Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Prislista 2024

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år. 

Prislistor för pension och försäkringar

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtals­pension SAF-LO beror på den anställdas lön. Pensions­premierna beräknas per månad från och med 2024:

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp/12 är premien 4,375 procent (men 4,5 förs över till de anställdas pensions­bolag).
  • För de delar av lönensom ligger över 7,5 inkomstbasbelopp/12 är premien 30 procent.

Avtals­pension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 22 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden.  Men alla arbetare, oavsett ålder, med en pågående anställning ska tas med i löne­­rapporteringen.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänste­män

Försäkringar för företagare

Grundpremie för försäkringsavtalet

Toggle

Grundpremien (före detta Minimipremie) för försäkrings­avtalet är 0 kronor för 2024.

Basbelopp 2024

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 571 500 kronor