Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Livsarbetstidspension

Inom vissa branscher finns avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om att medel ska avsättas till ett arbetstidskonto för den anställde. Den anställde väljer som regel hur de intjänade medlen ska användas och ett av valen kan vara premier till Livsarbetstids­pension.

Livsarbetstids­pension är en kompletterande avsättning av pensions­premier utöver Avtals­pension SAF-LO. 

För anställda som har Livsarbetstids­pension ska företaget rapportera in en premie en gång per år. Fora skickar ett brev till företaget när det är dags att rapportera.

Räkna ut premiens storlek

Ni räknar själva ut hur stor premie som ska avsättas för varje anställd. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i ert kollektiv­avtal.

Har ni frågor kring premien och hur den räknas ut ska ni kontakta den arbetsgivar­organisation företaget tillhör, alternativt det fackförbund ni har tecknat häng­avtal med.

Rapportera på Mina sidor

Premien för Livsarbetstids­pension rapporteras en gång per år på Mina sidor. Huvud­­administratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Kollektiv­avtal med Livsarbetstids­pension

Avtal för olika branscher inom livsmedel

Avtalet för explosivämnesindustri

Avtalet för gruventreprenad

Avtalet för gruvindustri

Avtalet för kemiska fabriker

Avtalet för läder- och sportartikelindustri

Avtalet för massa och papper

Avtalet för oljeraffinaderier

Avtalet för skogsbruk och virkesmätning

Avtalet för Stoppmöbelindustri

Avtalet för sågverk

Avtalet för sötvaru, spisbröd och tunnbröd

Avtalet för Trä- och Stoppmöbelindustri

Avtal för återvinningsindustrin

Blå avtalet

Byggnadsämnesindustrin

Gemensamma metall­avtalet

I-avtalet

Röda avtalet

Svemek­avtalet

Teknikinstallations­avtalet VVS & kyl - Kyl­avtalet

Teknikinstallations­avtalet VVS & kyl - VVS och Rör­avtalet