Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Extra pensionsavsättning

Extra pensionsavsättning är en kompletterande avsättning av pensionspremier till Avtalspension SAF-LO. Det finns ingen undre åldersgräns för när anställda börjar tjäna in premier genom extra pensionsavsättning.

Premien för extra pensionsavsättning är en viss procent av den utbetalda bruttolönen. Procentsatsen varierar från avtal till avtal, och även från år till år.

Genom att ni rapporterar in till Fora vilka arbetare som omfattas av extra pensionsavsättning, kan Fora räkna ut premierna. 

Premien till extra pensionsavsättning läggs på den vanliga fakturan från Fora. När fakturan är betald förs premien över till den pensionsförvaltare som den anställde har valt för sin Avtalspension SAF-LO.

Gör så här

1. Märk upp i företagets lönesystem vilket kollektivavtal företagets arbetare omfattas av.

2. När rapporteringen av slutliga löner görs i januari, tar du ut filen och laddar upp den på Mina sidor i e-tjänsten för rapportering av slutliga löner. 

Om du inte tar ut en fil behöver du märka upp arbetarna med deras kollektivavtal direkt i tjänsten för rapportering av slutliga löner.

Premier för extra pensionsavsättning inom olika kollektivavtal

Toggle

Premien för extra pensionsavsättning beräknas som en viss procent av den bruttolön som betalats ut under året.

Bemanningsföretag

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Bemanningsföretag, arbetare (BEP)
Parter: Almega Kompetensföretagen och samtliga 14 LO-förbund.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie 2018-05-01 till 2018-12-31: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Byggavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Byggavtalet 
Parter: Sveriges Byggindustrier, Fastigo och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,6 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,4 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Dalslands kanal

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Dalslands kanal 
Parter: Almega Tjänsteförbunden och Seko.
Omfattning: Arbetare som har fyllt 25 år.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas*

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,2 procent

Detaljhandeln

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Detaljhandeln
Parter: Svensk Handel, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner. 
Premie 2018-04-01 till 2018-12-31: 0,4 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Elektroskandiaavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning EGA-SEF
Parter: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening TGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF.
Omfattning: Alla arbetare
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,95 procent av lönen för arbetare som omfattas. Från och med 2018 ingår även en premiebefrielseförsäkring i premien.

Tidigare års premier

2017: 0,8 procent*
2016: 0,75 procent
2015: 0,75 procent
2014: 0,5 procent
2013: 0,5 procent
2012: 0,5 procent
2011: 0,5 procent
2010: 0,5 procent
2009: 0,5 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Entreprenadmaskinavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Entreprenadmaskinavtalet
Parter: Maskinentreprenörerna och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,48 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-06-01 till 2017-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Glasmästeriavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Glasmästeriavtalet 
Parter: Glasbranschföreningen och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.  
Premie: 0,33 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,2 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Göta kanalbolag AB

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Göta kanalbolag AB 
Parter: Almega Tjänsteförbunden och Seko.
Omfattning: Alla arbetare som har fyllt 25 år.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-04-01 till 2017-12-31: 0,2 procent

Installationsavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Installationsavtalet
Parter: Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie: 1,3 procent av lönen för arbetare som omfattas. Från och med 2017 ingår även en premiebefrielseförsäkring i premien.

Tidigare års premier

2017: 1,2 procent*
2016: 1 procent
2015: 1 procent
2014: 0,635 procent
2013: 0,515 procent
2012: 0,515 procent
2011: 0,4 procent
2010: 0,335 procent
2009: 0,335 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Kraftverksavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Kraftverksavtalet
Parter: Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet SEF.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie:1,3 procent av lönen för arbetare som omfattas. Från och med 2018 ingår även en premiebefrielseförsäkring i premien.

Tidigare års premier

2017: 1,2 procent*
2016: 1 procent
2015: 1 procent
2014: 1 procent
2013: 1 procent
2012: 1 procent
2011: 1 procent
2010: 1 procent
2009: 0,75 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Lageravtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Lageravtalet
Parter: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, Installatörsföretagen och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie 2018-04-01 till 2018-12-31: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Lager- och E-handelsavtalet Inklusive Partihandelsavtalet samt Postorder- och e-handelsavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Lager- och E-handelsavtalet 
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie 2018-04-01 till 2018-12-31: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare 
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie 2018-04-01 till 2018-12-31: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Larm- och säkerhetsteknikavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Larm- och säkerhetsteknikavtalet 
Parter: Installatörsföretagen och Svenska elektrikerförbundet, Seko.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie 2018-06-01 till 2018-12-31: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Maskinföraravtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Maskinföraravtalet
Parter: Maskinentreprenörerna och Seko, IF Metall.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.   
Premie: 0,48 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-06-01 till 2017-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Måleriyrket

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Målare
Parter: Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie: 0,77 procent* av lönen för arbetare som omfattas. Från och med 2018 ingår även en premiebefrielseförsäkring i premien.

Tidigare års premier

2017: 0,63 procent*
2016: 0,5 procent
2015: 0,5 procent
2014: 0,5 procent
2013: 0,5 procent
2012: 0,6 procent
2011: 0,6 procent
2010: 0,6 procent
2009: 0,606 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Plåt- och ventilationsavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Plåt- och ventilationsavtalet 
Parter: Plåt och ventföretagen, Installatörsföretagen och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För arbetare som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska arbetaren märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte. 
Premie: 0,67 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,4 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Privatteateravtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Privatteateravtalet
Parter: Svensk Scenkonst och Teaterförbundet, Musikerförbundet. 
Omfattning: Anställda som har fyllt 25 år.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie 2018-04-01 till 2018-12-31: 0,2 procent av lönen för anställda som omfattas. I premien ingår även en premiebefrielseförsäkring.

Restaurang- och caféanställda

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Restaurang- och caféanställda
Parter: Svensk Handel och HRF.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie 2018-05-01 till 2018-12-31: 0,4 procent av lönen för anställda som omfattas.

Skärgårdstrafik ASL

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Skärgårdstrafik ASL
Parter: Almega Tjänsteföretagen och Seko.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie 2018-10-01 till 2018-12-31: 0,3 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Städavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Städavtalet
Parter: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Omfattning: Arbetare mellan 25 och 65 år.
Rapportering: Arbetare som fyllt 65 år ska inte märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner.   
Premie 2018-04-01 till 2018-12-31: 0,4 procent av lönen för arbetare som omfattas.

Teknikinstallation VVS och Kyl

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Teknikinstallation VVS och Kyl 
Parter: Installatörsföretagen, Fastigo och Byggnads.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Väg- och banavtalet

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Väg- och Banavtalet 
Parter: Sveriges Byggindustrier och Seko
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
 Premie: 0,5 procent* av lönen för arbetare som omfattas.

Tidigare års premier

2017-05-01 till 2017-12-31: 0,3 procent

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.

Värdepapper

Toggle

Namn: Extra pensionsavsättning Värdepapper 
Parter: Almega Tjänsteförbunden och Seko.
Omfattning: Alla arbetare.
Rapportering: För anställda som fyllt 65 år ska det finnas en särskild överenskommelse om intjänande till Extra pensionsavsättning. Om överenskommelse finns ska den anställda märkas upp med kollektivavtal vid rapportering av slutliga löner, annars inte.
Premie: 0,2 procent av lönen för arbetare som omfattas.*

Tidigare års premier

2017-06-01 till 2017-12-31: 0,2 procent 

*Under året har det funnits flera olika procentsatser för premien. Fora har räknat fram en genomsnittlig årspremie.