Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Prislista 2024

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensions­premier och avgifter som ingår i ert kollektiv­avtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektiv­avtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtals­pension SAF-LO beror på den anställdas lön. Pensions­premierna beräknas per månad från och med 2024:

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp/12 betalas 4,375 procent (men 4,5 förs över till de anställdas pensions­bolag).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp/12 betalas 30 procent.

Avtals­pension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 22 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden.  Men alla arbetare, oavsett ålder, med en pågående anställning ska tas med i löne­­rapporteringen.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänste­män

Försäkringar för företag med medarbetar­avtal

Försäkringar för företagare

Grundpremie för försäkringsavtalet

Toggle

Grundpremien (före detta Minimipremie) för försäkrings­avtalet är 0 kronor för 2024.

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Allokemiska industrin

Bemanningsföretag

Dans­avtalet

Friteater­avtalet

Handel- och Metall­avtalet

Kollektiv­avtal Arbetar­avtal Buteljglasindustrin

Kollektiv­avtal bransch Utveckling & Tjänster, Cyclife Sweden AB

Kollektiv­avtal Bygg­avtalet

Kollektiv­avtal Byggnadsämnesindustrin

Kollektiv­avtal Dalslands kanal AB

Kollektiv­avtal Detaljhandel

Kollektiv­avtal Elektroskandia Sverige AB

Kollektiv­avtal Entreprenadmaskin­avtalet

Kollektiv­avtal Explosivämnesindustrin

Kollektiv­avtal Flygtekniker med typcertifikat

Kollektiv­avtal Förpacknings­avtalet med Visbybilagan

Kollektiv­avtal för Måleriyrket och Kollektiv­avtal Månadslöne­avtal för målare

Kollektiv­avtal för personal i Skärgårdstrafik

Kollektiv­avtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker

Kollektiv­avtal Gemensamma Metall

Kollektiv­avtal Glasindustrin

Kollektiv­avtal Glasmästeri­avtalet

Kollektiv­avtal Gruventreprenad­avtalet

Kollektiv­avtal I-avtalet arbetare

Kollektiv­avtal IMG-avtalet

Kollektiv­avtal Industri­avtalet

Kollektiv­avtal Infomedia­avtalet med Visbybilagan

Kollektiv­avtal Installations­avtalet

Kollektiv­avtal Kafferosterier och kryddfabriker

Kollektiv­avtal Kemiska fabriker

Kollektiv­avtal Kraftverks­avtalet

Kollektiv­avtal Lager­avtalet

Kollektiv­avtal Lager och E-handel

Kollektiv­avtal Lagerpersonal vid glassföretag, filial- och depålager samt direktsäljare

Kollektiv­avtal Larm - och Säkerhetsteknik­avtalet

Kollektiv­avtal Livsmedels­avtalet

Kollektiv­avtal Maskinförar­avtalet

Kollektiv­avtal Massa- och pappersindustrin

Kollektiv­avtal Motorbransch­avtalet

Kollektiv­avtal Oljeraffinaderier

Kollektiv­avtal Plåt- och Ventilations­avtalet

Kollektiv­avtal Restaurang- och caféanställda

Kollektiv­avtal Skogs­avtalet

Kollektiv­avtal Sockerindustrin

Kollektiv­avtal Spisbröd

Kollektiv­avtal Spårtrafik

Kollektiv­avtal Stoppmöbelindustri­avtalet

Kollektiv­avtal Stål och metallindustrin Det blå avtalet

Kollektiv­avtal Städpersonal

Kollektiv­avtal Sågverks­avtalet

Kollektiv­avtal Sötvaruindustri

Kollektiv­avtal Teknik­avtalet arbetare

Kollektiv­avtal Teknikinstallations­avtalet

Kollektiv­avtal Teko­avtal

Kollektiv­avtal Tidnings­avtalet

Kollektiv­avtal Tobaks­avtalet

Kollektiv­avtal Träindustri­avtalet

Kollektiv­avtal Trävaruhandels­avtalet

Kollektiv­avtal Tunnbröds­avtalet

Kollektiv­avtal Tvättindustrin/Textilservice

Kollektiv­avtal Utveckling och Tjänster Avtalsområde Värdepapper

Kollektiv­avtal Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag

Kollektiv­avtal Vin- och spritindustri

Kollektiv­avtal Virkesmätning

Kollektiv­avtal Väg- och ban­avtalet

Kollektiv­avtal Återvinningsföretag

Läder- och sportartiklar

Privatteater­avtalet

STANLEY Security

Stenindustrin

TRIA Skola & Vård

Förbundsavgifter

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Fastighetsbranschens utbildnings­nämnd

Hamn- och stuveriskolan TYA

Handelsrådet

Hotell- och restaurangfacket fast avgift

Hotell- och restaurangfacket procentuell avgift

Lackerarnas yrkesnämnd

Motorbranschens yrkesnämnd

Mätningsavgift

Måleri – Särskilt tillägg

Portside

Särskilt tillägg Bygg

Särskilt tillägg Glasmästeri

Särskilt tillägg Installation

Särskilt tillägg Maskinentreprenad

Särskilt tillägg Plåt- och ventilation

Särskilt tillägg Teknikinst. Isolering

Särskilt tillägg Teknikinst. Rör

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Unionen, administrativ avgift

Basbelopp 2024

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 571 500 kronor