Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Månadsmöten med allt från order till tjänstepension

9 november 2022

På Telos Telemontage obligatoriska månadsmöten för all personal tar man upp såväl projektstatus som aktuella frågor om försäkringar och tjänstepension. Utöver det mejlas tips och nyheter som rör pension till alla medarbetare.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Livsarbetstidspension

Inom vissa branscher finns avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om att medel ska avsättas till ett arbetstidskonto för den anställde. Den anställde väljer som regel hur de intjänade medlen ska användas och ett av valen kan vara premier till Livsarbetstidspension.

Livsarbetstidspension är en kompletterande avsättning av pensionspremier utöver Avtalspension SAF-LO. 

För anställda som har Livsarbetstidspension ska företaget rapportera in en premie en gång per år. Fora skickar ett brev till företaget när det är dags att rapportera.

Räkna ut premiens storlek

Ni räknar själva ut hur stor premie som ska avsättas för varje anställd. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i ert kollektivavtal.

Har ni frågor kring premien och hur den räknas ut ska ni kontakta den arbetsgivarorganisation företaget tillhör, alternativt det fackförbund ni har tecknat hängavtal med.

Rapportera på Mina sidor

Premien för Livsarbetstidspension rapporteras en gång per år på Mina sidor. Huvudadministratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Kollektivavtal med Livsarbetstidspension

Avtal för olika branscher inom livsmedel

Avtalet för explosivämnesindustri

Avtalet för gruventreprenad

Avtalet för gruvindustri

Avtalet för kemiska fabriker

Avtalet för läder- och sportartikelindustri

Avtalet för massa och papper

Avtalet för oljeraffinaderier

Avtalet för skogsbruk och virkesmätning

Avtalet för Stoppmöbelindustri

Avtalet för sågverk

Avtalet för sötvaru, spisbröd och tunnbröd

Avtalet för Trä- och Stoppmöbelindustri

Avtal för återvinningsindustrin

Blå avtalet

Byggnadsämnesindustrin

Gemensamma metallavtalet

I-avtalet

Röda avtalet

Svemekavtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl - Kylavtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl - VVS och Röravtalet