Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Beräkna kostnaden för försäkringsavtalet

Vad kostnaden blir för försäkrings­avtalet beror på om de anställda är arbetare eller tjänste­män och vad de har i lön. 

Vilka försäkringar företaget betalar för beror på om företaget både har arbetare och tjänste­män anställda.

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

I kollektiv­avtalet ingår ofta även avgifter och kompletterande pensions­premier för arbetare. Denna kostnad tillkommer då utöver kostnaden för försäkrings­avtalet.

Kostnaden beräknas när den allra första fakturan skapas. Om företaget inte redan är kund går det ändå att få fram en ungefärlig kostnad för tjänste­­pensionen och försäkringarna här nedan. 

Observera att uträkningen inte ger en exakt kostnad för försäkrings­avtalet utan är en förenklad uppskattning som ger en bild av den ungefärliga kostnaden.

Om antalet anställda förändras i framtiden, kommer det att påverka kostnaden för försäkrings­avtalet.

Räkna ut den ungefärliga kostnaden

Bruttolön per månad för alla arbetare som fyllt 22 år:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla tjänste­män:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla arbetare som inte har fyllt 22 år:
kronor/månad