Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Prislista 2023

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år. 

Prislistor för pension och försäkringar

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtals­pension SAF-LO beror på den anställdas lön.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,3 procent (men 4,5 procent förs över till den anställdas tjänste­pension).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Avtals­pension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 22 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden. 

Finns det en överenskommelse med den anställda om fortsatt intjänande till Avtals­pension SAF-LO efter fyllda 65, ska även den personens lön räknas med.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänste­män

Försäkringar för företagare

Minimipremie för försäkringsavtalet

Toggle

Minimipremien för försäkrings­avtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. 

Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Basbelopp 2023

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 52 500 kronor
7,5 prisbasbelopp = 393 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 557 250 kronor