Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Särskild löneskatt

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO betalas en särskild löneskatt, SLP.

SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Underlag för beräkning av särskild löneskatt

Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP:

  • Avtals­pension SAF-LO
  • Extra pensions­premie
  • Premiebefrielse­försäkring

Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för ovanstående pensions­premier. Beloppen finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Om företaget tillämpar brutet räkenskapsår beräknar ni själva beloppen som ska utgöra underlag för SLP för det aktuella räkenskapsåret, baserat på fakturorna från Fora för denna period.

Enskilda näringsidkare och delägare i handels- eller kommanditbolag betalar SLP på egna pensions­försäkringspremier eller inbetalningar till pensions­sparkonto.