Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Prislista 2024

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensions­premier och avgifter som ingår i ert kollektiv­avtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektiv­avtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtals­pension SAF-LO beror på den anställdas lön. Pensions­premierna beräknas per månad från och med 2024:

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp/12 betalas 4,375 procent (men 4,5 förs över till de anställdas pensions­bolag).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp/12 betalas 30 procent.

Avtals­pension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 22 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden.  Men alla arbetare, oavsett ålder, med en pågående anställning ska tas med i löne­­rapporteringen.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänste­män

Försäkringar för företag med medarbetar­avtal

Försäkringar för företagare

Grundpremie för försäkringsavtalet

Toggle

Grundpremien (före detta Minimipremie) för försäkrings­avtalet är 0 kronor för 2024.

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Allokemiska industrin

Bemanningsföretag

Dans­avtalet

Friteater­avtalet

Handel- och Metall­avtalet

Kollektiv­avtal Arbetar­avtal Buteljglasindustrin

Kollektiv­avtal bransch Utveckling & Tjänster, Cyclife Sweden AB

Kollektiv­avtal Bygg­avtalet

Kollektiv­avtal Byggnadsämnesindustrin

Kollektiv­avtal Dalslands kanal AB

Kollektiv­avtal Detaljhandel

Kollektiv­avtal Elektroskandia Sverige AB

Kollektiv­avtal Entreprenadmaskin­avtalet

Kollektiv­avtal Explosivämnesindustrin

Kollektiv­avtal Flygtekniker med typcertifikat

Kollektiv­avtal Förpacknings­avtalet med Visbybilagan

Kollektiv­avtal för Måleriyrket och Kollektiv­avtal Månadslöne­avtal för målare

Kollektiv­avtal för personal i Skärgårdstrafik

Kollektiv­avtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker

Kollektiv­avtal Gemensamma Metall

Kollektiv­avtal Glasindustrin

Kollektiv­avtal Glasmästeri­avtalet

Kollektiv­avtal Gruventreprenad­avtalet

Kollektiv­avtal I-avtalet arbetare

Kollektiv­avtal IMG-avtalet

Kollektiv­avtal Industri­avtalet

Kollektiv­avtal Infomedia­avtalet med Visbybilagan

Kollektiv­avtal Installations­avtalet

Kollektiv­avtal Kafferosterier och kryddfabriker

Kollektiv­avtal Kemiska fabriker

Kollektiv­avtal Kraftverks­avtalet

Kollektiv­avtal Lager­avtalet

Kollektiv­avtal Lager och E-handel

Kollektiv­avtal Lagerpersonal vid glassföretag, filial- och depålager samt direktsäljare

Kollektiv­avtal Larm - och Säkerhetsteknik­avtalet

Kollektiv­avtal Livsmedels­avtalet

Kollektiv­avtal Maskinförar­avtalet

Kollektiv­avtal Massa- och pappersindustrin

Kollektiv­avtal Motorbransch­avtalet

Kollektiv­avtal Oljeraffinaderier

Kollektiv­avtal Plåt- och Ventilations­avtalet

Kollektiv­avtal Restaurang- och caféanställda

Kollektiv­avtal Skogs­avtalet

Kollektiv­avtal Sockerindustrin

Kollektiv­avtal Spisbröd

Kollektiv­avtal Spårtrafik

Kollektiv­avtal Stoppmöbelindustri­avtalet

Kollektiv­avtal Stål och metallindustrin Det blå avtalet

Kollektiv­avtal Städpersonal

Kollektiv­avtal Sågverks­avtalet

Kollektiv­avtal Sötvaruindustri

Kollektiv­avtal Teknik­avtalet arbetare

Kollektiv­avtal Teknikinstallations­avtalet

Kollektiv­avtal Teko­avtal

Kollektiv­avtal Tidnings­avtalet

Kollektiv­avtal Tobaks­avtalet

Kollektiv­avtal Träindustri­avtalet

Kollektiv­avtal Trävaruhandels­avtalet

Kollektiv­avtal Tunnbröds­avtalet

Kollektiv­avtal Tvättindustrin/Textilservice

Kollektiv­avtal Utveckling och Tjänster Avtalsområde Värdepapper

Kollektiv­avtal Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag

Kollektiv­avtal Vin- och spritindustri

Kollektiv­avtal Virkesmätning

Kollektiv­avtal Väg- och ban­avtalet

Kollektiv­avtal Återvinningsföretag

Läder- och sportartiklar

Privatteater­avtalet

STANLEY Security

Stenindustrin

TRIA Skola & Vård

Förbundsavgifter

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Fastighetsbranschens utbildnings­nämnd

Hamn- och stuveriskolan TYA

Handelsrådet

Hotell- och restaurangfacket fast avgift

Hotell- och restaurangfacket procentuell avgift

Lackerarnas yrkesnämnd

Motorbranschens yrkesnämnd

Mätningsavgift

Måleri – Särskilt tillägg

Portside

Särskilt tillägg Bygg

Särskilt tillägg Glasmästeri

Särskilt tillägg Installation

Särskilt tillägg Maskinentreprenad

Särskilt tillägg Plåt- och ventilation

Särskilt tillägg Teknikinst. Isolering

Särskilt tillägg Teknikinst. Rör

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Unionen, administrativ avgift

Basbelopp 2024

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 571 500 kronor