Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Sjukförsäkring

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Vid sjukdom och olycksfall kan anställda ha rätt till ersättning från Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS. 

Försäkringen är ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Ersättning från försäkringen ges tidigast från dag 15 i sjukperioden.

Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor