Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Rapportera slutliga löner för 2019

De slutliga lönerna för 2019 rapporteras på Mina sidor mellan 2 och 31 januari 2020.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Juridisk information

Foras verksamhet som försäkringsdistributör styrs av lagen om försäkring­sdistribution (2018:1219) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Om försäkringsdistribution

Toggle

Fora AB är ett servicebolag, ägt till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv, som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora är en oberoende partner som distribuerar försäkringar till de försäkringsbolag som bestäms av arbetsmarknadens parter. För Avtalspension SAF-LO är det de försäkringsbolag som vid var tid har rätt att teckna dessa försäkringar som avses. För avtalsförsäkringarna är AFA Försäkring försäkringsgivare. Fora har ingen rådgivande funktion och arbetar helt utan eget vinstintresse.

Information om Fora AB som försäkringsdistributör

Toggle

Kontaktuppgifter:

Fora AB
Besöksadress: Sveavägen 44, 111 34 Stockholm
Postadress: Fora AB, 10156 Stockholm
Organisationsnummer: 556541-8356
Telefon: 08-787 40 10
E-post: forsakringsdistribution@fora.se

Registrering

Toggle

Fora AB förmedlar följande försäkringspaket: AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO.

Fora AB finns registrerat i det register för försäkringsförmedlare som förs av Bolagsverket. Tillståndet innebär att Fora har rätt att utöva förmedling av direkt försäkring inom livförsäkringsklasserna livförsäkring, tilläggsförsäkring till livförsäkring, försäkring anknuten till värdepappersfonder samt olycksfall- och sjukförsäkring.

Registreringen kan kontrolleras hos:

Bolagsverket
Adress: Bolagsverket, 85181 Sundsvall
Telefon: 060-184 000
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Tillsynsmyndighet

Toggle

Fora står, i egenskap av försäkringsdistributör under tillsyn av Finansinspektionen:

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 21 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm
Telefon: 08- 408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se

På begäran ska Finansinspektionen upplysa dig om, en hos Fora anställd, försäkringsförmedlares rätt att distribuera försäkring och om denna rätt är begränsad till någon eller några försäkringar eller försäkringsklasser.

Konsumentverket

Toggle

När det gäller Foras marknadsföringsmaterial är det Konsumentverket som utövar tillsyn:

Konsumentverket
Postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Klagomål

Toggle

Har du synpunkter eller klagomål på distributionen bör du i första hand kontakta Foras kundtjänst. Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomål inte tillmötesgås får du alltid en motivering till detta. Foras Chefsjurist är utsedd till Foras Klagomålsansvarig.
Du kontaktar klagomålsgruppen på Fora genom att skriva till:

Fora AB
Klagomålsgruppen
101 56 Stockholm

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentvägledningen i din kommun (detta gäller endast konsumenter och ärenden som faller utanför näringsverksamhet).

Tvist

Toggle

Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till (detta gäller endast konsumenter och ärenden som faller utanför näringsverksamhet):

Allmänna Reklamationsnämnden
Adress: Box 174, 10123 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Du kan även alltid vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Ansvarsförsäkring

Toggle

Fora har en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB. Om du har krav att rikta mot Fora, vänd dig i första hand till oss på Fora. Om du inte kan komma överens med oss, kan du vända dig direkt till If:

If Skadeförsäkring AB
Postadress: If Kundservice, Privat P10, 106 80 Stockholm
Besöksadress: Barks Väg 15, Bergshamra, Stockholm
Telefon: 0771-655655
E-post: kundservice@if.se​​​​​​​​

Ett krav ska riktas mot Fora eller If snarast, och allra senast 10 år efter det att skadan inträffat. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1,25 miljoner euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå som mest till 3,75 miljoner euro.

Ersättning till försäkringsdistributören

Toggle

Vid förmedling av Avtalspension SAF-LO tar Fora, i samband med överföringen av pensionspremien, ut en förmedlingsavgift om 1,5 procent av den premie som betalas av arbetsgivaren. Ersättningen för övriga försäkringar som Fora distribuerar på uppdrag av AFA Försäkring baseras på ett avtal mellan Fora och AFA Försäkring utifrån de tjänster som utförs och vilka volymer som avses.