Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Uppsägning av försäkringsavtal

BL000197 / Uppsägning av försäkringsavtal

För att avsluta försäkrings­avtalet behöver det sägas upp. Avtalet kan alltså inte avslutas genom att företaget rapporterar noll kronor i utbetalda löner eller slutar att betala fakturan från Fora (obetalda fakturor skickas alltid till inkasso).

Försäkrings­avtalet upphör normalt att gälla från den sista i månaden efter den månad som Fora tagit emot uppsägningen.

Företag utan kollektiv­avtal
Företag utan kollektiv­avtal som har bolagsform aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma kan använda e-tjänsten Avsluta försäkrings­avtal på Mina sidor. Ensam firmatecknare som har BankID kan också ringa Foras kundservice och avsluta försäkrings­avtalet via telefon.

Övriga företag använder blanketten på denna sida för att säga upp försäkrings­avtalet.

Viktigt att veta

Företag med anställda

Företag utan anställda

Företag som ombildas eller köps upp

Företag som har anställda med stöd från myndighet

Företagares egen försäkring

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Ladda ner blankett

Ladda ner blanketten och fyll i den (gärna på din dator). Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.

Uppsägning av försäkringsavtal - BL000197
Ladda ner (pdf)

Företag som har anställda med stöd från myndighet

Om företaget har tecknat försäkrings­avtal hos Fora för att få anställa en person med anställnings­stöd från Arbetsförmedlingen eller arbetstillstånd från Migrationsverket, är det mycket viktigt att försäkrings­avtalet inte sägs upp så länge personen är anställd på företaget. Blir det uppehåll i avtalsperioden kan det leda till att myndigheten omprövar sitt beslut om anställnings­stöd eller arbetstillstånd.

Checklista när försäkrings­avtalet sägs upp

Invänta bekräftelse från Fora

Rapportera löner

Betala fakturan