Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Prislista 2023

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensions­premier och avgifter som ingår i ert kollektiv­avtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektiv­avtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtals­pension SAF-LO beror på den anställdas lön.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,3 procent (men 4,5 procent förs över till den anställdas tjänste­pension).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Avtals­pension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 22 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden. 

Finns det en överenskommelse med den anställda om fortsatt intjänande till Avtals­pension SAF-LO efter fyllda 65, ska även den personenslön räknas med.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänste­män

Försäkringar för företag med medarbetar­avtal

Försäkringar för företagare

Minimipremie för försäkringsavtalet

Toggle

Minimipremien för försäkrings­avtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. 

Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Allokemiska industrin

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Avtalet för vin- och spritindustrin

Bemanningsföretag

Buteljglasindustrin

Bygg­avtalet

Byggnadsämnesindustrin

Cyclife Sweden (f.d. Studsviks­avtalet)

Dalslands kanal

Danscentrum­avtalet

Detaljhandeln

Elektroskandia­avtalet

Entreprenadmaskin­avtalet

Explosivämnesindustrin

Flygtekniker med typcertifikat

Förpacknings­avtalet

Gemensamma Metall

Glasindustrin

Glasmästeri­avtalet

Gruventreprenad­avtalet

Göta kanalbolag AB

Handel- och Metall­avtalet

I-avtalet

IMG-avtalet

Industri­avtalet

Infomedia­avtalet

Installations­avtalet

Kemiska fabriker

Kollektiv­avtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker

Kraftverks­avtalet

Lager- och E-handels­avtalet Inklusive Partihandels­avtalet samt Postorder- och e-handels­avtalet

Lager­avtalet

Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare

Larm- och säkerhetsteknik­avtalet

Livsmedels­avtalet

Läder- och sportartiklar

Maskinförar­avtalet

Massa- och pappersindustrin

Motorbransch­avtalet

Måleriyrket och Månadslöne­avtalet

Oljeraffinaderier

Plåt- och ventilations­avtalet

Privatteater­avtalet

Restaurang- och caféanställda

Skogs­avtalet

Skärgårdstrafik ASL

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Spårtrafik

STANLEY Security

Stenindustrin

Stoppmöbelindustri­avtalet

Stål- och metallindustrin blå avtalet

Städ­avtalet

Sågverks­avtalet

Teatercentrum­avtalet

Teknik­avtalet IF Metall

Teknikinstallation VVS och Kyl

TEKO avtalet

Tidnings­avtalet

Tobaks­avtalet

TRIA Skola & Vård

Träindustri­avtalet

Trävaruhandels­avtalet

Tvättindustrin

Virkesmätnings­avtalet

Väg- och ban­avtalet

Värdepapper

Återvinningsföretag

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektiv­avtal. Hur avgifterna beräknas framgår av prislistan.

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA

Bygg - Särskilt tillägg

El – särskilt tillägg

Fastighetsbranschens Utbildnings­nämnd, FU

Glas – särskilt tillägg

Hamn- och stuveri­avtalet – Hamn- och stuveriskolan

Hamn- och stuveri­avtalet – PORT SIDE

Handelns utvecklingsråd, HUR

HRF Administrativ avgift

HRF Serviceavgift

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN

ME – Särskilt tillägg

Motorbranschens yrkesnämnd, MYN

Måleri – Mätningsavgift

Måleri – Särskilt tillägg

Plåt och vent – Särskilt tillägg

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Unionen, administrativ avgift

VVS – Särskilt tillägg

VVS Isolering – Särskilt tillägg

Basbelopp 2023

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 52 500 kronor
7,5 prisbasbelopp = 393 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 557 250 kronor