Nyheter

 • 2016-11-21
  AMF utsett till ickevalsbolag i Avtalspension SAF-LO

  Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare för det fall den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp.

  Läs mer här
 • 2016-06-01
  Sänkt avgiftstak och upphandling av icke-valsalternativet inom Avtalspension SAF-LO

  Pensionsnämnden för Avtalspension SAF-LO har beslutat att göra ändringar i anslutningsvillkoren från och med 2017 som innebär sänkt avgiftstak för entrélösningen för fondförsäkring och förändringar av garantin inom traditionell försäkring. Det står även klart att det blir upphandling av icke-valsalternativet.

  Läs mer

Statistik

 • Söker du statistik och uppgifter kring Avtalspension SAF-LO? Här finner du bland annat antal försäkrade per pensionsförvaltare och hur många kapitalflyttar som har skett under tidigare år.

  Läs mer

Pressrum

Besök vårt pressrum. Där finner du pressmeddelanden, nyheter och pressbilder.

Foras pressrum