Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Teckna försäkringsavtal

BL000202 / Försäkringsanmälan - Företag med kollektivavtal (inkl. anmälan huvudadministratör)

För att teckna försäkrings­avtal fyller du i en blankett och skickar in till Fora. Den här blanketten används av företag med kollektiv­avtal.

Försäkrings­avtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

Försäkrings­avtalet gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställnings­form.

Arbetare, tjänste­män och företagare omfattas av olika försäkringar.

Hur försäkrings­avtalet tecknas beror på om företaget har kollektiv­avtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund eller har tecknat kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund.

Företag som är medlem i arbetsgivarförbund

Har företaget blivit medlem i ett arbetsgivarförbund ska en försäkringsanmälan fyllas i. Ni kan antingen fylla i den blankett som Fora skickar per post eller ladda ner en blankett.

Företag som tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund inom LO

Är företaget inte medlem i ett arbetsgivarförbund utan har tecknat kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund inom LO (så kallat häng­avtal) behöver ni inte göra något mer för att teckna försäkrings­avtalet. Att teckna kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund innebär att företaget samtidigt tecknar försäkrings­avtal hos Fora.

Företag som tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund utanför LO

Är företaget inte medlem i ett arbetsgivarförbund utan har tecknat kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund utanför LO (så kallat häng­avtal) ska en försäkringsanmälan fyllas i. Ni kan antingen fylla i den blankett som Fora skickar per post eller ladda ner en blankett.

Ladda ner blankett

 • Ni behöver anmäla en huvudadministratör för att få tillgång till företagets Mina sidor. Även den blanketten finns i det pdf-dokument du laddar ner.
 • Fyll i och skriv under båda blanketterna och skicka dem till angiven adress. De kan skickas i samma kuvert. 
Försäkringsanmälan - Företag med kollektivavtal - BL000202
Ladda ner (pdf)

Obligatoriskt att teckna försäkrings­avtal

För att uppfylla villkoren i kollektiv­avtalet måste företaget teckna försäkrings­avtal genom Fora.

 • Företag som har kollektiv­avtal genom medlemskap i arbetsgivar­organisation måste teckna försäkrings­avtal när det finns anställda i företaget.
 • Företag som tecknat kollektivatal direkt med ett fackförbund (häng­avtal) måste vanligtvis teckna försäkrings­avtal oavsett om det finns anställda eller inte i företaget.

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Toggle

Ideella föreningar, stiftelser och fonder som saknar uppgift om firmatecknare i officiella register, behöver styrka att den som undertecknar är behörig firmatecknare. Tillsammans med blanketten behöver ni skicka in: 

 • Protokoll från senaste årsmöte där styrelse valdes.
 • Protokoll från konstituerade styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.
 • Stadgar - om de innehåller information om firmateckningsrätt.

Blanketten och bilagorna skickas in per post till Fora, e-tjänsten kan inte användas när bilagor behöver bifogas. 

Då börjar försäkringsavtalet att gälla

Toggle

Oavsett när försäkringsanmälan kommer in till Fora, börjar försäkrings­avtalet att gälla från det datum som företaget omfattas av kollektiv­avtal. Fora fakturerar för försäkrings­avtalet från och med det datum då kollektiv­avtalet började att gälla.

Försäkringar och villkor

Toggle

Försäkrings­avtalet
Försäkrings­avtalet börjar gälla från det datum som Fora tar emot försäkringsanmälan. Genom att signera anmälan tecknas ett bindande försäkrings­avtal. Om du ångrar dig behöver försäkrings­avtalet sägas upp. 

Villkor
För försäkrings­avtalet gäller villkoren för AFA-försäkringar, Omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO. 

Förköpsinformation AFA Försäkring
AFA Försäkring är försäkringsgivare för flera av de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet. Läs mer om hur AFA arbetar med hållbarhet.

Viktigt att skilja på arbetare och tjänstemän

Toggle

Så skiljer man på arbetare och tjänste­män

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Har företaget kollektiv­avtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa.

 • Arbetare är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund.
 • Tjänsteman är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Är du osäker på hur en anställd ska kategoriseras kan du kontakta någon av parterna i det kollektiv­avtal företaget har tecknat.

Saknar företaget kollektiv­avtal kan Foras kundservice vägleda dig.

Viktigt att skilja på arbetare och tjänste­män

Det är mycket viktigt att du skiljer på arbetare och tjänste­män. Att rapportera fel får konsekvenser för de anställdas pensioner och deras försäkringsskydd.

 • Om en arbetare rapporteras in som tjänsteman görs det inga inbetalningar till tjänste­pension och personen omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA – inga andra försäkringar i försäkrings­avtalet gäller för personen.
 • Tjänste­män omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. Rapporteras en tjänsteman som arbetare, betalar arbetsgivaren för försäkringar som personen inte kan få ut ersättning från om något inträffar.

Checklista när försäkringsavtalet är tecknat

Toggle

Kontrollera försäkringsbekräftelsen

Anmäl huvudadministratör för Mina sidor

Kontrollera fakturan

Intyg till Arbetsförmedlingen och Migrationsverket

Teckna tjänste­pension för tjänste­män

Rapportera slutliga löner i januari

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där finns e-tjänster för till exempel rapportering av löner och nyanställda arbetare. Det går också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt företagets fakturor och saldon.
För att få tillgång till Mina sidor behöver företaget anmäla en huvudadministratör. Inloggning görs sedan med e-legitimation.

Information om pdf-filer

Toggle

Blanketter, broschyrer och andra nedladdningsbara dokument på fora.se presenteras i så kallat pdf-format. Vi rekommenderar att du använder tilläggsprogrammet Adobe Reader. Det laddar du ner gratis på Adobes webbplats.