Visa sökträffar för 'Återbetalningsskydd'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Ändring av förmånstagarförordnande - blankett

  Blankett för att ändra ordningen på dina förmånstagare för återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Observera att du bara kan ändra förmånstagare om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd för din Avtalspension SAF-LO.

 • pdf

  Hälsodeklaration - blankett

  Hälsodeklaration fylls i när du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Kom i håg att du även behöver skicka in en fullmakt tillsammans med hälsodeklarationen.

 • pdf

  Hälsodeklaration och fullmakt - blankett

  När du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd, måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt och skicka in.

 • pdf

  Ditt pensionsval - folder

  I broschyren kan du läsa mer om hur du väljer sparform och pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO, hur du väljer till efterlevandeskydd för dina närmaste och vad som händer om du inte gör något val.

 • pdf

  Fullmakt till hälsodeklaration - blankett

  Fullmakt fylls i när du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Kom i håg att du även behöver skicka in en hälsodeklaration tillsammans med fullmakten.

 • pdf

  Om din Avtalspension SAF-LO

  Informationsblad om Avtalspension SAF-LO

 • pdf

  Försäkringar du har genom ditt arbete - för arbetare (ftg med kollektivavtal) BF000192

  Informationsblad med kortfattad beskrivning av det försärkingsskydd som du har genom ditt arbete. Gälller för dig som är arbetare och jobbar på privatägt företag med kollektivavtal.

 • pdf

  Försäkringar du kan ha genom ditt arbete - för arbetare (ftg utan kollektivavtal) BF000193

  Informationsblad med kortfattad beskrivning av det försärkingsskydd som du har genom ditt arbete. Gälller för dig som är arbetare och jobbar på privatägt företag utan kollektivavtal.

 • Valstatistik 2012

 • Valstatistik 2013

 • Valstatistik 2015

 • Valstatistik 2016

 • Valstatistik 2017 kvartal 1

 • Valstatistik 2014

 • Valstatistik 2017 kvartal 2

 • Valstatistik 2017 kvartal 3

 • pdf

  Hur kan du påverka din tjänstepension?

  Broschyren skickas ut under hösten 2017 till dem som inte gjort något aktivt val av penionsförvaltare.

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

 • pdf

  Försäkringsvillkor TFA F7139