Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid uppsägning

TRR Trygghetsrådet eller Trygghetsrådet TRS

Tjänste­män som blir uppsagda på grund av arbetsbrist kan få stöd att hitta nytt jobb eller starta företag. 

Vilket av trygghetsråden de uppsagda tjänste­männen kan få stöd genom, beror på vilken arbetsgivar­organisation företaget är medlem i.

TRR Trygghetsrådet

Toggle

Stödet från TRR Trygghetsrådet består av två delar: 

  • Personlig rådgivning av en egen rådgivare som stöttar och utmanar på vägen mot nytt jobb eller start av företag. Rådgivning beviljas till dem som uppfyller villkoren för rådgivning. 
  • Avgångsersättning (AGE) är en ekonomisk ersättning som komplement till a-kassan till personer över 40 år. AGE beviljas till dem som uppfyller fullständiga villkor för AGE.

TRR Trygghetsrådet

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Trygghetsrådet TRS

Toggle

Trygghetsrådet TRS stöd till omställning innehåller två delar:

  • En personlig rådgivare ger stöd på vägen mot nytt jobb. Stödet kan till exempel bestå av rådgivning, coachning, praktik, utbildning eller annat som svarar mot de behov den uppsagde har. Allt stöd är individuellt anpassat.
  • Till den som arbetat sammanhängande minst fem år hos en eller flera anslutna arbetsgivare kan TRS ge ekonomiskt stöd i form av Avgångsersättning (AGE), som kompletterar a-kassan, eller (om du är över 55 år) betala vissa kollektiv­avtalade försäkringar.

Trygghetsrådet TRS

Gäller för

Börjar gälla

Ger stöd vid

Kostnad

Ansökan om stöd

Mer information