Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information & stöd till anställda

Tjänste­pension och försäkringar är en av de vanligaste och viktigaste anställnings­förmånerna som du som arbetsgivare kan ge dina anställda. 

De kollektiv­avtalade försäkringarna och Avtals­pension SAF-LO ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet. 

Ge information till de anställda

Som arbetsgivare är det viktigt att du kan ge anställda information om de försäkringar och den tjänste­pension de har via sin anställning. 

Information från Fora till de anställda

Fora skickar ut information till anställda vid olika situationer och tillfällen under året.

Avtals­pension SAF-LO

Hur mycket som betalas in till de anställdes tjänste­pension beror på lönen. Ju högre lön, desto större inbetalning till Avtals­pension SAF-LO.

Kollektiv­avtalade försäkringar

De kollektiv­avtalade försäkringarna ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet.

Afa Försäkrings roll

Det är hos Fora som företag tecknar försäkringar för sina anställda, men det är Afa Försäkring som är försäkringsgivare. Det betyder att all handläggning av skador och försäkringsärenden görs direkt hos Afa Försäkring. 

Det är dit som anställda ska vända sig om de vill ansöka om ersättning från någon av försäkringarna. Afa Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om ersättning. Det är också Afa Försäkring som kan svara på frågor om försäkringarna och villkoren.