Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Avtalspension SAF-LO

Tack vare att ert företag har kollektiv­avtal, omfattas de anställda av tjänste­pension.

Avtals­pension SAF-LO heter den tjänste­pension som arbetare på privatägda företag får pengar inbetalda till. Den administreras av Fora.

Tjänste­­pensionen kommer att ha stor betydelse för hur mycket pengar en anställd får totalt i pension. Därför är det viktigt att informera de anställda om att de har denna förmån genom sin anställning.

Mer information för de anställda

Under Privat-sektionen finns mer information för de anställda om deras tjänste­pension och försäkringar genom jobbet.

Avtalspension SAF-LO i korthet

Toggle

Det finns flera olika avtal om tjänste­pension. Vilket man tillhör beror på vilket område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har.

Arbetare som är anställda i privatägda företag med kollektiv­avtal har en tjänste­pension som heter Avtals­pension SAF-LO. Även arbetare på företag utan kollektiv­avtal kan ha Avtals­pension SAF-LO. Det är Svenskt Näringsliv och LO som kommit överens om den pensionen och hur den ska fungera.

Anställda börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO den månad de fyller 22 år. De fortsätter att tjäna in till tjänste­­pensionen under hela arbetslivet, fram till 65 år. För den som fortsätter jobba sedan de fyllt 65, betalas det inte några pengar (om inte den anställda och arbetsgivaren kommer överens om det)

Arbetsgivaren rapporterar lönerna till Fora. Fora räknar ut hur mycket pengar varje anställd ska få inbetald till sin Avtals­pension SAF-LO. Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på lönen. Ju högre lön, desto större inbetalning.

Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensions­premier. Den anställda väljer själv vilket pensions­bolag som ska ta hand om pensions­premierna och hur de ska förvaltas. 

I Avtals­pension SAF-LO finns också möjlighet att teckna återbetalnings­skydd och familje­skydd, som gör att de anhöriga kan få pengar vid dödsfall.

Så mycket betalas in till tjänstepensionen

Toggle

Arbetsgivaren rapporterar till Fora hur mycket som betalats ut i lön för de anställda.

Fora räknar ut storleken på den pensions­premie som ska föras över till de anställdas pensions­bolag.

Fora fakturerar arbetsgivaren för pensionen, och för sedan över pengarna till de anställdas pensions­bolag.

Så mycket får de anställda

Hur hög pensions­premie som de anställda får inbetalda till sina pensions­bolag beror på lönen. Ju högre lön, desto större pensions­premie.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp/12 är pensions­premien 4,5 procent.
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp/12 är pensions­premien 30 procent.

Observera att arbetsgivarens kostnad inte alltid är densamma som den pensions­premie som förs över till pensions­förvaltaren!

Så mycket betalas in till tjänste­­pensionen

Fyll i den anställdas genomsnittliga månadslön och det inkomstår du vill beräkna premien för. Observera att den premie som räknas ut här är en uppskattning och den slutliga premien kan påverkas av till exempel ob-tillägg och semestertillägg. (Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är bortdragen från den premie som visas.)

Genomsnittlig månadslön (före skatt)
kronor/månad

Så vet anställda vad som betalas in

Toggle

Det finns två sätt för anställda att se hur stor pensions­premie som förts över till deras pensions­bolag.

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor kan den anställda dels se vilken lön arbetsgivaren har rapporterat in till Fora, dels se hur mycket pengar som Fora har fört över till det eller de bolag som förvaltar pensions­pengarna. Där finns också historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Titta i pensions­beskedet

På sidan "Årsavstämning" i pensions­beskedet visas vilka löneuppgifter arbetsgivaren har rapporterat in till Fora för föreågende år. Där framgår också hur stor premie som förts över till pensions­förvaltaren.

Pensions­beskedet skickas ut varje vår från Fora.

Foras roll

Toggle

Pensions­valen görs hos Fora

Fora är valcentral för Avtals­pension SAF-LO. Det betyder att det är hos oss de anställda 

  • väljer pensions­bolag
  • tecknar eller tar bort efterlevandeskydd (åtebetalningsskydd och familje­skydd)
  • skriver förmånstagarförordnande till efterlevandeskydden
  • flyttar pensions­kapital från ett pensions­bolag till ett annat.

Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan för över pengar från arbetsgivare till pensions­bolagen.