Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Kompletterande pensionspremier

I vissa kollektiv­avtal finns det överenskommelser om att arbetsgivaren ska betala in kompletterande pensions­premier till tjänste­­pensionen för arbetare, utöver den vanliga premien till Avtals­pension SAF-LO.

Kompletterande pensions­premier är inte en del av försäkrings­avtalet, men administreras och faktureras av Fora.

Den kompletterande pensions­premien kan kallas för något av följande:

  • Deltids­pensions­avsättning
  • Extra pensions­avsättning
  • Livsarbetstids­pension
  • Arbetstids­pension

Hur kostnaden beräknas för Deltids­pensions­avsättning och Extra pensions­avsättning framgår av prislistan.

Kostnaden för Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension framgår av ert kollektiv­avtal.

Extra pensions­premie

Genom särskilda överenskommelser går det att göra ytterligare inbetalningar av premier till Avtals­pension SAF-LO. Extra pensions­premier är inte kopplat till något kollektiv­avtal utan är något som arbetsgivare och anställd kommer överens om.