Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och det är av största vikt att du har förtroende för vår behandling av dina personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vår personuppgiftsbehandling går till, och hur vi lever upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Vad är personuppgifter?

Vad är behandling?

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig?

I vilka fall behandlar vi dina personuppgifter?

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vika rättigheter har du avseende dina personuppgifter som vi behandlar?

Hur hanterar vi din begäran om att utöva dina rättigheter?

Kan dina personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES?

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vill du kontakta oss om vår behandling av dina personuppgifter?

Läs mer om behandling av personuppgifter

Foras integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har mot bakgrund av vår personuppgiftsbehandling.

Cookies

På fora.se använder vi olika typer av cookies för att bland annat förbättra din kundupplevelse. Du kan läsa mer om vår cookiehantering nedan.