Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Rapportera kompletterande pensionspremier

Inom vissa branscher finns det överenskommelser om att arbetsgivaren ska betala in kompletterande pensions­premier till tjänste­­pensionen, utöver den vanliga premien till Avtals­pension SAF-LO. 

Hur de kompletterande pensions­premierna fungerar och vad de heter, skiljer sig åt inom olika branscher/kollektiv­avtal. Likaså hur stor premie som ska betalas in.

I kollektiv­avtalet som ert företag omfattas av står det om ni ska betala in kompletterande pensions­premier för era anställda. De kan kallas för något av följande:

  • Deltids­pensions­avsättning
  • Extra pensions­avsättning
  • Livsarbetstids­pension
  • Arbetstids­pension

Överenskommelser om kompletterande pensions­premier är gjorda mellan arbetsgivar­organisationer och fackförbund inom olika kollektiv­avtal, medan Avtals­pension SAF-LO är ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Rapportera på Mina sidor

Alla former av kompletterande pensions­premier rapporteras på Mina sidor. Huvud­­administratör och administratör har behörighet att logga in där.