Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Prislistor

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner.

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensionspremier och avgifter som ingår i ert kollektivavtal.

Här finns prislistor för tjänstepension, försäkringar och kollektivavtalade avgifter för de senaste tio åren.

Prislistor för åren 2011-2017

Avtalspension SAF-LO

Toggle

2017

Toggle

Avtalspension SAF-LO för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5%
(Endast 4,25 procent debiteras arbetsgivaren, läs mer här.)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2016

Toggle

Försäkring, premie i procent

Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5%
(Endast 4,25 procent debiteras arbetsgivaren.)

Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2015

Toggle

Försäkring, premie i procent

Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5%
(Endast 3,80 procent debiteras arbetsgivaren.)

Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2014

Toggle

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 procent debiteras arbetsgivaren.)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2013

Toggle

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 % debiteras arbetsgivaren.)
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring, 0 %

2012

Toggle

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring, 0 %

2011

Toggle

Försäkringspremie i procent  
Pensionsförsäkring för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,3 %
(Endast 3,3 % debiteras arbetsgivaren.)
Pensionsförsäkring för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 24 %
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Försäkringar

Toggle

2017

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 200 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %
 • Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - beräkningsunderlag
Premien är momsbelagd, nedan visas premier exklusive moms.

 • Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1545%
 • Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,4545 %
 • Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745 %
 • Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745%

Försäkring om avgångsbidrag (AGB)
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %.

Försäkringar för tjänstemän

Ingår i grundavtalet
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), 0,03%

Frivilligt tillval för företag utan kollektivavtal för tjänstemän

 • Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455%
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 200 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 kr/år
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 215 kr/år
 • Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
 • (Endast 4,3% debiteras arbetsgivaren, läs mer här.)
 • Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
 • Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0%
 • Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0%

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Bortfall av allmän sjukpenning, 0 %

Fortsättningsförsäkring TGL

 • Företagsbetald, 215 kr/år
 • Individuellt betald, 117 kr/år

2016

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1545% 
Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,4545 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745%

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %.

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1545% 
Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,4545 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745%

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %.

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 229 000 kr: 0 kr/år 
229 001 - 311 000 kr: 0 kr/år 
311 001 kr och däröver: 0 kr/år 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 0 kr/år 
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 4,25 procent debiteras arbetsgivaren, läs mer här.)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0% 
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0%

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent 
Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 0 kr/år 
Individuellt betald, 0 kr/år

2015

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 %
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 % 
Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,45 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,17 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,17 %

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 %.

TFA, AGB och TGL för tjänstemän

Försäkring, premie i procent

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01%
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15%
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 229 000 kr: 0 kr/år 
229 001 - 311 000 kr: 0 kr/år 
311 001 kr och däröver: 0 kr/år 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 0 kr/år 
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 % (Endast 3,80 procent debiteras arbetsgivaren)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0% 
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0%

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent 
Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 0 kr/år 
Individuellt betald, 0 kr/år

2014

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 % 
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,10% 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, 0,15 %  
Företag med hängavtal, 0,45 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), 0,15 %.

TFA, AGB och TGL för tjänstemän

Försäkring, premie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01 % 
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,10%

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 229 000 kr: 0 kr/år
229 001 - 311 000 kr: 0 kr/år
311 001 kr och däröver: 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 196 kr/år 
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 procent debiteras företagaren)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent  
Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 %  

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 196 kr/år   
Individuellt betald, 107 kr/år

2013

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, 0,15 % 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,10% 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, 0,15 %  
Företag med hängavtal, 0,45 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), 0,15 %.

TFA och AGB för tjänstemän

Försäkring, premie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01 % 
Avgångsbidrag (AGB), 0,15 %

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 228 000 kr: 0 kr/år
228 001 - 309 000 kr: 0 kr/år
309 001 kr och däröver: 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 195 kr/år 
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 % debiteras arbetsgivaren)
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring  i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent  

Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 195 kr/år   
Individuellt betald, 106 kr/år

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring, premie i procent eller kr/år 
Avgångsbidrag (AGB) för arbetare , 0,15 %  
Avgångsbidrag (AGB) för tjänstemän, 0,15 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare , 0,10 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän, 0,10 %  
Minimipremie, 200 kr/år

2012

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bunda av kollektivavtal, 0,01 % 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,25% 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och Omställningsstöd.

Grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, 0,30 %  
Företag med hängavtal, 0,60 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,32 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,32 %

TFA och AGB för tjänstemän

Försäkring, premie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01 % 
Avgångsbidrag (AGB), 0,01 %

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 220 000 kr: 0 kr/år
220 001 - 298 000 kr: 0 kr/år
298 001 kr och däröver: 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 470 kr/år 
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring  i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent  

Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 470 kr/år   
Individuellt betald, 255 kr/år

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring, premie i procent eller kr/år 
Avgångsbidrag (AGB) för arbetare, 0,01 %  
Avgångsbidrag (AGB) för tjänstemän, 0,01 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare, 0,25 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän, 0,25 %  
Minimipremie, 200 kr/år

2011

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring Gällande, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, för lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp 0% 
Försäkring om avgångsbidrag, AGB, för företag utan kollektivavtal 0,01 %  
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp  0,20 %  
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för arbetare  0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

Försäkring om avgångsbidrag AGB och Omställningsstöd.

Företag med kollektivavtal, premie i procent  
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv 0,30 %  
Företag med hängavtal 0,60 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,32 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,32 %

TFA och AGB för tjänstemän

Försäkringspremie i procent  
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för tjänstemän 0,01 % 
Avgångsbidrag, AGB, 0,01 %

Företagarens egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagarens egen försäkring.

Försäkring årsinkomst/årspremie i kr/procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 
upp till 210 000 kr 0 kr/år
210 001 - 284 000 kr 0 kr/år
284 001 kr och däröver 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, 359 kr  
Avtalspension SAF-LO för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,3 %
Avtalspension SAF-LO för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 24 % 
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkringspremie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, 0 %  
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO,  0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkringspremie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS,  0 %  
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkringspremie i procent  
Bortfall av allmän sjukpenning 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkringsårspremie i kronor  
Företagsbetald 359 kr   
Individuellt betald 195 kr

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring Gällande årspremie i procent/kr  
Avgångsbidrag, AGB, för arbetare 0,01 %  
Avgångsbidrag, AGB, för tjänstemän 0,01 %  
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för arbetare 0,20 %  
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för tjänstemän 0,20 %  
Minimipremie 200 kr/år

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

2017

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan

Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,58750 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften.

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt. Avgiften är 0,2201 procent av lönesumman för arbetare, varav 0,567 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering samt fortbildning. Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare , varav 18,204 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som bygger på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter; Fastigo, Almega fastighetsarbetsgivarna, KFO, IDEA och de fackliga organisationerna Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Fastighetsanställdas förbund, Jusek, Kommunal, Ledarna, SEKO, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Vision. FUs uppdrag är att företräda branschen i utbildnings‐ och arbetsmarknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning, exempelvis validering. Avgiften är 0.05 % av arbetstagarnas lönesumma.

Glas – Särskilt tillägg

Medlen används för rekryteringsåtgärder, yrkesutbildning och arbetsmiljösatsningar (som till exempel verksamheten Galaxen) samt för forskning och utvecklingsprojekt. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman varav 20% är moms. Gäller samtliga anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 1,50 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet.

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. För medlemsföretag i Svensk Handel är avgiften 0,035 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,0525 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer.

HRF Administrativ avgift

Avgiften ska täcka kostnaden för information. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som genom hängavtalsanslutning omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år. Gäller företag som genom hängavtalsanslutning omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket.

Lackerarnas yrkesnämnd (LYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,12 procent av lönesumman för arbetare. För övriga företag är avgiften 0,24 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet.

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond. Avgiften är 0,283 procent av lönesumman för arbetare varav 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet eller Torvavtalet.

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,15 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som genom hängavtalsanslutning omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet.

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet. Avgiften är 1,355 procent av lönesumman för arbetare varav 5,02 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 1,775 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande två grupper av företag:

Företag som tillämpar kollektivavtal för rostskyddsmålare

Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 1,888 procent av lönesumman för arbetare varav 17,902 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Plåt- och ventilationsavtalet.

SLA - Praktikavgift

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,125 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom skogsbruk (ej virkesmätning). Nytt från 20170101: 20 procent av avgiften är moms.

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena rekrytering av ungdomar till transportutbildning, yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller arbetare och tjänstemän som omfattas av vissa kollektivavtal inom Transportarbetareförbundets avtalsområde.

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. För medlemmar i Svenskt Näringsliv, IDEA och KFO är avgiften 0,30% av lönesumman. För övriga företag är avgiften 0,70% av lönesumman.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. För medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd är avgiften 0,20% av lönesumman. För privatteatrarna inom Svensk Scenkonst är avgiften 0,30% av lönesumman. För övriga företag är avgiften 0,60%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften ska täcka kostnaden för framtagande av avtal, information om dess innehåll samt utbildningsinformation och administration. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som genom hängavtalsanslutning omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Unionen.

VVS Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till Företagsstöd för utbildning av isoleringslärlingar, genomförandet av yrkesexamen, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd) samt administrationskostnader. Avgiften är 0,98 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare på isoleringsföretag som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,42 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

*Ny premie för 2017. Premien är jämkad på grund av att den under 2017 har mer än en procentsats för olika tidsperioder, Fora har då beräknat en genomsnittlig årspremie.

2016

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Bevakning- och Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och  Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan
Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,58750 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms.  Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften. 

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt. Avgiften är 0,23 procent av lönesumman för arbetare, varav 0,559 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

EFA-SEF - Extrapension

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Kraftverksavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 1,00 procent av lönesumman för arbetare.

EGA-SEF - Extrapension

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening TGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Elektroskandiaavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 0,75 procent av lönesumman för arbetare

EIO-SEF - Extrapension

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning  för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Installationsavtalet. Premien är 1,0 procent av lönesumman för arbetare.

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering samt fortbildning. Avgiften är 0,28 procent av lönesumman för arbetare , varav 17,87 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet. 

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift. Avgiften är 0,05 procent av arbetstagarnas lönesumma. Gäller samtliga anställda som omfattas av kollektivavtal inom fastighetsbranschen.

Glas – Särskilt tillägg

Medlen används för rekryteringsåtgärder, yrkesutbildning och arbetsmiljösatsningar som till exempel verksamheten Galaxen samt forskning och utvecklingsprojekt. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman varav 20% är moms. Gäller samtliga anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 1,50 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet. 

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel är 0,035 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Avgiften för övriga företag med avtal inom handelns område är 0,0525 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel  och  Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer.

HRF Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Hotell- och Restaurangfacket. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år. 

Lackerarnas yrkesnämnd

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,12 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,24 procent för övriga företag.  Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet. 

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond.  Avgiften är 0,283 procent av lönesumman för arbetare varav 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet eller Torvavtalet. 

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,075 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,15 procent för övriga företag.  Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet. 

Målare - Extrapension

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare oavsett ålder som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet, extra pensionsavsättning. 

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet. Avgiften är 1,491 procent av lönesumman för arbetare varav 0,069 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 1,812 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande tre grupper av företag:

 • Företag som är ansluta till Auktorisationsnämnden för rostskydd
 • Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet
 • Företagsavtal

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 2,825 procent av lönesumman för arbetare varav 17,949 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Plåtbearbetningsavtalet, Ventilationsarbeten och Byggnadsplåtslageri. 

SLA:s skogssektion - Praktikavgift för medlemmar

OBS! 2015 års procentsatser. 2016 års procentsatser är ännu inte fastställda.

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare och 0,1 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom skogsbruk (ej virkesmätning). 

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena rekrytering av ungdomar till transportutbildning, yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms.

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70%.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60%. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Unionen. Avgiften är 0,30 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Unionen.

VVS - Företagsstöd Isolering

Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar. Avgiften är 0,77 procent. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS  Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,44 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,48 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

2015

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Bevakning- och Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och  Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan
Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,3375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms.  Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften. 

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt. Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetaresom omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

EFA-SEF - Extrapension

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Kraftverksavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 1,00 procent av lönesumman för arbetare.

EGA-SEF - Extrapension

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening TGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Elektroskandiaavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 0,75 procent av lönesumman för arbetare

EIO-SEF - Extrapension

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning  för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Installationsavtalet. Premien är 1,0 procent av lönesumman för arbetare.

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering samt fortbildning. Avgiften är 0,299 procent av lönesumman för arbetare , varav 17,48 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet. 

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift. Avgiften är 0,05 procent av arbetstagarnas lönesumma. Gäller samtliga anställda som omfattas av kollektivavtal inom fastighetsbranschen.

Glas – Särskilda tillägget

Medlen används för rekryteringsåtgärder, yrkesutbildning och arbetsmiljösatsningar som till exempel verksamheten Galaxen samt forskning och utvecklingsprojekt. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman varav 20% är moms. Gäller samtliga anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 1,50 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet. 

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel är 0,03 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Avgiften för övriga företag med avtal inom handelns område är 0,045 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel  och  Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer, Civilingenjörernas Riksförbund.

HRF Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Hotell- och Restaurangfacket. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år. 

Lackerarnas yrkesnämnd

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,12 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,24 procent för övriga företag.  Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet. 

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond.  Avgiften är 0,283 procent av lönesumman för arbetare varav 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet eller Torvavtalet. 

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,075 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,15 procent för övriga företag.  Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet. 

Målare - Extrapension

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare oavsett ålder som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet, extra pensionsavsättning. 

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet samt till att utbetala premie till företag med lärlingar som avlägger gesällprov. Avgiften är 1,961 procent av lönesumman för arbetare varav 0,075 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 1,994 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande tre grupper av företag:

 • Företag som är ansluta till Auktorisationsnämnden för rostskydd
 • Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet
 • Företagsavtal

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 2,925 procent av lönesumman för arbetare varav 17,949 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Plåtbearbetningsavtalet, Ventilationsarbeten och Byggnadsplåtslageri. 

SLA:s skogssektion - Praktikavgift för medlemmar

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare och 0,1 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom skogsbruk (ej virkesmätning). 

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena rekrytering av ungdomar till transportutbildning, yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms.

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70%.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60%. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Unionen. Avgiften är 0,30 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Unionen.

VVS - Företagsstöd Isolering

Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar. Avgiften är 0,77 procent. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS  Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,35 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,59 procent (tidigare 0,42 procent) av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

2014

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,2 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Bevakning- och Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,3375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften.

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt. Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare om omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

EFA-SEF - Extrapension

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Kraftverksavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 1,00 procent av lönesumman för arbetare.

EGA-SEF - Extrapension

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening TGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Elektroskandiaavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare.

EIO-SEF - Extrapension

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Installationsavtalet. Premien är 0,635 procent av lönesumman för arbetare.

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering samt fortbildning. Avgiften är 0,32 procent av lönesumman för arbetare, varav 17,64 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift. Avgiften är 0,05 procent av arbetstagarnas lönesumma. Gäller samtliga anställda som omfattas av kollektivavtal inom fastighetsbranschen.

Glas – Särskilda tillägget

Medlen används för rekryteringsåtgärder, yrkesutbildning och arbetsmiljösatsningar som till exempel verksamheten Galaxen samt forskning och utvecklingsprojekt. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman varav 20% är moms. Gäller samtliga anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare&nbsp som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet.

Hamn- och Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 0,75 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Hamn- och Stuveriavtalet./p>

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel är 0,03 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Avgiften för övriga företag med avtal inom handelns område är 0,045 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer, Civilingenjörernas Riksförbund.

HRF Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Hotell- och Restaurangfacket. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år.

Lackerarnas yrkesnämnd

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,15 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,30 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet.

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond.  Avgiften är 0,283 procent av lönesumman för arbetare vara 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet eller Torvavtalet.

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,095 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,185 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet.

Målare - Extrapension

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare oavsett ålder som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet, extra pensionsavsättning.

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet samt till att utbetala premie till företag med lärlingar som avlägger gesällprov. Avgiften är 2,054 procent av lönesumman för arbetare varav 0,102 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 2,1 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande tre grupper av företag:

 • Företag som är ansluta till Auktorisationsnämnden för rostskydd
 • Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet
 • Företagsavtal

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 2,925 procent av lönesumman för arbetare 17,949 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Plåtbearbetningsavtalet, Ventilationsarbeten och Byggnadsplåtslageri.

SLA:s skogssektion - Praktikavgift för medlemmar

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare och 0,1 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom skogsbruk (ej virkesmätning).

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena rekrytering av ungdomar till transportutbildning, yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga& arbetare och tjänstemän som omfattas av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70%.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60%. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Unionen. Avgiften är 0,30 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Unionen.

VVS - Företagsstöd Isolering

Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar. Avgiften är 0,77 procent. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS  Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,22 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,27 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

2013

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,2 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare  och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare  och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Bevakning- och Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och  Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan
Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,40 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. (Sänkt premie från och med 1 april 2013 från 1,5875 procent till 1,33750 procent. Det motsvarar en årsavgift på 1,40 procent för år 2013.) Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften.

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt. Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

EFA-SEF - Extrapension

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Kraftverksavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 1,00 procent av lönesumman för arbetare.

EGA-SEF - Extrapension

Elgrossisternas Arbetsgivareförening EGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Elektroskandiaavtalet, extra pensionsavsättning.  Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare.

EIO-SEF - Extrapension

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning  för de arbetare, oavsett ålder,  som omfattas av Installationsavtalet. Premien är 0,515 procent av lönesumman för arbetare.

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering samt fortbildning. Avgiften är 0,33 procent av lönesumman för arbetare , varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift. Avgiften är 0,05 procent av arbetstagarnas lönesumma. Gäller samtliga anställda som omfattas av kollektivavtal  inom fastighetsbranschen.

Förbundsavgiften AGS-papper inom massa- och pappersindustrin

Avgiften används till olika områden enligt överenskommelse mellan parterna. Förbundsavgiften är 0 procent av lönsumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Massa- och pappersavtalet.

Glas – Särskilda tillägget

Medlen används för rekryteringsåtgärder, yrkesutbildning och arbetsmiljösatsningar som till exempel verksamheten Galaxen samt forskning och utvecklingsprojekt. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman varav 20% är moms. Gäller samtliga anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel är 0,03 procent av lönesumman för arbetare  och tjänstemän. Avgiften för övriga företag med avtal inom handelns område är 0,045 procent av lönesumman för arbetare  och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtal  mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal  mellan Svensk Handel och  Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer, Civilingenjörernas Riksförbund.

HRF Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Hotell- och Restaurangfacket. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år.

Lackerarnas yrkesnämnd

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,15 procent av lönesumman för arbetare  för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,30 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet.

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond.  Avgiften är 0,313 procent av lönesumman för arbetare  varav 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet eller Torvavtalet.

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,095 procent av lönesumman för arbetare  för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,185 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet.

Målare - Extrapension

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  oavsett ålder som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet, extra pensionsavsättning.

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet samt till att utbetala premie till företag med lärlingar som avlägger gesällprov. Avgiften är 2,093 procent av lönesumman för arbetare  varav 0,125 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 2,113 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande tre grupper av företag: •Företag som är ansluta till Auktorisationsnämnden för rostskydd •Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet •Företagsavtal

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 2,925 procent av lönesumman för arbetare  varav 17,949 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalen Plåtbearbetningsavtalet, Ventilationsarbeten och Byggnadsplåtslageri.

SLA:s skogssektion - Praktikavgift för medlemmar

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare  och 0,8 procent av lönesumman för tjänstemän.  Gäller samtliga arbetare  och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal  inom skogsbruk (ej virkesmätning).

Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare  varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Stuveriavtalet.

Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 0,75 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Stuveriavtalet.

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare  och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare  och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  och tjänstemän som omfattas av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70%.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60%. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal  med Unionen. Avgiften är 0,30 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal  mellan Visita (fd SHR) och Unionen.

VVS - Företagsstöd Isolering

Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar.Avgiften är 0,77 procent. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS  Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,20 procent av lönesumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare  som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

2012

Toggle

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,2 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFU)

Fonden ska främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som är till gagn för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen. Avgiften är 0,026 procent av den totala lönesumman för arbetare  och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtal  SHR/Hotell & Restaurangavtalet, SHR/Casinoavtalet, SHR och HRF/Nöjesavtalet, SHR och Kommunal. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal  mellan Visita (fd SHR) och Unionen.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Bevakning- och Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan
Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,5875 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften.

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och de regionala yrkeskommittéerna (RYK). Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

EFA-SEF - Extrapension

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Eletrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Kraftverksavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 1,00 procent av lönesumman för arbetare.

EGA-SEF - Extrapension

Elgrossisternas Arbetsgivareförening EGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare, oavsett ålder, som omfattas av Elektroskandiaavtalet, extra pensionsavsättning.  Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare.

EIO-SEF - Extrapension

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning  för de arbetare, oavsett ålder,  som omfattas av Installationsavtalet. Premien är 0,515 procent av lönesumman för arbetare.

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering, gruppliv- och trygghetsförsäkring samt fortbildning. Avgiften är 0,49 procent av lönesumman för arbetare, varav 13,85 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift. Avgiften är 0,05 procent av arbetstagarnas lönesumma. Gäller samtliga anställda som omfattas av kollektivavtal  inom fastighetsbranschen.

Förbundsavgiften AGS-papper inom massa- och pappersindustrin

Avgiften används till olika områden enligt överenskommelse mellan parterna. Förbundsavgiften är 0 procent av lönsumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Massa- och pappersavtalet.

Glas - Särskilt tillägg

Medlen används för grupplivförsäkring samt lokalt stöd till yrkes- och skyddsutbildning. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman för arbetare, varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet  Glasmästeriavtalet.

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel är 0,03 procent av lönesumman för arbetare  och tjänstemän. Avgiften för övriga företag med avtal inom handelns område är 0,045 procent av lönesumman för arbetare  och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtal  mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal  mellan Svensk Handel och  Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer, Civilingenjörernas Riksförbund.

HRF Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal  med Hotell- och Restaurangfacket. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtal  mellan Visita (fd SHR) och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år.

Lackerarnas yrkesnämnd

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,15 procent av lönesumman för arbetare  för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,30 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet.

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond. Avgiften är 0,333 procent av lönesumman för arbetare varav 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet eller Maskinföraravtalet.

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,095 procent av lönesumman för arbetare  för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,185 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet.

Målare - Extrapension

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,6 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  25 år och äldre som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet, extra pensionsavsättning.

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet samt till att utbetala premie till företag med lärlingar som avlägger gesällprov. Avgiften är 2,588 procent av lönesumman för arbetare  varav 0,125 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 2,188 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande tre grupper av företag: •Företag som är ansluta till Auktorisationsnämnden för rostskydd •Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet •Företagsavtal

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 2,925 procent av lönesumman för arbetare  varav 17,949 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalen Plåtbearbetningsavtalet, Ventilationsarbeten och Byggnadsplåtslageri.

SLA:s skogssektion - Praktikavgift för medlemmar

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare och 0,8 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom skogsbruk (ej virkesmätning).

Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare  varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Stuveriavtalet.

Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 0,75 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Stuveriavtalet.

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare  och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare  och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare  och tjänstemän som omfattas av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv, Tidningsutgivarna och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70%.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60%. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal  med Unionen. Avgiften är 0,30 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal  mellan Visita (fd SHR) och Unionen.

VVS - Företagsstöd Isolering

Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar.Avgiften är 0,77 procent. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet VVS - Installationsavtalet.

VVS  Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till gruppförsäkring hos Folksam, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,29 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet VVS-Installationsavtalet.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till gruppförsäkring hos Folksam, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,32 procent av lönesumman för arbetare. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet VVS-Installationsavtalet.

2011

Toggle

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond

Fonden ska främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som är till gagn för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. Avgiften är 0,033 procent av den totala lönesumman för arbetare  och tjänstemän. 

Avgiften omfattar de som har kollektivavtal  med SHR/Hotell & Restaurangavtalet, SHR/Casinoavtalet, SHR-HRF/Nöjesavtalet, SHR-Kommunal, SHR-Unionen.

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd

Avgiften betalas för både arbetare  och tjänstemän. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375% för arbetare  och 0,0625% för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75% för arbetare  och 0,125% för tjänstemän. Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. 20% av avgiften är moms. Gäller from 040101.

Extrapension EIO-SEF

Enligt en överenskommelse mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har anställda elektriker som omfattas av Installationsavtalet rätt till extra pensionsavsättning. Premien är 0,400 %.

Extrapension EFA-SEF

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Eletrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de anställda elektriker som omfattas av Kraftverksavtalet. Premien är 1,00 %.

Extrapension EGA-SEF

Elgrossisternas Arbetsgivareförening EGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de anställda elektriker som omfattas av Elektroskandiaavtalet. Premien är 0,5 %

Extra pensionsavsättning Målare

Målarmästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,6 %.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift där verksamheten finansieras genom särskilda medel om 0,05 % av arbetstagarnas lönesumma.

Förbundsavgiften AGS-papper inom massa- och pappersindustrin

Avgiften används till olika områden enligt överenskommelse mellan parterna. Förbundsavgiften är på 0,02 %. Gäller samtliga arbetare  som omfattas av kollektivavtalet Massa- och pappersavtalet.

Företagsstöd Isolering

Avgiften är 0,7700000 %. Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar.

Hamn- och stuveriskolan

Avgiften är 0,375 %. Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. 20 % av avgiften är moms.

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel, där inkoppling av kollektivavtal  skett, är 0,03 % av lönesumman för arbetare  och tjänstemän. Avgiften för företag som har tecknat hängavtal inom handelns område är 0,045 % av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen.

HRF Administrativ avgift

Avgiften är 0,51 %. Den debiteras företag som inte är medlemmar i Sveriges Hotell & Restaurangföretagare men går på detta avtalsområde. Avgiften ska täcka kostnaden för information.

HRF Serviceavgift

Avgiften är 1500 kr/år och ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration.

Kollektivavtalsstiftelsen PORT SIDE

Avgiften är 0,75 % från och med den 1 september 2011 för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Utslaget på hela året motsvarar det en avgift på 1,25 % för år 2011. Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. Tex i samband med rationaliseringar.

Lackerarnas yrkesnämnd

Avgiften är 0,15 % för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,30 % för övriga företag. Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. 20 % av avgiften är moms.

Motorbranschens yrkesnämnd

Avgiften är 0,095 % för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,185 % för övriga företag. Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. 20 % av avgiften är moms.

Mätningsavgift

Avgiften är 2,313 % och används till att finansiera Målerifakta AB verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 % av avgiften är moms.

Praktikavgift för medlemmar i SLA:s skogssektion

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare  och 0,8 % av lönesumman för tjänstemän. Gäller fr o m den 1 september 2010. P g a retroaktivitet blir avgiften baserat på 2011 års lönesumma 0,13 % för arbetare  respektive 1,07 % för tjänstemän.

Särskilt tillägg Bygg

Avgiften är 0,36 %. Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och de regionala yrkeskommittéerna (RYK).

Särskilt tillägg El

Avgiften är 0,63 %, varav 11,56 % är moms. Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering, gruppliv- och trygghetsförsäkring samt fortbildning.

Särskilt tillägg Glas

Avgiften är 0,875 %. Medlen används för grupplivförsäkring samt lokalt stöd till yrkes- och skyddsutbildning. 20,00 % av avgiften är moms.

Särskilt tillägg Isolering

Avgiften är 0,45 %. Avgiften används till gruppförsäkring hos Folksam, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader.

Särskilt tillägg ME

Avgiften är 0,333 %. Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond. 0 % av avgiften är moms. Gäller följande avtalsområden: ME/Byggnads (Entreprenadmaskinavtalet), ME/Seko (Maskinföraravtalet), ME/Industrifacket (Torvavtalet).

Särskilt tillägg Måleri

Från och med den 1 januari 2011 kommer avgifterna Särskilt tillägg Målarmästarna, Särskilt tillägg Målarförbundet, Utbildningspremie och Galaxen att ersättas av avgiften Särskilt tillägg Måleri. Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet samt till att utbetala premie till företag vars lärlingar avlägger gesällprov.

Avgiften är 2,730 % varav 0,037 % är moms.

Särskilt tillägg Plåt och vent

Avgiften är 3,3 %, varav 0,6 % är moms. Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda.

Särskilt tillägg VVS

Avgiften är 0,47%. Avgiften används till gruppförsäkring hos Folksam, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader.

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd

Avgiften betalas för både arbetare  och tjänstemän. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 % för arbetare  och 0,0625 % för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 % för arbetare  och 0,125 % för tjänstemän. Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. 20 % av avgiften är moms.

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30 % för medlemmar i Svenskt Näringsliv och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70 %.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20 % för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60 %. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30 %.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften är 0,30 % och debiteras företag som inte är medlemmar i Sveriges Hotell & Restaurangföretagare men går på detta avtalsområde. Avgiften ska täcka kostnaden för information.

Väktarskolan

Avgiften är 1,65 % för medlemmar i Svenskt Näringsliv och för övriga företag. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften. Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. 20 % av avgiften är moms.

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Deltidspensionsavsättning

Toggle

För vissa kollektivavtal och år finns det flera olika procentsatser/premier under året. Fora har då beräknat en genomsnittlig procentsats, så kallad jämkad premie. Procentsatsen är då markerad med *.

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Svensk Handel och IF Metall 
Premie 2017: 1,45 procent*
Premie 2016-04-01 till 2016-12-31: 1,3 procent 

Allokemiska industrin (till 161231 därefter I-avtalet)

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2016: 1,25 procent*
Premie 2015: 1,03 procent*
Premie 2014: 0,73 procent* 
Premie 2013-04-01 till 2013-12-31: 0,5 procent 

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet 
Premie 2017: 0,85 procent*
Premie 2016: 0,65 procent*
Premie 2015: 0,43 procent*
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

Avtalet för vin- och spritindustrin

Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet 
Premie 2017: 0,85 procent*
Premie 2016: 0,65 procent*
Premie 2015: 0,43 procent*
Premie fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-12-31: 0,2 procent

Buteljglasindustrin

Industriarbetsgivarna (Byggnadsämnesförbundet, BÄF, t.o.m. 20161231) och IF Metall 
Premie 2017: 0,92 procent* 
Premie 2016: 0,72 procent*
Premie 2015: 0,48 procent*
Premie fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2014-12-31: 0,3 procent

Byggnadsämnesindustrin

Industriarbetsgivarna (Byggnadsämnesförbundet, BÄF, t.o.m. 20161231) och IF Metall 
Premie 2017: 0,92 procent* 
Premie 2016: 0,72 procent*
Premie 2015: 0,48 procent*
Premie 2014-06-01 till 2014-12-31: 0,3 procent

Explosivämnesindustrin

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2017: 1,4 procent* 
Premie 2016: 1,2 procent*
Premie 2015: 0,95 procent*
Premie 2014: 0,65 procent*
Premie 2013: 0,5 procent*

Flygtekniker med typcertifikat

Svenska flygbranschen och Svenska Flygteknikföreningen samt Svenska Transportarbetareförbundet
Premie 2017: 0,2 procent

Förpackningsavtalet

Grafiska företagen och GS-facket  
Premie 2017: 0,35 procent*
Premie 2016-04-01 till 2016-12-31: 0,2 procent

Gemensamma Metall

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2017: 1,95 procent*
Premie 2016: 1,75 procent*
Premie 2015: 1,53 procent*
Premie 2014: 1,23 procent*
Premie 2013-04-01 till 2013-12-31: 1,0 procent

Glasindustrin

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2017: 0,92 procent*
Premie 2016: 0,72 procent*
Premie 2015: 0,48 procent*
Premie 2014-06-01 till 2014-12-31: 0,3 procent

Handel- och Metallavtalet

Svensk Handel och IF Metall 
Premie 2017: 0,33 procent*
Premie 2016-05-01 till 2016-12-31: 0,2 procent

I-avtalet

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall Premie 2017: 1,45 procent*

IMG-avtalet

Oorganiserade arbetsgivare och IF Metall 
Premie 2017: 1,42 procent* 
Premie 2016: 1,3 procent
Premie 2015: 1,1 procent
Premie 2014: 0,8 procent

Industriavtalet

SINF och IF Metall 
Premie 2016: 0,82 procent* 
Premie 2015: 0,5 procent
Premie 2014: 0,3 procent

Infomediaavtalet

Grafiska företagen och GS-facket  
Premie 2017: 0,35 procent*
Premie 2016-04-01 till 2016-12-31: 0,2 procent

Kemiska fabriker

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall Premie 2013-04-01 till 2013-12-31: 0,5 procent 
Premie 2014: 0,73 procent* 
Premie 2015: 1,03 procent* 
Premie 2016: 1,25 procent* 
Premie 2017: 1,45 procent* 

Livsmedelsavtalet

Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet 
Premie 2017: 0,85 procent*
Premie 2016: 0,65 procent*
Premie 2015: 0,43 procent*
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

Läder & Sportartiklar (till 161231 därefter I-avtalet)

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2016: 1,20 procent*
Premie 2015: 0,95 procent*
Premie 2014: 0,65 procent*
Premie 2013-07-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

Massa- och pappersindustrin

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Premie 2017: 0,2 procent

Motorbranschavtalet

Motorbranschens arbetsgivarförbund och IF Metall 
Premie 2017: 1,53 procent* 
Premie 2016: 1,33 procent*
Premie 2015: 1,10 procent*
Premie 2014: 0,8 procent*
Premie 2013-05-01 till 2013-12-31: 0,6 procent

Oljeraffinaderier

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall Premie 2013-06-01 till 2013-12-31: 0,5 procent 
Premie 2014: 0,68 procent* 
Premie 2015: 0,98 procent* 
Premie 2016: 1,22 procent* 
Premie 2017: 1,42 procent*

Skogsbruk

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA och GS-facket 
Premie 2017: 0,85 procent*
Premie 2016: 0,65 procent* 
Premie 2015: 0,43 procent* 
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent 

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2017: 1,42 procent* 
Premie 2016: 1,22 procent*
Premie 2015: 0,98 procent*
Premie 2014: 0,68 procent*
Premie 2013-06-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

Stenindustrin (till 161231 därefter I-avtalet)

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2016: 1,2 procent*
Premie 2015: 0,95 procent*
Premie 2014: 0,65 procent*
Premie 2013-07-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

Studsviksavtalet

Almega Tjänsteförbunden och IF Metall  
Premie 2017: 0,95 procent*

Stoppmöbelindustriavtalet

Trä- och Möbelföretagen och GS-facket
Premie 2017: 0,85 procent*
Premie 2016: 0,65 procent* 
Premie 2015: 0,43 procent*
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

Stål och metallindustrin, blå avtalet

Industriarbetsgivarna och SEKO, IF Metall
Premie 2017: 0,2 procent

Sågverksavtalet

Skogsindustrierna och GS 
Premie 2017: 0,85 procent* 
Premie 2016: 0,65 procent*
Premie 2015: 0,43 procent*
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

Teknikavtalet IF Metall

Teknikarbetsgivarna (TAG) - IF Metall 
Premie 2017: 1,85 procent* 
Premie 2016: 1,65 procent*
Premie 2015: 1,43 procent* 
Premie 2014: 1,13 procent*
Premie 2013-04-01 till 2013-12-31: 0,9 procent

TEKO avtalet

Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) – IF Metall 
Premie 2017: 1,05 procent* 
Premie 2016: 0,85 procent*
Premie 2015: 0,63 procent*
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,4 procent

Tidningsavtalet

Almega Mediaföretagen och GS-facket
Premie 2017: 0,2 procent

Tobaksavtalet

Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet 
Premie 2017: 0,85 procent* 
Premie 2016: 0,65 procent*
Premie 2015: 0,43 procent*
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

Träindustriavtalet

Trä- och Möbelföretagen och GS-facket 
Premie 2017: 0,85 procent* 
Premie 2016: 0,65 procent*
Premie 2015: 0,43 procent* 
Premie 2014-04-01 till 2014-12-31: 0,2 procent 

Tvättindustrin

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2017: 0,9 procent*
Premie 2016: 0,7 procent*
Premie 2015: 0,45 procent*
Premie 2014-07-01 till 2014-12-31: 0,3 procent 

Virkesmätningsavtalet

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA och GS-facket 
Premie 2017: 0,83 procent*
Premie 2016: 0,63 procent* 
Premie 2015: 0,4 procent*
Premie 2014-05-01 till 2014-12-31: 0,2 procent

Återvinningsföretag

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall 
Premie 2017: 1,45 procent* 
Premie 2016: 1,25 procent*
Premie 2015: 1,03 procent*
Premie 2014: 0,73 procent*
Premie 2013-04-01 till 2013-12-31: 0,5 procent

Extra pensionsavsättning

Toggle

För vissa kollektivavtal och år finns det flera olika procentsatser under året. Fora har då beräknat en genomsnittlig årspremie, så kallad jämkad premie. Procentsatsen är då markerad med *.

Byggavtalet

Sveriges byggindustrier och Byggnads
2017: 0,4 procent

Dalslands kanal

Almega Tjänsteförbunden och Seko
2017: 0,2 procent

Elektroskandiaavtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening TGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF 
2017: 0,8 procent* 
2016: 0,75 procent
2015: 0,75 procent
2014: 0,5 procent
2013: 0,5 procent
2012: 0,5 procent
2011: 0,5 procent

Entreprenadmaskinavtalet

ME och Byggnads
2017: 0,3 procent

Glasmästeriavtalet

Glasbranschföreningen och Byggnads
2017: 0,2 procent

Göta kanalbolag AB

Almega Tjänsteförbundenn och Seko
2017: 0,2 procent

Installationsavtalet

Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet
2017: 1,2 procent* I premien ingår även en premiebefrielseförsäkring.
2016: 1,0 procent
2015: 1,0 procent
2014: 0,635 procent
2013: 0,515 procent
2012: 0,515 procent
2011: 0,4 procent

Kraftverksavtalet

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Elektrikerförbundet SEF
2017: 1,2 procent*
2016: 1,0 procent
2015: 1,0 procent
2014: 1,0 procent
2013: 1,0 procent
2012: 1,0 procent
2011: 1,0 procent

Maskinföraravtalet

ME och Seko
2017: 0,3 procent

Måleriyrket

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet
2017: 0,63 procent*
2016: 0,5 procent
2015: 0,5 procent
2014: 0,5 procent
2013: 0,5 procent
2012: 0,6 procent
2011: 0,6 procent

Plåt- och ventilationsavtalet

Plåt- och ventföretagen och Byggnads
2017: 0,4 procent

Teknikinstallation VVS & Kyl

VVS och Byggnads
2017: 0,3 procent

Väg- och banavtalet

Sveriges byggindustrier och Seko
2017: 0,3 procent

Värdepapper

Almega Tjänsteförbunden och Seko
Premie: 0,2 procent