Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Avtalspension SAF-LO

Tack vare att ert företag har kollektivavtal, omfattas de anställda av tjänstepension.

Avtalspension SAF-LO heter den tjänstepension som arbetare på privatägda företag får pengar inbetalda till. Den administreras av Fora.

Tjänstepensionen kommer att ha stor betydelse för hur mycket pengar en anställd får totalt i pension. Därför är det viktigt att informera de anställda om att de har denna förmån genom sin anställning.

Mer information för de anställda

Under Privat-sektionen finns mer information för de anställda om deras tjänstepension och försäkringar genom jobbet.

Avtalspension SAF-LO i korthet

Toggle

Det finns flera olika avtal om tjänstepension. Vilket man tillhör beror på vilket område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har.

Arbetare som är anställda i privatägda företag har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Även arbetare på företag utan kollektivavtal kan ha Avtalspension SAF-LO. Det är Svenskt Näringsliv och LO som kommit överens om den pensionen och hur den ska fungera.

Anställda börjar tjäna in pengar till Avtalspension SAF-LO den månad de fyller 25 år. De fortsätter att tjäna in till tjänstepensionen under hela arbetslivet, fram till 65 år. För den som fortsätter jobba sedan de fyllt 65, betalas det inte några pengar (om inte den anställda och arbetsgivaren kommer överens om det)

Arbetsgivaren rapporterar till Fora en gång per år hur mycket de anställda tjänade förra året. Fora räknar sedan ut hur mycket pengar varje anställd ska få inbetald till sin Avtalspension SAF-LO.

Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på hur mycket man tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensionspremier. Den anställda väljer själv vilken pensionsförvaltare som ska ta hand om pensionspremierna och hur de ska förvaltas. 

I Avtalspension SAF-LO finns också möjlighet att lägga till olika efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd - som gör att de anhöriga kan få pengar vid dödsfall.

Foras roll

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att det är hos oss de anställda

  • väljer pensionsförvaltare
  • lägger till och tar bort efterlevandeskydd (åtebetalningsskydd och familjeskydd)
  • flyttar pensionskapital från en pensionsförvaltare till en annan.

Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan för över pengar från arbetsgivare till pensionsförvaltare.

Varje år skickar Fora ut ett pensionsbesked till alla som tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO. 

Pensionsförvaltare i Avtalspension SAF-LO

Toggle

Valbara förvaltare för traditionell försäkring

Toggle

Pensionsförvaltare som inte längre är valbara

Toggle

AMF är ickevalsbolag

Försäkrade i Avtalspension SAF-LO som inte gör ett aktivt val av pensionsförvaltare får sina pensionspremier placerade hos AMF i en traditionell försäkring.

Så mycket betalas in till tjänstepensionen

Toggle

Arbetsgivaren rapporterar en gång om året till Fora hur mycket som betalats ut i lön för de anställda.

Fora räknar ut storleken på den pensionspremie som ska föras över till de anställdas pensionsförvaltare.

Fora fakturerar arbetsgivaren för pensionen, och för sedan över pengarna till de anställdas pensionsförvaltare.

Så mycket får de anställda

Hur hög pensionspremie som de anställda får inbetalda till sina pensionsförvaltare beror på lönen. Ju högre lön, desto större pensionspremie.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 4,5 procent.
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 30 procent.

Observera att arbetsgivarens kostnad inte alltid är densamma som den pensionspremie som förs över till pensionsförvaltaren!

Räkna ut pensionspremien

Fyll i den anställdas genomsnittliga månadslön och det inkomstår du vill beräkna premien för. Observera att den premie som räknas ut här är en uppskattning och den slutliga premien kan påverkas av till exempel ob-tillägg och semestertillägg. (Foras förmedlingskostnad på 1,5 procent är bortdragen från den premie som visas).

Genomsnittlig månadslön (före skatt)

kronor/månad
0 kronor/år

Så vet anställda vad som betalas in

Toggle

Det finns två sätt för anställda att se vilken pensionspremie de har fått inbetald för föregående år.

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor kan den anställda dels se vilken lön arbetsgivaren har rapporterat in till Fora, dels se hur mycket pengar som Fora har fört över till pensionsförvaltaren. Där finns också historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Den anställda loggar in på Mina sidor med e-legitimation.

Titta i pensionsbeskedet

På sidan "Årsavstämning" i pensionsbeskedet visas vilka löneuppgifter arbetsgivaren har rapporterat in till Fora för föreågende år. Där framgår också hur stor premie som förts över till pensionsförvaltaren.

Pensionsbeskedet skickas ut varje vår från Fora.