Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Privatperson i rollen som arbetsgivare

Privatpersoner som i olika sammanhang har rollen som arbetsgivare kan i vissa fall teckna försäkrings­avtal hos Fora.

Exempel på sådana kan vara:

Tillfällig verksamhet där du under en begränsad tid betalar lön till en annan person under arbetsgivarliknande former, till exempel vid byggarbeten i egen regi.

Anlitande av assistans, av dig som är assistansberättigad. 

Försäkringar som ingår

Toggle

Samtliga arbetare omfattas av:

  • Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS
  • Föräldrapenningtillägg, FPT
  • Tjänstegruppliv­försäkring, TGL
  • Avtals­pension SAF-LO samt Försäkring om avgångsbidrag, AGB.

Om kollektiv­avtal finns ingår även av Omställningsstöd TSL för arbetare.

Samtliga anställda (arbetare, tjänste­män och företagare) omfattas av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. 

Beräkna kostnaden

Toggle

Kostnaden för tjänste­pension och försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av den anställdas lön. De olika försäkringarna har olika procentsatser, som varierar från år till år. För aktuella priser, se prislista.

Räkna ut den ungefärliga kostnaden

Bruttolön per månad för alla arbetare som fyllt 22 år:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla tjänste­män:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla arbetare som inte har fyllt 22 år:
kronor/månad

Teckna försäkringsavtal

Toggle

Du tecknar försäkrings­avtal genom att skicka in en blankett.

Om du inte ännu vet personnummer och namn på den/de som ska omfattas av avtalet så kan du komplettera det i efterhand genom att ringa Foras kundservice på telefon 08-787 40 10. 

Rapportering av anställdas uppgifter och löner

Toggle

Rapportering från och med 2024

Fora går över till månatlig löne­­rapportering. Från och med 2024 ska du lämna löneuppgifter månadsvis i e-tjänsten på Mina sidor Företag. 

Mina sidor Företag

På Mina sidor Företag finns e-tjänster för till exempel månads­rapportering av löner. Det går också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt fakturor och saldon. Inloggning görs med e-legitimation.

Om du inte kan logga in på Mina sidor Företag, behöver du ansöka om behörighet. Det görs via blankett.

Faktura och betalning

Toggle

För att Fora ska kunna fakturera för försäkrings­avtalet, behöver du rapportera in vem som får lön och hur mycket. När fakturan betalats kan premier föras över. 

Om något händer en anställd

Toggle

Det är till Afa Försäkring som anställda ska vända sig om de vill ansöka om ersättning från någon av försäkringarna. Afa Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om ersättning. Det är också Afa Försäkring som kan svara på frågor om försäkringarna och villkoren. 

Avsluta försäkringsavtal

Toggle

När du inte längre ska ha en person anställd behöver du avsluta avtalet. Det görs via blankett.

I samband med att avtalet avslutas kan du behöva göra en slutrapportering av lönerna. Det görs via e-tjänsten på Mina sidor Företag. 

Frågor och svar

Kan jag som ska anlita au pair teckna försäkringar hos Fora?

Varför kan jag inte använda alla Foras e-tjänster?