Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Extra pensionsavsättning

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startar i februari 2024, gäller annan information.
Läs mer om månads­rapportering

Extra pensions­avsättning är en kompletterande avsättning av pensions­premier till Avtals­pension SAF-LO. 

Premien för extra pensions­avsättning är en viss procent av den utbetalda bruttolönen. Procentsatsen varierar från avtal till avtal, och även från år till år.

Genom att ni rapporterar in till Fora vilka arbetare som omfattas av extra pensions­avsättning, kan Fora räkna ut premierna. 

Premien till extra pensions­avsättning läggs på den vanliga fakturan från Fora. När fakturan är betald förs premien över till det pensions­bolag som den anställde har valt för sin Avtals­pension SAF-LO.

Vilka procentsatser som gäller för respektive år framgår i prislistan. Där finns också mer information om rapportering och vilka arbetare som omfattas av extra pensions­avsättning.

Rapportera så här

1. Märk upp i företagets lönesystem vilket kollektiv­avtal företagets arbetare omfattas av.

2. När rapporteringen av slutliga löner görs i januari, tar du ut filen och laddar upp den på Mina sidor i e-tjänsten för rapportering av slutliga löner. 

Om du inte tar ut en fil behöver du märka upp arbetarna med deras kollektiv­avtal direkt i tjänsten för rapportering av slutliga löner.

Arbetare över 65 år

Extra pensions­avsättning för arbetare som har fyllt 65 år och som inte har en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtals­pension SAF-LO rapporteras in i e-tjänsten Extra pensions­premier. 

Upp­märkningskoder Extra pensions­avsättning

Koderna används enbart vid korrigeringar av premier för 2023 och tidigare år (det vill säga premier som bygger på slutliga årslöner).

Kollektiv­avtal Arbetsgivar-
förbund
Fackförbund Upp-märknings-kod 
Måleriyrket Måleriföretagen, Fastigo Svenska Målare­förbundet M
Installations­avtalet Elektriska Installatörs-
organisationen
Svenska Elektriker­förbundet I
Kraftverks­avtalet Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektriker­förbundet K
Elektroskandia­avtalet Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening Svenska Elektriker­förbundet E
Bygg­avtalet Sveriges Byggindustrier, Fastigo Byggnads Å
Dalslands kanal Almega Tjänsteförbunden Seko =
Detaljhandeln Svensk Handel, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Idea Handelsanställdas förbund Ä
Entreprenadmaskin­avtalet Maskinentreprenörerna Byggnads Ö
Glasmästeri­avtalet Glasbranschföreningen Byggnads [
Göta kanalbolag AB Almega Tjänsteförbunden Seko
Lager­avtalet Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening och Installatörsföretagen Handelsanställdas förbund %
Lager- och E-handels­avtalet Svensk Handel Handelsanställdas förbund 0
Lagerpersonal vid glassföretag, filialer och depålager samt direktsäljare Svensk Handel Handelsanställdas förbund
Larm- och säkerhetsteknik­avtalet Installatörsföretagen Svenska elektriker­förbundet, Seko ~
Maskinförar­avtalet Maskin-
entreprenörerna
Seko :
Plåt- och ventilations­avtalet Plåt och ventföretagen, Installatörsföretagen Byggnads *
Privatteater­avtalet (medarbetar­avtal) Svensk Scenkonst Teater­förbundet, Musiker­förbundet  \
Städ­avtalet Svensk Handel Handelsanställdas förbund -
Teknikinstallation VVS och Kyl Installatörsföretagen, Fastigo Byggnads £
TRIA Skola & Vård Arbetsgivaralliansen  Kommunal, MeF, Lärar­förbundet, Lärarnas Riksförbund,Vision Ü
Restaurang- och caféanställda Svensk Handel HRF /
Skärgårdstrafik ASL Almega Tjänsteföretagen Seko {
STANLEY Security STANLEY Security Svenska Elektriker­förbundet Ë
Värdepapper Almega Tjänsteföretagen Seko
Väg- och ban­avtalet Sveriges Byggindustrier Seko }
Danscentrum­avtalet Danscentrum Fack­förbundet för scen och film

¢

Teatercentrum­avtalet Teatercentrum Fack­förbundet för scen och film §
Kollektiv­avtalet för Radio, TV, Data- och Elektrotekniker Svensk Handel Svenska Elektriker­förbundet Þ
Spårtrafik Tågföretagen Seko Î