Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Inför företagets första rapportering

Upp­märkning är grunden för att de anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension. I samband med den första månatliga lönerapporten ska samtliga arbetare tilldelas en upp­märkning. Om upp­märkning saknas går det inte att rapportera löner.

Börja med att ta reda på era upp­märkningar

När ni har fått ett e-postmeddelande om att det är möjligt för er att börja märka upp och rapportera, börja med att logga in på Mina sidor. Gå därefter in på sidan Företagets upp­märkningar för att se era alternativ.

Bolag med flera organisationsnummer behöver vara noggranna med att rätt upp­märkningsalternativ används på rätt organisationsnummer.

Justeringar av upp­märkning

När den första upp­märkningen är gjord ligger den till grund för kommande löne­­rapporteringar. Upp­märkningen behöver därefter enbart ändras om en anställd byter arbetsuppgifter eller om det sker förändringar i kollektiv­avtalet.

Tre olika sätt att genomföra upp­märkningen

Manuell inmatning på Mina sidor

Med fil från ett lönesystem

Med excel-fil

Skillnaden mellan JSON-fil och Excel-fil

En fil som tas ut från lönesystemet och laddas upp på Mina sidor ska ha formatet JSON. Filen kan innehålla:

  • både löneuppgifter och individuppgifter inklusive upp­märkning
  • endast individuppgifter inklusive upp­märkning
  • endast löneuppgifter

Om du endast kan exportera en JSON-fil med löneuppgifter behöver registrering och upp­märkning först göras på Mina sidor, genom manuell inmatning eller genom att ladda upp en Excelfil.

Excel-filen kan endast användas för registrering och upp­märkning av anställda. Löner rapporteras med fil från lönesystem (JSON) eller genom manuell inmatning på Mina sidor.

Så kan upp­märkningen se ut

De flesta företag har en enda upp­märkning, vissa företag kan ha ytterligare alternativ att välja bland.

Exempel - ett företag med kollektiv­avtal

Exempel - ett företag utan kollektiv­avtal

Här finns företagets upp­märkningar

När du fått e-postmeddelande från Fora loggar du in på Mina sidor och väljer Företagets upp­märkningar för att se vilket eller vilka upp­märkningsalternativ ert företag har.

Om du ska göra upp­märkning via fil

Om du ska göra upp­märkning direkt i e-tjänsten

Instruktioner månads­rapportering

Instruktioner för månads­rapportering finns i olika format. Korta inspelningar för dig som föredrar att titta och lyssna. Utskriftsversion för dig som föredrar att läsa.

Vad är upp­märkning och varför är den så viktig?

Filmen beskriver vad upp­märkning är, vad den gör för nytta, när den ska göras och varför. 

Längd: 1:18 minuter
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Svenska och engelska. Du väljer själv språk i spelaren.

 

Frågor & svar om upp­märkning

Om jag gör ändringar i upp­märkningen på Mina sidor, uppdateras då informationen även i vårt lönesystem?

Behöver jag göra om upp­märkningen varje månad?

Hur vet jag vilken upp­märkning jag ska välja för en anställd?

Vad händer om vi byter kollektiv­avtal, eller lägger till ett nytt, påverkas upp­märkningen då?

Ska tjänste­männen märkas upp?

Varför har vi fått upp­märkningskoder för tjänste­män, de ska ju inte märkas upp?

Kan det finnas flera olika upp­märkningsalternativ inom ett kollektiv­avtal?

Vart vänder jag mig om jag är osäker på vilken upp­märkning jag ska använda?

Hur märker jag upp ägare/företagare?

Hur ska vi märka upp anställda som har uppgifter både som arbetare och tjänste­män/går under flera kollektiv­avtal?

Vi har anställda som inte omfattas av de kollektiv­avtal vi har tecknat, hur ska de märkas upp?

Hjälpte den här sidan dig?

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad.