.

Entrélösning: Danica SAF-LO Bas Danica Pension

Folksam LO Pension

Folksam-LO Pension är ett samägt bolag mellan Folksam och LO och drivs enligt ömsesidiga principer. Företaget erbjuder sparande i fondförsäkring och är valbart inom Avtalspension SAF-LO.

Entrélösning: Folksam Entré 100 Folksam LO Pension

Handelsbanken Liv

Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Entrélösning: Handelsbankens Fondportfölj SAF-LO Handelsbanken Liv

Movestic Liv & Pension

Livförsäkringsbolaget grundades år 2000 som en del av Kinnevikkoncernen. Erbjuder ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Entrélösning: Movestic SAF-LO Optimal Movestic Liv & Pension

Nordea Liv & Pension

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Entrélösning: Nordea Pensionsportfölj Nordea Liv & Pension

SEB

Bolaget grundades 1856 och har nävarande i 20 länder. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Entrélösning: SEB SAF-LO Pension SEB

SPP

SPP Pension & Försäkring är sedan 2007 en del av den norska Storebrandkoncernen. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Entrélösning: SPP Ett val SAF-LO SPP

Swedbank Försäkring

Sveriges största bank sett till antalet kunder. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Entrélösning: Swedbank Generation SAF-LO Swedbank Försäkring

Jämför entrélösningar

I den här tabellen kan du jämföra de olika pensionsförvaltarnas entrélösningar.

Jämför entrélösningarna

Jämför fondförsäkringar

Innan du börjar titta på enskilda fonder bör du bestämma dig för vilken generell risknivå du kan acceptera. Om du inte är bekväm med tanken att pensionskapitalet tidvis kan falla i värde, bör andelen aktier vara låg. Om du däremot är beredd på att värdeutvecklingen kommer att följa börsens svängningar, kan andelen aktier vara hög.

Jämför liknande fonder mellan de olika förvaltarnas sortiment. Titta på sådana fonder som du tror att du i framtiden kan vara intresserad av att placera ditt pensionskapital i. När du koncentrerat valet till viktigaste fakta och de viktigaste fonderna blir det lättare att se vilken förvaltare som erbjuder bäst mix av fonder utifrån den risknivå som passar dig bäst.

Fonderna är markerade efter inriktning:

A Utländska aktiefonder. Medelhög till mycket hög risk. Fonder som investerar i utländska börsbolag. Denna grupp innehåller både breda utlandsfonder och fonder som är specialiserade på särskilda regioner och enskilda länder.

S Svenska aktiefonder. Hög till mycket hög risk. Fonder som investerar i svenska börsbolag. Eftersom dessa fonder investerar på en enskild marknad har de en relativt hög risk.

B Blandfonder. Medelhög risk. Fonder som investerar i enmix av aktier och räntepapper.

R Räntefonder. Mycket låg till medelhög risk. Fonder som placerar i olika typer av räntepapper. Risken varierar beroende på inriktning men är oftast låg i jämförelse med aktiefonder.

Ö Övrigt. Varierande risk. Fonder som har en tillgångsmix som varierar över tid. Här finns generationsfonder och entrélösningarna.

Fondlistan och fondernas faktasidor innehåller mycket information om du vill fördjupa dig. Här är de viktigaste punkterna att titta på:

Rating. Morningstar Rating är en utvärdering av hur en fond har gått jämfört med fonder med liknande inriktning. Ratingen sammanfattar en fonds historiska värdeutveckling, så att du snabbt får en bild av hur den står sig i konkurrensen. Högsta betyg är fem stjärnor.

Risk. För att mäta en fonds risk används ett nyckeltal som kallas standardavvikelse. Det visar hur mycket en fond varierar i värde. Ett lågt värde betyder att fondens värde förändras långsamt. Ett högt värde innebär att fonden svänger mycket i värde.

Förvaltningsavgift. Avgiften efter rabatt inom Avtalspension SAF-LO. Fondernas förvaltningsavgifter är oftast rabatterade inom Avtalspension SAF-LO. Du betalar alltså inte lika mycket i avgifter i de flesta fall som du skulle göra om du sparar i fonder privat. Men även efter rabatten har avgifterna en stor inverkan på din framtida pension.

Försäkringsavgift. I fondförsäkring finns även en fast försäkringsavgift i kronor. Avgiften får vara max 65 kronor per år i Avtalspension SAF-LO.

Fondlista

Om du inte vill ligga kvar i pensionsförvaltarens entrélösning finns det flera fonder att fälja mellan. I fondlistan kan du se hela det fondutbud som förvaltarna erbjuder i Avtalspension SAF-LO.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

Fondlista