Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Prislista 2020

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensionspremier och avgifter som ingår i ert kollektivavtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektivavtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtalspension SAF-LO beror på den anställdas lön.

 • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,3 procent (men 4,5 procent förs över till in till den anställdas tjänstepension).
 • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Avtalspension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 25 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden. 

Finns det en överenskommelse med den anställda om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter fyllda 65, ska även den personen räknas med.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Toggle

I försäkringsavtalet ingår samtliga försäkringar. Det går inte att teckna enskilda försäkringar.

Det är enbart lönerna för anställda som inte fyllt 65 år som är underlag för kostnaden.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Försäkring om föräldrapenningtillägg, FPT
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,15 procent.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,01 procent av den.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Försäkring om avgångsbidrag, AGB
Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,1455 procent.

TGL Fortsättningsförsäkring
Betald av arbetsgivare: 344 kronor per person och år.
Betald av privatperson: 188 kronor per person och år.

Omställningsstöd (Trygghetsfonden TSL)

 • Företag som är medlem i Svenskt Näringsliv: Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,0772 procent.
 • Företag som är medlem i annat arbetsgivarförbund: Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,0972 procent.
 • Övriga företag: Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,3772 procent.

På omställningsstödet tillkommer moms.

Försäkringar för tjänstemän

Toggle

Tjänstemännen omfattas av två försäkringar.

Det är enbart lönerna för anställda som inte fyllt 65 år som är underlag för kostnaden.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,03 procent av den.

I kollektivavtalet ingår antingen TRR Trygghetsrådet eller Trygghetsrådet TRS.

TRR Trygghetsrådet

 • Företag som är medlem i Svenskt Näringsliv eller Idea: Ingen kostnad tas ut för 2020.
 • Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,4 procent.

Trygghetsrådet TRS

 • Företag som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen, KFO, Svensk Scenkonst, Svensk Industriförening och Länsmuseernas samarbetsråd: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,2 procent.
 • Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,6 procent.

Det finns också två tilläggsförsäkringar som företag utan kollektivavtal för tjänstemän kan teckna.

Försäkring om avgångsbidrag, AGB
Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,1455 procent.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,15 procent.

Försäkringar för företag med medarbetaravtal

Toggle

Vissa kollektivavtal skiljer inte på arbetare och tjänstemän - de anställda betecknas som medarbetare. Vilka försäkringar de anställda omfattas av framgår av det kollektivavtal som företaget har tecknat.

Det är enbart lönerna för anställda som inte fyllt 65 år som är underlag för kostnaden.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Försäkring om föräldrapenningtillägg, FPT
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,15 procent.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 
Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,02 procent av den.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO
Ingen kostnad tas ut för 2020.

TGL Fortsättningsförsäkring
Betald av arbetsgivare: 344 kronor per person och år.
Betald av privatperson: 188 kronor per person och år.

TRR Trygghetsrådet

 • Företag som är medlem i Svenskt Näringsliv eller Idea: Ingen kostnad tas ut för 2020.
 • Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,4 procent.

Trygghetsrådet TRS

 • Företag som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen, KFO, Svensk Scenkonst, Svensk Industriförening och Länsmuseernas samarbetsråd: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,2 procent.
 • Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,6 procent.

Försäkringar för företagare

Toggle

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

 • Om företaget har anställda: ingen kostnad tas ut.
 • Om företaget inte har anställda. TFA ingår då i minimipremien för försäkringsavtalet, som är 200 kronor.

Genom Företagares egen försäkring kan företagare teckna en eller flera tilläggsförsäkringar.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
344 kronor per person och år.

Avtalspension SAF-LO

 • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,5 procent.
 • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO
Ingen kostnad tas ut för 2020.

En förutsättning för att teckna någon av försäkringarna är ett företaget har ett försäkringsavtal hos Fora. Om företaget inte har anställda är kostnaden för försäkringsavtalet 200 kronor per år.

Minimipremie för försäkringsavtalet

Toggle

Minimipremien för försäkringsavtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. 

Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan
Parter: Svensk handel och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,800 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Allokemiska industrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Allokemiska industrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall

Ersätts av I-avtalet från och med 2017.

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Kafferosterier och kryddfabriker
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,233 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Avtalet för vin- och spritindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Avtalet för vin- och spritindustri
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,233 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Bemanningsföretag

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Bemanningsföretag, arbetare (BEP)
Parter: Almega Kompetensföretagen och samtliga 14 LO-förbund.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år. 
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Buteljglasindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Buteljglasindustrin
Parter: Industriarbetsgivarna och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,3 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Byggavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Byggavtalet 
Parter: Byggföretagen och Byggnads. Även Fastigos medlemmar omfattas.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,013 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie. Från 1 december 2020 ingår Premiebefrielseförsäkring. Av premien avser 0,962 procent Extra pensionsavsättning och 0,051 procent Premiebefrielseförsäkring.

Byggnadsämnesindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Byggnadsämnesindustrin
Parter: Industriarbetsgivarna och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,300 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Cyclife Sweden (f.d. Studsviksavtalet)

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Cyclife Sweden
Parter: Almega Tjänsteförbunden och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensi
Premie: 1,333 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Danscentrumavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Danscentrumavtalet
Parter: Danscentrum, Fackförbundet för scen och film
Omfattning:  Alla medarbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering av medarbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,000 procent av lönen för medarbetare som omfattas. Av premien avser 0,950 procent Extra pensionsavsättning och 0,050 procent Premiebefrielseförsäkring. Rapportering görs i januari 2022.

Dalslands kanal

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Dalslands kanal 
Parter: Almega Tjänsteförbunden och Seko.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning . Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,500 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Detaljhandeln

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Detaljhandeln
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Även medlemmar i Glasbranschföreningen och Installatörsföretagen omfattas.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. 
Premie: 0,8 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Elektroskandiaavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning EGA-SEF
Parter: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening TGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,250 procent av lönen för arbetare som omfattas. Av premien avser 1,187 procent Extra pensionsavsättning och 0,063 procent Premiebefrielseförsäkring.

Entreprenadmaskinavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Entreprenadmaskinavtalet
Parter: Maskinentreprenörerna och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,921 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie. Procentsatsen på fakturan kommer att justeras senare under 2021.
Från 1 december 2020 ingår Premiebefrielseförsäkring. Av premien avser 0,876 procent Extra pensionsavsättning och 0,045 procent Premiebefrielseförsäkring.

Explosivämnesindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Explosivämnesindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,800 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Flygtekniker med typcertifikat

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Flygtekniker med typcertifikat
Parter: Svenska flygbranschen och Svenska flygteknikföreningen, Svenska Transportarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,5 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Förpackningsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Förpackningsavtalet
Parter: Grafiska företagen och GS-facket.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 0,700 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Gemensamma Metall

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Gemensamma Metall
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 2,333 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Glasindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Glasindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år och som har en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO ska märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Premien för deltidspensionsavsättning för arbetare som har fyllt 65 år och som inte tjänar in till Avtalspension SAF-LO ska rapporteras som Extra pensionspremie på Mina sidor i januari.
Premie: 1,3 procent av lönen för arbetare som omfattas.

 

Glasmästeriavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Glasmästeriavtalet 
Parter: Glasbranschföreningen och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,713 procent av lönen för arbetare som omfattas.Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie. Från 1 december 2020 ingår Premiebefrielseförsäkring. Av premien avser 0,677 procent Extra pensionsavsättning och 0,036 procent Premiebefrielseförsäkring. 

Gruventreprenadavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning Gruventreprenadavtalet 
Parter: Maskinentreprenörerna och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in. 
Premie: 0,200 procent av lönen för arbetare som omfattas. Rapportering görs i januari 2022.

Göta kanalbolag AB

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Göta kanalbolag AB 
Parter: Almega Tjänsteförbunden och Seko.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,500 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Handel- och Metallavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Handel- och Metallavtalet
Parter: Svensk Handel och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,717 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

I-avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, I-avtalet
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,833 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

IMG-avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, IMG-avtalet
Parter: Oorganiserade arbetsgivare och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,800 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Industriavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Industriavtalet
Parter: SINF och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,400 procent av lönen för arbetare som omfattas.

 

Infomediaavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Infomediaavtalet
Parter: Grafiska företagen och GS-facket.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 0,700 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Installationsavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Installationsavtalet
Parter: Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie: 1,500 procent av lönen för arbetare som omfattas. Av premien avser 1,425 procent Extra pensionsavsättning och 0,075 procent Premiebefrielseförsäkring.

Kemiska fabriker

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Kemiska fabriker
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie:1,833 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Kraftverksavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Kraftverksavtalet
Parter: Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet SEF.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie:1,500 procent av lönen för arbetare som omfattas. Av premien avser 1,425 procent Extra pensionsavsättning och 0,075 procent Premiebefrielseförsäkring.

Lager- och E-handelsavtalet Inklusive Partihandelsavtalet samt Postorder- och e-handelsavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Lager- och E-handelsavtalet 
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie: 0,8 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Lageravtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Lageravtalet
Parter: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, Installatörsföretagen och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare 
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie: 0,8 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Larm- och säkerhetsteknikavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Larm- och säkerhetsteknikavtalet 
Parter: Installatörsföretagen och Svenska elektrikerförbundet, Seko.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,500 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Livsmedelsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Livsmedelsavtalet
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,233 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Läder- och sportartiklar

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Läder- och sportartiklar
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall.

Ersätts av I-avtalet från och med 2017.

Tidigare års premier

Kostnaden beräknas på lönerna för samtliga arbetare oavsett ålder.

2016: 1,20 procent*
2015: 0,95 procent*
2014: 0,65 procent*
2013-07-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Maskinföraravtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Maskinföraravtalet
Parter: Maskinentreprenörerna och Seko. Även Torvavtalet med IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.  
Premie: 1,000 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Massa- och pappersindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Massa- och Pappersindustrin
Parter: Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 0,750 procent av lönen för arbetare som omfattas. Av premien avser 0,712 procent Deltidspensionsavsättning och 0,038 procent Premiebefrielseförsäkring.
Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Motorbranschavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Motorbranschavtalet
Parter: Motorbranschens arbetsgivarförbund och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,917 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Måleriyrket

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Målare
Parter: Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,000 procent av lönen för arbetare som omfattas. Av premien avser 0,950 procent Extra pensionsavsättning och 0,050 procent Premiebefrielseförsäkring.

Oljeraffinaderier

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Oljeraffinaderier
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,8 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Plåt- och ventilationsavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Plåt- och ventilationsavtalet 
Parter: Plåt och ventföretagen och Byggnads. Även Installatörsföretagens medlemmar omfattas.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,213 procent av lönen för arbetare som omfattas.Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie. Från 1 december 2020 ingår Premiebefrielseförsäkring.Av premien avser 1,152 procent Extra pensionsavsättning och 0,061 procent Premiebefrielseförsäkring. 

Privatteateravtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Privatteateravtalet
Parter: Svensk Scenkonst och Teaterförbundet, Musikerförbundet. 
Omfattning: Alla arbetare mellan 25 och 65 år. 
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,567 procent av lönen för anställda som omfattas. Av premien avser 0,539 procent Extra pensionsavsättning och 0,028 procent Premiebefrielseförsäkring.
Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Restaurang- och caféanställda

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Restaurang- och caféanställda
Parter: Svensk Handel och HRF.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,800 procent av lönen för anställda som omfattas.

Skogsbruk

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Skogsbruk
Parter: Gröna Arbetsgivarna (tidigare Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA) och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,200 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Skärgårdstrafik ASL

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Skärgårdstrafik ASL
Parter: Almega Tjänsteföretagen och Seko.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,500 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,800 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Spårtrafik

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Spårtrafik
Parter: Tågföretagen och Seko.
Omfattning: Alla medarbetare mellan 13och 65 år.
Rapportering av medarbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,700 procent av lönen för medarbetare som omfattas.  Rapportering görs i januari 2022.

STANLEY Security

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning STANLEY Security
Parter: STANLEY Security och Svenska Elektrikerförbundet.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,075% procent av lönen för arbetare som omfattas.

Stenindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Stenindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall

Ersätts av I-avtalet från och med 2017.

Tidigare års premier

Kostnaden beräknas på lönerna för samtliga arbetare oavsett ålder.

2016: 1,2 procent*
2015: 0,95 procent*
2014: 0,65 procent*
2013-07-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Stoppmöbelindustriavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Stoppmöbelindustrin
Parter: Trä- och Möbelföretagen och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,200 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Stål- och metallindustrin blå avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Stål- och metallindustrin blå avtalet 
Parter: Industriarbetsgivarna och Seko, IF Metall 
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 0,500 procent av lönen för arbetare som omfattas. Av premien avser 0,475 procent Deltidspensionsavsättning och 0,025 procent Premiebefrielseförsäkring.

Städavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Städavtalet
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie: 0,8 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Sågverksavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Sågverksavtalet
Parter: Industriarbetsgivarna och GS
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,200 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Teatercentrumavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Teatercentrumavtalet
Parter: Teatercentrum och Fackförbundet för scen och film.
Omfattning: Alla medarbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering av medarbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,000 procent av lönen för medarbetare som omfattas. Av premien avser 0,950 procent Extra pensionsavsättning och 0,050 procent Premiebefrielseförsäkring. Rapportering görs i januari 2022.

Teknikavtalet IF Metall

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Teknikavtalet IF Metall
Parter: Teknikarbetsgivarna (TAG), Almega Tjänsteföretagen och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 2,233 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Teknikinstallation VVS och Kyl

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Teknikinstallation VVS och Kyl 
Parter: Installatörsföretagen och Byggnads. Även medlemmar i Fastigo omfattas. 
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,913 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie. Från 1 december 2020 ingår Premiebefrielseförsäkring. Av premien avser 0,867 procent Extra pensionsavsättning och 0,046 procent Premiebefrielseförsäkring. 

TEKO avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, TEKO avtalet
Parter: Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,433 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Tidningsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Tidningsavtalet
Parter: Almega Mediaföretagen och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 0,508 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Tobaksavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Tobaksavtalet
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,233 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

TRIA Skola & Vård

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning TRIA Skola & Vård
Parter: Arbetsgivaralliansen samt Kommunal, MeF, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision.
Omfattning: Alla anställda mellan 25 och 65 år.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,5 procent på den del av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp, för anställda som omfattas.

Träindustriavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Träindustrin
Parter: Trä- och Möbelföretagen och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,200 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Trävaruhandelsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning Trävaruhandelsavtalet
Parter: Svensk Handel och GS.
Omfattning: Alla arbetare mellan 13 och 99 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 0,100 procent av lönen för arbetare som omfattas. Rapportering görs i januari 2022.

Tvättindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Tvättindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,3 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Virkesmätningsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Virkesmätning
Parter: Gröna Arbetsgivarna (tidigare Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA) och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare oavsett ålder.
Rapportering av arbetare över 65 år: Finns en särskild överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Finns inte en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter 65 år, ska arbetaren rapporteras in i e-tjänsten Extra pensionspremier. Företaget räknar då själv ut hur stor premie som ska rapporteras in.
Premie: 1,200 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Väg- och banavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Väg- och Banavtalet 
Parter: Sveriges Byggindustrier och Seko
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,917 procent av lönen för arbetare som omfattas.Under året kan det ha funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har i så fall räknat fram en genomsnittlig årspremie. Från 1 december 2020 ingår Premiebefrielseförsäkring. Av premien avser 0,871 procent Extra pensionsavsättning och 0,046 procent Premiebefrielseförsäkring. 

Värdepapper

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Värdepapper 
Parter: Almega Tjänsteförbunden och Seko.
Omfattning: Alla arbetare upp till 65 år.
Rapportering av arbetare över 65 år: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,500 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Återvinningsföretag

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Återvinningsföretag
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år och som har en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO ska märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Premien för deltidspensionsavsättning för arbetare som har fyllt 65 år och som inte tjänar in till Avtalspension SAF-LO ska rapporteras som Extra pensionspremie på Mina sidor i januari.
Premie: 1,833 procent av lönen för arbetare som omfattas. Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektivavtal. Hur avgifterna beräknas framgår av prislistan.

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Toggle

Kollektivavtal: Sjöavtal befäl.

Avgift: Beräknas på hela lönen för tjänstemän upp till 65 år och är 0,5 procent.

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA

Toggle

Kollektivavtal: Säkerhetsföretag samt tjänstemän som omfattas av BYA

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare och tjänstemän upp till 65 år.

 • För medlemmar i Svenskt näringsliv är avgiften 0,375 procent för arbetare och 0,0625 för tjänstemän.
 • För övriga företag är avgiften 0,75 procent för arbetare och 0,125 för tjänstemän.
 • 20 procent av avgiften är moms.

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön.

Väktarskolan

Avgift: Beräknas på hela lönesumman för arbetare och är 1,58750 procent. 20 procent av avgiften är moms. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften.

Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare.

Bygg - Särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Byggavtalet och Väg- och banavtalet.

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,2201 procent, varav 0,567 procent är moms.(2018 års procentsats)

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt.

 

El – särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Installationsavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,25 procent.

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering samt fortbildning.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU

Toggle

Kollektivavtal: Kollektivavtal mellan Fastigo, Almega fastighetsarbetsgivarna, KFO, IDEA och Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Fastighetsanställdas förbund, Jusek, Kommunal, Ledarna, SEKO, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Vision.

Avgift: Beräknas på hela lönen för de anställda och är 0,05 procent.

FUs uppdrag är att företräda branschen i utbildnings‐ och arbetsmarknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning, exempelvis validering.

Glas – särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Glasmästeriavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,875 procent, varav 20 procent är moms.

Medlen används för rekryteringsåtgärder, yrkesutbildning och arbetsmiljösatsningar (till exempel verksamheten Galaxen) samt för forskning och utvecklingsprojekt.

Hamn- och stuveriavtalet – Hamn- och stuveriskolan

Toggle

Kollektivavtal: Hamn- och stuveriavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,375 procent, varav 20 procent är moms.

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare.

Hamn- och stuveriavtalet – PORT SIDE

Toggle

Kollektivavtal: Hamn- och stuveriavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 1,50 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar.

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar, exempelvis i samband med rationaliseringar.

Handelns utvecklingsråd, HUR

Toggle

Kollektivavtal: Kollektivavtal för arbetare mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen, DIK och Sveriges Ingenjörer.

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare och tjänstemän upp till 65 år. För medlemsföretag i Svensk Handel är avgiften 0,035 procent, för övriga företag är avgiften 0,0525 procent.

Avgiften går till Handelsrådet för att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen.

HRF Administrativ avgift

Toggle

Kollektivavtal: Kollektivavtal mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket. 

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år som omfattas av kollektivavtal genom hängavtalsanslutning (alltså då arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal direkt med facket). Avgiften är 0,51 procent.

Avgiften ska täcka kostnaden för information.

HRF Serviceavgift

Toggle

Kollektivavtal: Kollektivavtal mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket. 

Avgift: 1 500 kronor/år.

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration.

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN

Toggle

Kollektivavtal: Lackavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år. För medlemmar i Svenskt näringsliv är avgiften 0,12 procent, för övriga företag är avgiften 0,24 procent.

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen.

ME – Särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet, Torvavtalet. 

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,18 procent.

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond.

Motorbranschens yrkesnämnd, MYN

Toggle

Kollektivavtal: Motorbranschavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år som omfattas av kollektivavtal genom hängavtalsanslutning (alltså då arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal direkt med facket). Avgiften är 0,15 procent.

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen.

Måleri – Mätavgift

Toggle

Kollektivavtal: Måleriavtalet. Undantag: företag som tillämpar kollektivavtal för rostskyddsmålare samt företag som tillhör avtalsområde Fastigo – Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet. 

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 1,688 procent.

Avgiften används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten.

Måleri – Särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Måleriavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,699 procent, varav 8,03 procent är moms.

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet.

Plåt och vent – Särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Plåt- och ventilationsavtalet

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,8125 procent, varav 20 procent är moms.

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda.

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Toggle

Kollektivavtal: Vissa kollektivavtal inom Transportarbetareförbundets avtalsområde

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare och tjänstemän upp till 65 år. För medlemmar i Svenskt näringsliv är avgiften 0,25 procent för arbetare och 0,0625 för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent för arbetare och 0,125 för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms.

Nämnden arbetar inom områdena rekrytering av ungdomar till transportutbildning, yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön.

Unionen, administrativ avgift

Toggle

Kollektivavtal: Kollektivavtal mellan Visita och Unionen

Avgift: Beräknas på hela lönen för tjänstemän upp till 65 år som omfattas av kollektivavtal genom hängavtalsanslutning (alltså då arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal direkt med facket). Avgiften är 0,51 procent.

Avgiften ska täcka kostnaden för framtagande av avtal, information om dess innehåll samt utbildningsinformation och administration.

VVS – Särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,35 procent.

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader.

VVS Isolering – Särskilt tillägg

Toggle

Kollektivavtal: Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare upp till 65 år och är 0,79 procent.

Avgiften används till Företagsstöd för utbildning av isoleringslärlingar, genomförandet av yrkesexamen, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd) samt administrationskostnader.

Basbelopp 2020

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 47 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 354 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 66 800 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 501 000 kronor