Du skadas

Om du skadas i ditt arbete kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst eller att du drabbas av extrakostnader. Då kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, kan ge ersättning om du blir skadad på arbetet, men även på väg till och från arbetet. Du kan även få ersättning om du skulle bli sjuk på grund av ditt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av ditt arbete.

Försäkringen kan ge ersättning om du är sjukskriven i mer än 14 dagar. Den gäller både under sjuktiden och om skadan ger bestående invaliditet. Om du förlorar inkomst på grund av skadan kan du få ersättning med upp till hela inkomsten. Du kan också få ersättning för kostnader i samband med skadan. 

Arbetsskadeförsäkringen börjar gälla från dag ett av din anställning.

Ansök om ersättning hos AFA Försäkring

Du ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen hos AFA Försäkring. 

Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringen.