Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Försäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

En person som skadar sig i sitt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan få ersättning från Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. 

Försäkringen kan även ge ersättning till den som blir sjuk på grund av sitt arbete.

Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor