Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Rapportera slutliga löner för 2019

De slutliga lönerna för 2019 rapporteras på Mina sidor mellan 2 och 31 januari 2020.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Vid uppsägning

TRR Trygghetsrådet eller Trygghetsrådet TRS

Tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbetsbrist kan få stöd att hitta nytt jobb eller starta företag. 

Vilket av trygghetsråden den uppsagda tjänstemännen kan få stöd genom, beror på vilken arbetsgivarorganisation företaget är medlem i.

TRR Trygghetsrådet

Toggle

Stödet från TRR Trygghetrådet består av två delar: 

  • Personlig rådgivning av en egen rådgivare som stöttar och utmanar på vägen mot nytt jobb eller start av företag. Rådgivning beviljas till dem som uppfyller villkoren för rådgivning. 
  • Avgångsersättning (AGE) är en ekonomisk ersättning som komplement till a-kassan till personer över 40 år. AGE beviljas till dem som uppfyller fullständiga villkor för AGE.

TRR Trygghetsrådet

Gäller för

Toggle

Stöd från TRR ges till tjänstemän anställda på företag som är med i ett arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv, eller är medlemmar i Idea, samt tjänstemän på företag som tecknat hängavtal med fackförbund inom PTK.

Börjar gälla

Toggle

Den som har arbetat i minst tolv månader under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden, på ett TRR-anslutet företag, är tillsvidareanställd vid uppsägningen och har jobbat minst 16 timmar per vecka samt har blivit uppsagd på minst 20 procent, kan ha rätt till TRR.

Ger ersättning vid

Toggle

Tjänsteman som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få hjälp från TRR.

Kostnad

Toggle

Företag som är medlem i Svenskt Näringsliv eller Idea: Ingen kostnad tas ut för 2020.

Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,4 procent.

Ansökan om ersättning

Toggle

Både du som arbetsgivare och den uppsagda behöver ansöka om stöd hos TRR.

Mer information

Toggle

Vänd dig till TRR för att få mer information.

Trygghetsrådet TRS

Toggle

Trygghetsrådet TRS stöd till omställning innehåller två delar:

  • En personlig rådgivare ger stöd på vägen mot nytt jobb. Stödet kan till exempel bestå av rådgivning, coachning, praktik, utbildning eller annat som svarar mot de behov den uppsagde har. Allt stöd är individuellt anpassat.
  • Till den som arbetat sammanhängande minst fem år hos en eller flera anslutna arbetsgivare kan TRS ge ekonomiskt stöd i form av Avgångsersättning (AGE), som kompletterar a-kassan, eller (om du är över 55 år) betala vissa kollektivavtalade försäkringar.

Trygghetsrådet TRS

Gäller för

Toggle

Alla medarbetare som är anställda i organisationer anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum och Länsmuseernas samarbetsråd omfattas av TRS omställningsavtal.

Tjänstemän i företag anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) och KFO omfattas också av TRS.

Dessutom omfattas medarbetare i ett antal säranslutna organisationer (som har så kallade hängavtal, oftast med Unionen inom Arbetsgivaralliansens område).

Både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda omfattas.

Börjar gälla

Toggle

Den som arbetar i en TRS-ansluten organisation, är tillsvidareanställd vid uppsägningen och har jobbat minst åtta timmar per vecka samt har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, om skälet är ohälsa, omfattas av avtalet. Uppsägningen måste gälla minst 20 procent av arbetstiden.

Även den som varit tidsbegränsat anställd kan få stöd. Den personen måste ha arbetat minst 18 månader hos en eller flera TRS-anslutna arbetsgivare under den senaste femårsperioden.

Ger stöd vid

Toggle

Medarbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (om skälet är ohälsa), eller avslutar en tidsbegränsad anställning, kan få hjälp från Trygghetsrådet TRS.

Stöd kan ges upp till två år. Ansökan måste ske inom ett år efter sista anställningsdag.

Kostnad

Toggle

För medlemmar i Arbetsgivaralliansen, KFO, Svensk Scenkonst, Sinf och Länsmuseernas Samarbetsråd: Kostnaden är 0,20 procent av och beräknas på hela lönen.

Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,60 procent.

Ansökan om stöd

Toggle

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller ohälsa ansöker arbetsgivaren och den som blivit uppsagd tillsammans om stöd från TRS.

Den som avslutar en tidsbegränsad anställning ansöker på egen hand om stöd från TRS.

Ansökan måste ske inom ett år efter sista anställningsdag.

Mer information

Toggle

Vänd dig till Trygghetsrådet TRS för att få mer information.