Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Livsarbetstidspension, LP

Inom vissa branscher finns avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om att medel ska avsättas till ett arbetstidskonto för den anställde. Den anställde väljer själv hur de intjänade medlen ska användas: till betald ledighet, kontant ersättning eller premier till Livsarbetstidspension, LP. 

Livsarbetstidspension, LP, är en kompletterande avsättning av pensionspremier utöver Avtalspension SAF-LO. Det finns ingen undre åldersgräns för när anställda börjar tjäna in premier genom LP.

För anställda som väljer LP för sitt arbetstidskonto ska det en gång per år rapporteras in en premie. Fora skickar ett brev till företaget när det är dags att rapportera.

Räkna ut premiens storlek

Ni räknar själva ut hur stor premie som ska avsättas för varje anställd. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i ert kollektivavtal.

Har ni frågor kring premien och hur den räknas ut ska ni kontakta den arbetsgivarorganisation företaget tillhör, alternativt det fackförbund ni har tecknat hängavtal med.

Rapportera på Mina sidor

Premien för LP rapporteras en gång per år på Mina sidor. Huvudadministratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Kollektivavtal med Livsarbetstidspension

Toggle

Avtal för olika branscher inom livsmedel

Toggle

Parter: Livsmedelsföretagen - Livsmedelsarbetareförbundet

Pensionsöverenskommelsekod: 82017

Sista dag för rapportering: 30 april 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan. 

Avtalet för explosivämnesindustri

Toggle

Parter: IKEM - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82026

Sista dag för rapportering: 31 maj 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien. 

 

 

Avtalet för gruventreprenad

Toggle

Parter: Maskinentreprenörerna ME – IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82033

Sista dag för rapportering: 31 januari 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien. 

Avtalet för gruvindustri

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna (tidigare Gruvornas Arbetsgivareförbund) – IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82032, gäller enbart arbetsgivare som särskilt förhandlat om Gruv-LP (GLP)

Sista dag för rapportering: 31 januari 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien. 

Avtalet för kemiska fabriker

Toggle

Parter: IKEM - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82005

Sista dag för rapportering: 31 maj 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien. 

Avtalet för läder- och sportartikelindustri

Toggle

Ersatt av I-avtalet kod 82006 från och med 20160701

Parter: IKEM - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82027

Sista dag för rapportering: 30 november 2018

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien. 

Avtalet för massa och papper

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna (tidigare Skogsindustrierna) – Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Pensionsöverenskommelsekod: 82003

Sista dag för rapportering: 31 mars 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.  

Avtalet för oljeraffinaderier

Toggle

Parter: IKEM – IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82007

Sista dag för rapportering: 31 juli 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

Avtalet för skogsbruk och virkesmätning

Toggle

Parter: Gröna Arbetsgivarna (tidigare Skogs- och lantarbetsgivareförbundet) – GS

Pensionsöverenskommelsekod: 82009

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.

Avtalet för Stoppmöbelindustri

Toggle

Parter: Svensk Handel – GS

Pensionsöverenskommelsekod: 82013

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.

Avtalet för sågverk

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna (tidigare Skogsindustrierna) – GS

Pensionsöverenskommelsekod: 82008

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.

Avtalet för sötvaru, spisbröd och tunnbröd

Toggle

Parter: Svensk Industriförening - Livsmedelsarbetareförbundet

Pensionsöverenskommelsekod: 82025

Sista dag för rapportering: 30 april 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.

Avtalet för Trä- och Stoppmöbelindustri

Toggle

Parter: TMF - GS

Pensionsöverenskommelsekod: 82010

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.

Avtal för återvinningsindustrin

Toggle

Parter: IKEM - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82029

Sista dag för rapportering: 30 april 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

Byggnadsämnesindustrin

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82036

Sista dag för rapportering: 

Premier intjänade 170501-180430: 31 januari 2019
Premier intjänade 180501-190430: 30 augusti 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

Gemensamma metallavtalet

Toggle

Parter: IKEM - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82004

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

I-avtalet

Toggle

Parter: IKEM, Almega Tjänsteföretagen - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82006

Sista dag för rapportering: 30 april 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

Röda och blå avtalet

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna - IF Metall/Seko

Pensionsöverenskommelsekod: 82001

Sista dag för rapportering: 28 februari 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

Svemekavtalet

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna - IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82022

Sista dag för rapportering: 28 februari 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) dras från den inbetalda premien.

Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl - Kylavtalet

Toggle

Parter: Installatörsföretagen - Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Pensionsöverenskommelsekod: 82024

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.

Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl - VVS och Röravtalet

Toggle

Parter: Installatörsföretagen – Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Pensionsöverenskommelsekod: 82023

Sista dag för rapportering: 30 juni 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd läggs på fakturan.