Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

 • Blanketter och instruktioner
 • Situationsguider och frågor & svar
 • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Avtalspension SAF-LO

Tack vare att ert företag har kollektivavtal, omfattas de anställda av tjänstepension.

Avtalspension SAF-LO heter den tjänstepension som arbetare på privatägda företag får pengar inbetalda till. Den administreras av Fora.

Tjänstepensionen kommer att ha stor betydelse för hur mycket pengar en anställd får totalt i pension. Därför är det viktigt att informera de anställda om att de har denna förmån genom sin anställning.

Mer information för de anställda

Under Privat-sektionen finns mer information för de anställda om deras tjänstepension och försäkringar genom jobbet.

Avtalspension SAF-LO i korthet

Toggle

Det finns flera olika avtal om tjänstepension. Vilket man tillhör beror på vilket område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har.

Arbetare som är anställda i privatägda företag har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Även arbetare på företag utan kollektivavtal kan ha Avtalspension SAF-LO. Det är Svenskt Näringsliv och LO som kommit överens om den pensionen och hur den ska fungera.

Anställda börjar tjäna in pengar till Avtalspension SAF-LO den månad de fyller 22 år. De fortsätter att tjäna in till tjänstepensionen under hela arbetslivet, fram till 65 år. För den som fortsätter jobba sedan de fyllt 65, betalas det inte några pengar (om inte den anställda och arbetsgivaren kommer överens om det)

Arbetsgivaren rapporterar till Fora en gång per år hur mycket de anställda tjänade förra året. Fora räknar sedan ut hur mycket pengar varje anställd ska få inbetald till sin Avtalspension SAF-LO. Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på hur mycket man tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensionspremier. Den anställda väljer själv vilken pensionsförvaltare som ska ta hand om pensionspremierna och hur de ska förvaltas. 

I Avtalspension SAF-LO finns också möjlighet att teckna återbetalningsskydd och familjeskydd, som gör att de anhöriga kan få pengar vid dödsfall.

Så mycket betalas in till tjänstepensionen

Toggle

Arbetsgivaren rapporterar en gång om året till Fora hur mycket som betalats ut i lön för de anställda.

Fora räknar ut storleken på den pensionspremie som ska föras över till de anställdas pensionsförvaltare.

Fora fakturerar arbetsgivaren för pensionen, och för sedan över pengarna till de anställdas pensionsförvaltare.

Så mycket får de anställda

Hur hög pensionspremie som de anställda får inbetalda till sina pensionsförvaltare beror på lönen. Ju högre lön, desto större pensionspremie.

 • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 4,5 procent.
 • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 30 procent.

Observera att arbetsgivarens kostnad inte alltid är densamma som den pensionspremie som förs över till pensionsförvaltaren!

Så mycket betalas in till tjänstepensionen

Fyll i den anställdas genomsnittliga månadslön och det inkomstår du vill beräkna premien för. Observera att den premie som räknas ut här är en uppskattning och den slutliga premien kan påverkas av till exempel ob-tillägg och semestertillägg. (Foras förmedlingsavgift på 1,5 procent är bortdragen från den premie som visas.)

Genomsnittlig månadslön (före skatt)
kronor/månad

Så vet anställda vad som betalas in

Toggle

Det finns två sätt för anställda att se vilken pensionspremie de har fått inbetald för föregående år.

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor kan den anställda dels se vilken lön arbetsgivaren har rapporterat in till Fora, dels se hur mycket pengar som Fora har fört över till pensionsförvaltaren. Där finns också historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Den anställda loggar in på Mina sidor med e-legitimation.

Titta i pensionsbeskedet

På sidan "Årsavstämning" i pensionsbeskedet visas vilka löneuppgifter arbetsgivaren har rapporterat in till Fora för föreågende år. Där framgår också hur stor premie som förts över till pensionsförvaltaren.

Pensionsbeskedet skickas ut varje vår från Fora.

Foras roll

Toggle

Pensionsvalen görs hos Fora

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att det är hos oss de anställda 

 • väljer pensionsförvaltare
 • tecknar eller tar bort efterlevandeskydd (åtebetalningsskydd och familjeskydd)
 • skriver förmånstagarförordnande till efterlevandeskydden
 • flyttar pensionskapital från en pensionsförvaltare till en annan.

Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan för över pengar från arbetsgivare till pensionsförvaltare.