Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Rapportera kompletterande pensionspremier

Inom vissa branscher finns det överenskommelser om att arbetsgivaren ska betala in kompletterande pensions­premier till tjänste­­pensionen, utöver den vanliga premien till Avtals­pension SAF-LO. 

Hur de kompletterande pensions­premierna fungerar och vad de heter, skiljer sig åt inom olika branscher/kollektiv­avtal. Likaså hur stor premie som ska betalas in.

I kollektiv­avtalet som ert företag omfattas av står det om ni ska betala in kompletterande pensions­premier för era anställda. De kan kallas för något av följande:

  • Deltids­pensions­avsättning
  • Extra pensions­avsättning
  • Livsarbetstids­pension
  • Arbetstids­pension

Överenskommelser om kompletterande pensions­premier är gjorda mellan arbetsgivar­organisationer och fackförbund inom olika kollektiv­avtal, medan Avtals­pension SAF-LO är ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Rapportera på Mina sidor

Alla former av kompletterande pensions­premier rapporteras på Mina sidor. Huvud­­administratör och administratör har behörighet att logga in där.