Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Deltidspensionsavsättning

Deltidspensionsavsättning är en kompletterande avsättning av pensionspremier till Avtalspension SAF-LO. 

Premien till deltidspensionsavsättning är en viss procent av den utbetalda bruttolönen. Procentsatsen varierar från avtal till avtal, och även från år till år.

Genom att ni rapporterar in till Fora vilka arbetare som omfattas av deltidspensionsavsättning, kan Fora räkna ut premierna. 

Premien till deltidspensionsavsättning läggs på den vanliga fakturan från Fora. När fakturan är betald förs premien över till den pensionsförvaltare som den anställde har valt för sin Avtalspension SAF-LO.

Gör så här

1. Märk upp i företagets lönesystem vilket kollektivavtal företagets arbetare omfattas av.

2. När rapporteringen av slutliga löner görs i januari, tar du ut filen och laddar upp den på Mina sidor i e-tjänsten för rapportering av slutliga löner. 

Om du inte tar ut en fil behöver du märka upp arbetarna med deras kollektivavtal direkt i tjänsten för rapportering av slutliga löner.

Premier för deltidspensionsavsättning inom olika kollektivavtal

Toggle

Premien för deltidspensionsavsättning beräknas som en viss procent av den bruttolön som betalats ut under året.

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan
Parter: Svensk handel och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,45 procent*.
2016-04-01  till 2016-12-31: 1,3 procent.

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Allokemiska industrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Allokemiska industrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall

Ersätts av I-avtalet från och med 2017.

Tidigare års premier

2016: 1,25 procent*
2015: 1,03 procent*
2014: 0,73 procent*
2013-04-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Kafferosterier och kryddfabriker
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent*
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

* Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

 

Avtalet för vin- och spritindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Avtalet för vin- och spritindustri
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent*
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Buteljglasindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Buteljglasindustrin
Parter: Industriarbetsgivarna och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,92 procent*
2016: 0,72 procent*
2015: 0,48 procent*
2014-06-01 till 2014-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Byggnadsämnesindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Byggnadsämnesindustrin
Parter: Industriarbetsgivarna och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,92 procent*
2016: 0,72 procent*
2015: 0,48 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Explosivämnesindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Explosivämnesindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,4 procent*
2016: 1,2 procent*
2015: 0,95 procent*
2014: 0,65 procent*
2013: 0,5 procent

* Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Flygtekniker med typcertifikat

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Flygtekniker med typcertifikat
Parter: Svenska flygbranschen och Svenska flygteknikföreningen, Svenska Transportarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-11-01 till 2017-12-31: 0,2 procent

 

Förpackningsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Förpackningsavtalet
Parter: Grafiska företagen och GS-facket.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,4 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,35 procent*
2016-04-01 till 2016-12-31: 0,2 procent
*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Gemensamma Metall

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Gemensamma Metall
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 2 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,95 procent*
2016: 1,75 procent*
2015: 1,53 procent*
2014: 1,23 procent*
2013-04-01 till 2013-12-31: 1 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Glasindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Glasindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,92 procent*
2016: 0,72 procent*
2015: 0,48 procent*
2014-06-01 till 2014-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Handel- och Metallavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Handel- och Metallavtalet
Parter: Svensk Handel och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,4 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,33 procent* 
2016-05-01 till 2016-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

I-avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, I-avtalet
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,45 procent* 

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

IMG-avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, IMG-avtalet
Parter: Oorganiserade arbetsgivare och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas

Tidigare års premier

2017: 1,42 procent*
2016: 1,3 procent
2015: 1,1 procent
2014: 0,8 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Industriavtalet

Toggle

Parter: SINF och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,02 procent*
2016: 0,82 procent*
2015: 0,5 procent
2014: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.


 [ME1]Har ej premien?

Infomediaavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Infomediaavtalet
Parter: Grafiska företagen och GS-facket.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,4 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,35 procent* 
2016-04-01 till 2016-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Kemiska fabriker

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Kemiska fabriker
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie:1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,45 procent* 
2016: 1,25 procent*
2015: 1,03 procent*
2014: 0,73 procent*
2013-04-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Livsmedelsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Livsmedelsavtalet
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent* 
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Läder- och sportartiklar

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Läder- och sportartiklar
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall.

Ersätts av I-avtalet från och med 2017.

Tidigare års premier

Kostnaden beräknas på lönerna för samtliga arbetare oavsett ålder.

2016: 1,20 procent*
2015: 0,95 procent*
2014: 0,65 procent*
2013-07-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Massa- och pappersindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Massa- och Pappersindustrin
Parter: Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie: 0,4 procent* av lönen för arbetare som omfattas. Från och med 2018 ingår även en premiebefrielseförsäkring i premien.

Tidigare års premier

2017: 0,2 procent 

Motorbranschavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Motorbranschavtalet
Parter: Motorbranschens arbetsgivarförbund och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,6 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,53 procent* 
2016: 1,33 procent*
2015: 1,10 procent*
2014: 0,8 procent*
2013-05-01 till 2013-12-31: 0,6 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Oljeraffinaderier

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Oljeraffinaderier
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,42 procent* 
2016: 1,22 procent*
2015: 0,98 procent*
2014: 0,68 procent*
2013-06-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Skogsbruk

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Skogsbruk
Parter: Gröna Arbetsgivarna (tidigare Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA) och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent* 
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,42 procent* 
2016: 1,22 procent*
2015: 0,98 procent*
2014: 0,68 procent*
2013-06-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Stenindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Stenindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall

Ersätts av I-avtalet från och med 2017.

Tidigare års premier

Kostnaden beräknas på lönerna för samtliga arbetare oavsett ålder.

2016: 1,2 procent*
2015: 0,95 procent*
2014: 0,65 procent*
2013-07-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Stoppmöbelindustriavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Stoppmöbelindustrin
Parter: Trä- och Möbelföretagen och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent* 
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Cyclife Sweden (f.d. Studsviksavtalet)

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Cyclife Sweden
Parter: Almega Tjänsteförbunden och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,95 procent*
2016: 0,8 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Stål- och metallindustrin blå avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Stål- och metallindustrin blå avtalet 
Parter: Industriarbetsgivarna och Seko, IF Metall 
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år och som har en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO ska märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. Premien för deltidspensionsavsättning för arbetare som har fyllt 65 år och som inte tjänar in till Avtalspension SAF-LO ska rapporteras som Extra pensionspremie på Mina sidor i januari.
Premie: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas. Från och med 2018 ingår även en premiebefrielseförsäkring i premien.

Tidigare års premier

2017-06-01 till 2017-12-31: 0,2 procent

Sågverksavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Sågverksavtalet
Parter: Skogsindustrierna och GS
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent* 
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Teknikavtalet IF Metall

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Teknikavtalet IF Metall
Parter: Teknikarbetsgivarna (TAG) och IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,85 procent* 
2016: 1,65 procent*
2015: 1,43 procent*
2014: 1,13 procent*
2013-04-01 till 2013-12-31: 0,9 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

TEKO avtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, TEKO avtalet
Parter: Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,05 procent* 
2016: 0,85 procent*
2015: 0,63 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,4 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Tidningsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Tidningsavtalet
Parter: Almega Mediaföretagen och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare. 
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,2 procent

Tobaksavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Tobaksavtalet
Parter: Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent* 
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Träindustriavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Träindustrin
Parter: Trä- och Möbelföretagen och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 0,85 procent* 
2016: 0,65 procent*
2015: 0,43 procent*
2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Tvättindustrin

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Tvättindustrin
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

Premie 2017: 0,9 procent* 
Premie 2016: 0,7 procent*
Premie 2015: 0,45 procent*
Premie 2014-07-01 till 2014-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Virkesmätningsavtalet

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Virkesmätning
Parter: Gröna Arbetsgivarna (tidigare Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA) och GS-facket
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,9 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

Premie 2017: 0,83 procent* 
Premie 2016: 0,63 procent*
Premie 2015: 0,4 procent*
Premie 2014-05-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie

Återvinningsföretag

Toggle

Namn: Deltidspensionsavsättning, Återvinningsföretag
Parter: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till deltidspensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 1,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017: 1,45 procent* 
2016: 1,25 procent*
2015: 1,03 procent*
2014: 0,73 procent*
2013-04-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

 

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.