Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Livsarbetstidspension

Inom vissa branscher finns avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om att medel ska avsättas till ett arbetstidskonto för den anställde. Den anställde väljer själv hur de intjänade medlen ska användas: till betald ledighet, kontant ersättning eller premier till Livsarbetstidspension. 

Livsarbetstidspension är en kompletterande avsättning av pensionspremier utöver Avtalspension SAF-LO. Det finns ingen undre åldersgräns för när anställda kan börja tjäna in premier genom Livsarbetstidspension.

För anställda som väljer Livsarbetstidspension för sitt arbetstidskonto ska det en gång per år rapporteras in en premie. Fora skickar ett brev till företaget när det är dags att rapportera.

Räkna ut premiens storlek

Ni räknar själva ut hur stor premie som ska avsättas för varje anställd. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i ert kollektivavtal.

Har ni frågor kring premien och hur den räknas ut ska ni kontakta den arbetsgivarorganisation företaget tillhör, alternativt det fackförbund ni har tecknat hängavtal med.

Rapportera på Mina sidor

Premien för Livsarbetstidspension rapporteras en gång per år på Mina sidor. Huvudadministratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Kollektivavtal med Livsarbetstidspension

Toggle

Avtal för olika branscher inom livsmedel

Avtalet för explosivämnesindustri

Avtalet för gruventreprenad

Avtalet för gruvindustri

Avtalet för kemiska fabriker

Avtalet för läder- och sportartikelindustri

Avtalet för massa och papper

Avtalet för oljeraffinaderier

Avtalet för skogsbruk och virkesmätning

Avtalet för Stoppmöbelindustri

Avtalet för sågverk

Avtalet för sötvaru, spisbröd och tunnbröd

Avtalet för Trä- och Stoppmöbelindustri

Avtal för återvinningsindustrin

Blå avtalet

Byggnadsämnesindustrin

Gemensamma metallavtalet

I-avtalet

Röda avtalet

Svemekavtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl - Kylavtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl - VVS och Röravtalet