Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Prislistor

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner.

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensions­premier och avgifter som ingår i ert kollektiv­avtal.

Här finns prislistor för tjänste­pension, försäkringar och kollektiv­avtalade avgifter för de senaste tio åren.

Prislistor för åren 2014-2017

Avtalspension SAF-LO

Toggle

2017

2016

2015

2014

Försäkringar

Toggle

2017

2016

2015

2014

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

2017

2016

2015

2014

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Deltids­pensions­avsättning

Extra pensions­avsättning