Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Teckna försäkringsavtal

BL000202 / Försäkringsanmälan - Företag med kollektivavtal

För att teckna försäkrings­avtal fyller du i en blankett och skickar in till Fora. Den här blanketten används av företag med kollektiv­avtal.

Försäkrings­avtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

Försäkrings­avtalet gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställnings­form.

Arbetare, tjänste­män och företagare omfattas av olika försäkringar.

Hur försäkrings­avtalet tecknas beror på om företaget har kollektiv­avtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund eller har tecknat kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund.

Företag som är medlem i arbetsgivarförbund

Har företaget blivit medlem i ett arbetsgivarförbund ska en försäkringsanmälan fyllas i. Ni kan antingen fylla i den blankett som Fora skickar per post eller ladda ner en blankett.

Företag som tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund inom LO

Är företaget inte medlem i ett arbetsgivarförbund utan har tecknat kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund inom LO (så kallat häng­avtal) behöver ni inte göra något mer för att teckna försäkrings­avtalet. Att teckna kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund innebär att företaget samtidigt tecknar försäkrings­avtal hos Fora.

Företag som tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund utanför LO

Är företaget inte medlem i ett arbetsgivarförbund utan har tecknat kollektiv­avtal direkt med ett fackförbund utanför LO (så kallat häng­avtal) ska en försäkringsanmälan fyllas i. Ni kan antingen fylla i den blankett som Fora skickar per post eller ladda ner en blankett.

Ladda ner blankett

  • Ladda ner blanketten och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.
Försäkringsanmälan - Företag med kollektivavtal - BL000202
Ladda ner (pdf)

Obligatoriskt att teckna försäkrings­avtal

För att uppfylla villkoren i kollektiv­avtalet måste företaget teckna försäkrings­avtal genom Fora.

  • Företag som har kollektiv­avtal genom medlemskap i arbetsgivar­organisation måste teckna försäkrings­avtal när det finns anställda i företaget.
  • Företag som tecknat kollektivatal direkt med ett fackförbund (häng­avtal) måste vanligtvis teckna försäkrings­avtal oavsett om det finns anställda eller inte i företaget.

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Toggle

Ideella föreningar, stiftelser och fonder som saknar uppgift om firmatecknare i officiella register, behöver styrka att den som undertecknar är behörig firmatecknare. Tillsammans med blanketten behöver ni skicka in: 

  • Protokoll från senaste årsmöte där styrelse valdes.
  • Protokoll från konstituerade styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.
  • Stadgar - om de innehåller information om firmateckningsrätt.

Blanketten och bilagorna skickas in per post till Fora, e-tjänsten kan inte användas när bilagor behöver bifogas. 

Då börjar försäkringsavtalet att gälla

Toggle

Oavsett när försäkringsanmälan kommer in till Fora, börjar försäkrings­avtalet att gälla från det datum som företaget omfattas av kollektiv­avtal. Fora fakturerar för försäkrings­avtalet från och med det datum då kollektiv­avtalet började att gälla.

Försäkringar och villkor

Toggle

Försäkrings­avtalet
Försäkrings­avtalet börjar gälla från det datum som Fora tar emot försäkringsanmälan. Genom att signera anmälan tecknas ett bindande försäkrings­avtal. Om du ångrar dig behöver försäkrings­avtalet sägas upp. 

Villkor
För försäkrings­avtalet gäller villkoren för AFA-försäkringar, Omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO. 

Så skiljer du på arbetare, tjänstemän och företagare

Toggle

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

Checklista när försäkringsavtalet är tecknat

Toggle

Läs igenom försäkringsbekräftelsen

Anmäl huvud­­administratör för Mina sidor

Intyg till Arbetsförmedlingen och Migrationsverket

Teckna tjänste­pension för tjänste­män

Rapportera arbetarnas löner varje månad

Rapportera tjänste­männens löner i januari

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där finns e-tjänster för till exempel rapportering av löner och nyanställda arbetare. Det går också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt företagets fakturor och saldon.
För att få tillgång till Mina sidor behöver företaget anmäla en huvud­­administratör. Inloggning görs sedan med e-legitimation.

Information om pdf-filer

Toggle

Blanketter, broschyrer och andra nedladdningsbara dokument på fora.se presenteras i så kallat pdf-format. Vi rekommenderar att du använder tilläggsprogrammet Adobe Reader. Det laddar du ner gratis på Adobes webbplats.