Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Särskild löneskatt

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO och kompletterande pensions­premier betalas en särskild löneskatt på pensions­kostnader, SLP. 

SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Underlag för beräkning av särskild löneskatt

Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP:

  • Avtals­pension SAF-LO
  • Deltids­pensions­avsättning
  • Extra pensions­avsättning
  • Livsarbetstids­pension
  • Arbetstids­pension
  • Extra pensions­premie
  • Premiebefrielse­försäkring

Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för ovanstående pensions­premier. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Så får du fram underlaget

Om företaget tillämpar brutet räkenskapsår beräknar ni själva beloppen som ska utgöra underlag för SLP för det aktuella räkenskapsåret, baserat på fakturorna från Fora för denna period.

Pensions­kostnader för 2023

Beloppen finns på slutavräkningen för föregående år som kommer på fakturan i februari.

Pensions­kostnader för 2024 och framåt

Beloppen finns på varje månadsfaktura under sektionen Pensions­kostnader. Om företaget betalat in premier till Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension eller Extra pensions­premier, behöver belopp från månadsfakturorna räknas samman med belopp från slutavräkningen för föregående år.

Enskilda näringsidkare och delägare i handels- eller kommanditbolag betalar SLP på egna pensions­försäkringspremier eller inbetalningar till pensions­sparkonto.