Vi använder cookies för att du som besökare lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om cookies. Stäng

Fora

Logga in på Mina sidor

Ditt försäkringsskydd

Genom din anställning har du ett extra försäkringsskydd, som din arbetsgivare betalar för. Försäkringarna ger dig och din familj ekonomisk trygghet om du till exempel blir sjuk eller skadas i ditt arbete.

Genom kollektivavtal har fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommit överens om att de anställda ska ha vissa försäkringar genom sin anställning. Det är din arbetsgivare som tecknar försäkringarna och betalar för dem. 

De kollektivavtalade försäkringarna gäller för dig som är arbetare och jobbar på ett privatägt företag med kollektivavtal. Alla anställda på företaget omfattas av försäkringarna, även du som har lönebidrag eller anställningsstöd.

Även om företaget du jobbar på saknar kollektivavtal, kan din arbetsgivare ha tecknat försäkringarna. Hör med arbetsgivaren vad som gäller för dig!

Försäkringen är ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan. 

Läs mer

Om du skadar dig i arbetet kan du få ersättning under den akuta sjukdomstiden och vid bestående invaliditet. 

Läs mer

Du kan få en kompletterande ersättning när du är föräldraledighet och får ersättning från Försäkringskassan.

Läs mer

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få ett engångsbelopp från försäkringen.

Läs mer

Du kan få hjälp att hitta ett nytt arbete eller utbildning, om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Läs mer

Om du dör kan dina efterlevande få ett engångsbelopp och dödsboet kan få begravningshjälp. 

Läs mer

Tar över inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO om du är sjukskriven eller föräldraledig.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO är tjänstepensionen för dig som är arbetare och är anställd på ett privatägt företag.

Läs mer

Privatanställd tjänsteman

Är du privatanställd tjänsteman har du via din anställning ett extra försäkringsskydd, som din arbetsgivare betalar. Du omfattas antingen av försäkringarna genom att din arbetsgivare har kollektivavtal, eller att arbetsgivaren har tecknat försäkringarna via Fora.

Försäkringarna som tecknas via Fora gäller vid arbetsskada och arbetsbrist. Du kan genom din arbetsgivare även ha tjänstepension och andra försäkringar som inte administreras av Fora. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig!

Vid arbetsskada

Om du skadar dig i arbetet kan du få ersättning under den akuta sjukdomstiden och vid bestående invaliditet från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA). Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, på väg till eller från arbetet (och det inte är ett fordon inblandat i olyckan) och arbetssjukdom.

AFA Försäkring handlägger försäkringen. Det är dit du vänder dig för att få mer information om försäkringen och för att göra en anmälan om du skadat dig.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

Genom TRR Trygghetrådet kan du få stöd när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Din arbetsgivare måste ha kollektivavtal för att du ska omfattas av den här försäkringen.

Anställd i kommun, landsting eller region

Är du anställd inom kommun, landsting eller regioner har du via din anställning ett extra försäkringsskydd, som din arbetsgivare betalar. Försäkringarna gäller även anställda inom Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Försäkringarna tecknas via Fora men det är AFA Försäkring som handlägger dem. 

Vid sjukdom

Du kan få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL, när du är sjukFörsäkringen är ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Du kan få ersättning från försäkringen tidigast från dag 91 i sjukperioden.

Är du sjukskriven betalar inte din arbetsgivare in några pengar till din tjänstepension. Har du beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning kan du få pengar inbetalda till tjänstepensionen genom Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Vid arbetsskada

Om du skadar dig i ditt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan du få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. Blir du sjuk på grund av ditt arbete kan du också få ersättning från försäkringen.

E-signering

Sist du var här så laddade du ner en blankett som du kan signera via vår tjänst för e-signering


Vill du ladda upp den ifyllda blanketten nu?

Din beställning har registrerats.
Rulla längst ned på sidan för att sluföra din order

Tillbaka till toppen