Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om cookies

Vad är cookies?

När du besöker en webbplats kan information från din webbläsare samlas in genom så kallade kakor (cookies) – det är information som lagras i din webbläsare och som sparas olika länge beroende på vilken typ av cookie det handlar om. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats som använder cookies, få information om detta och hur dessa används. För användning av vissa cookies krävs ditt samtycke.

Vilka cookies använder Fora?

Det finns flera olika typer av cookies, exempelvis cookies som ser till att webbplatsen fungerar korrekt, möjliggör viss funktionalitet eller samlar in statistik.

Vissa cookies går att välja bort genom att justera inställningarna i din webbläsare. Nödvändiga cookies är dock en förutsättning för att webbplatsen ska fungera och dessa kan du inte välja bort. Vi på Fora har beslutat att endast använda oss av nödvändiga cookies. Det är därför vi inte begär något samtycke till användning av cookies när du går in på vår hemsida, utan endast informerar dig om vilka cookies vi använder.

Tillsynsmyndighet

Toggle

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet och tar emot anmälningar om tillsyn och avgör om ett tillsynsärende ska inledas. Mer generell information om cookies finns på deras webbplats, www.pts.se.

Utifall cookies registrerar uppgifter som är kopplat till dig som individ, tillexempel IP-adress, så är även dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpligt. Du som besökare kan alltid utöva dina rättigheter genom att kontakta Foras dataskyddsombud på dpo@fora.se. Dit kan du även vända dig med eventuella frågor.

Cookies på fora.se (ej inloggat kundmöte)

Toggle

Följande cookies används på den publika webbplatsen fora.se:

Namn: _pk_testcookie
Beskrivning: Används för att följa anonyma besökstrender på webbplatsen i syfta att kunna göra webbplatsen bättre. Denna cookie används för att vi ska kunna se trender i hur många av besökarna som har aktiverat cookies i sina webbläsare. 
Typ: Permanent cookie (försvinner direkt eller när du själv tar bort den)

Namn: __RequestVerificationToken
Beskrivning: Vi kan använda denna i vissa fall för att verifiera att användaren inte är en robot vid inskick via webbplatsen (CSRF-skydd). Försvinner när webbläsarfönstret stängs.
Typ: Session cookie

Namn: accepted_cookies
Beskrivning: Används för Cookies-informationen på fora.se, för att en besökare inte ska få upp informationen om Cookies vid återbesök på webbplatsen.
Typ: Permanent cookie

Cookies vid inloggning till Mina sidor

Toggle

Inloggningssidan använder cookies som är behövliga för att inloggningsfunktionen ska fungera. De försvinner när du stänger ditt webbläsarfönster.

Namn: Portal Alias
Typ: Session cookie

Namn: som.sap.engine.Security.authentication.original_application_url
Typ: Session cookie

Namn: saplb_*
Typ: Session cookie

Om/när du loggar in på Mina sidor för att utföra tjänster så är ditt besök kopplat till din inloggning. Alla personuppgifter som lämnas till Fora behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Cookies vid användande av e-tjänster

Toggle
Namn Beskrivning Typ Används av
react-router-scroll-positions Används för att bibehålla hemsidans scroll-position mellan e-tjänsterna Session-cookie Inloggade e-tjänster Månads­rapportering
msal.token.keys Innehåller temporära användarspecifika nycklar (accessToken, refreshToken, idToken) för Microsoft Authentication Library (MSAL) som används vid autentisering. Session-cookie (försvinner efter 1 timme eller när du själv tar bort den) Inloggade e-tjänster Månads­rapportering
partnerNumber
Organization
Funktionell cookie som används mellan e-tjänsterna för att hålla koll på vilket företag som administreras Session-cookie Inloggade e-tjänster Månads­rapportering
refreshToken_
ORGANIZATION
_SAPEP
Funktionell cookie som används vid autentisering. Temporär cookie (försvinner efter 1 timme eller när du själv tar bort den) Inloggade e-tjänster Månads­rapportering
ai_session Microsoft Application Insights samlar in statistisk användning och telemetriinformation i prestandasyfte. Detta är en anonym sessionsidentifieringscookie. Temporär cookie (försvinner efter 30 minuter eller när du själv tar bort den) E-tjänster utanför Mina sidor
ai_user Microsoft Application Insights samlar in statistisk användning och telemetriinformation i prestandasyfte genom räkning av antalet användare som kommer åt en applikation över tid. Temporär cookie (försvinner efter 12 månader eller när du själv tar bort den) E-tjänster utanför Mina sidor
i18next Funktionell javascript cookie för texthantering i en e-tjänst.  Session-cookie E-tjänster utanför Mina sidor
refreshToken_VERIFIED
_USER
Funktionell cookie som används vid autentisering. Temporär cookie (försvinner efter 1 timme eller när du själv tar bort den) E-tjänster utanför Mina sidor
TS01e88579 Funktionell cookie som används när data förs fram och tillbaka mellan tjänster/applikationer på ett formaliserat sätt. Session-cookie E-tjänster utanför Mina sidor

Alla personuppgifter som lämnas till Fora i någon av e-tjänsterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.