Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Förstå fakturan från Fora

Kostnaden för försäkringarna betalas löpande under hela året. Fakturan från Fora kommer varannan månad, med start i februari. 

Ytterligare fakturor kan skickas ut under året, till exempel om de preliminära löneuppgifterna uppdateras. Då skickar Fora ut en tilläggsfaktura månaden därpå, med ett justerat belopp.

Fakturan från Fora är en samlingsfaktura för de försäkringar och den tjänstepension som ingår i försäkringsavtalet, samt eventuella kollektivavtalade avgifter. 

Tillsammans med fakturan kommer en fakturaspecifikation. Den visar vilka försäkringar som fakturan omfattar och vilket debiteringsunderlag som de olika premierna och avgifterna baseras på.

Förstå fakturan från Fora

Baserat på

Toggle

Fakturan baseras under året på preliminära löner. Efter rapporteringen av slutliga löner i januari görs en årsavräkning som baseras på slutliga löner.

Avtalsförsäkringar

Toggle

Bild på fakturan från Fora, visar vilka försäkringar som ingår i försäkringsavtalet.

Visar vilka försäkringar som ingår i försäkringsavtalet.

Vill du kontrollera vilka försäkringar som ingår i ert försäkringsavtal, kan du logga in på Mina sidor.

Grundpris/år

Toggle

Bild på faakturan från Fora, visar grundpriset per år

Priset för försäkringarna och de kollektivavtalade avgifterna. Priset är en procentsats på lönerna som företaget betalar ut. Procentsatsen skiljer sig åt mellan olika försäkringar och olika år.

Debiteringsunderlag/år/kr

Toggle

Bild på faakturan från Fora, visar debiteringsunderlaget.

De slutliga löner som rapporteras in i januari räknas upp med en viss procent. På så sätt får Fora fram preliminära löner för innevarande år. Dessa preliminära löner används som debiteringsunderlag.

Olika försäkringar har olika debiteringsunderlag.

 • För AGS, AGB, TGL och Omställningsstöd är det lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp som är debiteringsunderlag. 
 • För FPT och TFA är det hela lönen som är debiteringsunderlag. 
 • För Avtalspension SAF-LO är det olika procentsatser för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp som är debiteringsunderlag.

På fakturan visas debiteringsunderlaget för hela året.

Årsbelopp, kr

Toggle

Bild på faakturan från Fora, visar årsbeloppet

Den totala årliga kostnaden för en försäkring eller kollektivavtalad avgift. Kostnaden är grundpriset gånger debiteringsunderlaget.

Belopp för perioden, kr

Toggle

Bild på faakturan från Fora, visar belopp för faktureringsperioden.

Årsbeloppet delas upp på sex fakturor under året. "Belopp för perioden" är det som ska betalas för just den här tvåmånadersperioden (årsbeloppet delat med sex).

Övriga premier

Toggle

Ingår det någon kompletterande pensionspremie i kollektivavtalet visas de här.

Avgifter enligt kollektivavtal

Toggle

Om företaget har kollektivavtal och ska betala kollektivavtalade avgifter, visas de här. Ett företag kan betala flera olika avgifter.

Vill du kontrollera vilka avgifter som ni ska betala, kan du logga in på Mina sidor.

Om fakturan inte stämmer

Även om fakturan inte stämmer, ska den alltid betalas. Eventuella justeringar görs sedan på kommande faktura.

 • Är det debiteringsunderlaget som inte stämmer, ska de preliminära (eller slutliga) lönesummorna uppdateras. Det görs på Mina sidor.
 • Har ni blivit debiterade för någon försäkring eller avgift som ni tycker att ni inte ska betala för, kontaktar ni Foras kundservice.

Fakturorna finns på Mina sidor

Toggle

Fakturorna från Fora finns på Mina sidor. Där finns också en sammanställning över företagets oreglerade skulder och tillgodohavanden hos Fora. Sammanställningen visar också vilken typ av oreglerad post det rör sig om, eventuellt OCR-nummer och förfallodatum, samt en summering av det oreglerade beloppet.

Var kan jag se våra fakturor?
Languages

Ändra fakturaadress

Toggle

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det på Verksamt.se. Det är en webbplats med samlad service och information från olika myndigheter, för den som driver företag.

Frågor & svar

Varför är det olika lönesummor i kolumnen debiteringsunderlag på fakturan?

Toggle

Olika försäkringar har olika debiteringsunderlag.

 • För AGS, AGB och TGL är det lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp som är debiteringsunderlag.
 • För FPT och TFA är det hela lönen som är debiteringsunderlag.
 • För Avtalspension SAF-LO är det olika procentsatser för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp som är debiteringsunderlag.

På fakturan visas debiteringsunderlaget för hela året.

Fakturan stämmer inte - vad gör jag då?

Toggle

Även om fakturan inte stämmer, ska den alltid betalas. Eventuella justeringar görs sedan på kommande faktura.

 • Är det debiteringsunderlaget som inte stämmer, ska de preliminära (eller slutliga) lönesummorna uppdateras. Det görs på Mina sidor.
 • Har ni blivit debiterade för någon försäkring eller avgift som ni tycker att ni inte ska betala för, kontaktar ni Foras kundservice.

Hur bestrider jag en faktura?

Toggle

För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora, där du tydligt beskriver:

 • Vad det är som du bestrider, alltså vilken faktura eller del av faktura.
 • På vilka grunder du bestrider fakturan.

Invändningen mot att betala ska vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Skicka bestridandet till Fora.

Var kan jag se våra fakturor?

Toggle

På Mina sidor på fora.se kan du se företaget fakturor och aktuella saldon.

Vad är minimipremie?

Toggle

Minimipremien för försäkringsavtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Vad är kollektivavtalade avgifter?

Toggle

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektivavtal. 

Pengarna går exempelvis till fonder för utbildning, forskning, arbetsmiljö eller försäkringar för anställda inom en viss bransch.

Vart vänder jag mig om jag har inkassofrågor?

Toggle

Frågor om inkasso ska ställas till Svea Inkasso.

Hur långt tillbaka i tiden får Fora fakturera retroaktivt?

Toggle

Fora har rätt att fakturera företag upp till tio år tillbaka i tiden. Samma regel gäller för återbetalning till företag. Retroaktiviteten för fakturering gäller oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte.