Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Beräkna kostnaden för försäkringsavtalet

Vad kostnaden blir för försäkrings­avtalet beror på om de anställda är arbetare eller tjänste­män och vad de har i lön. 

Vilka försäkringar företaget betalar för beror på om företaget både har arbetare och tjänste­män anställda.

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Kostnaden beräknas när den allra första fakturan skapas. Om företaget inte redan är kund går det ändå att få fram en ungefärlig kostnad för tjänste­­pensionen och försäkringarna här nedan. 

Observera att uträkningen inte ger en exakt kostnad för försäkrings­avtalet utan är en förenklad uppskattning som ger en bild av den ungefärliga kostnaden.

Om antalet anställda förändras i framtiden, kommer det att påverka kostnaden för försäkrings­avtalet.

Räkna ut den ungefärliga kostnaden

Bruttolön per månad för alla arbetare som fyllt 22 år:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla tjänste­män:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla arbetare som inte har fyllt 22 år:
kronor/månad