Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Avsluta försäkringsavtal

Företag utan kollektivavtal

Försäkrings­avtalet för företag utan kollektiv­avtal kan avslutas när som helst, till exempel när företaget inte längre har personal anställd. Avtalet kan också behöva avslutas vid ombildning, uppköp eller sammanslagning. När avtalet avslutas så upphör eventuella tilläggs­försäkringar (till exempel Företagares egen försäkring) också.

För att avsluta försäkrings­avtalet behöver det sägas upp - avtalet kan alltså inte avslutas genom att företaget rapporterar noll kronor i ubetalda löner eller slutar att betala fakturan från Fora (obetalda fakturor skickas alltid till inkasso).

Försäkrings­avtalet upphör normalt att gälla från den sista i månaden efter den månad som Fora tagit emot uppsägningen.

Företag som har anställda med stöd från myndighet

Om företaget har tecknat försäkrings­avtal hos Fora för att få anställa en person med anställnings­stöd från Arbetsförmedlingen eller arbetstillstånd från Migrationsverket, är det mycket viktigt att försäkrings­avtalet inte sägs upp så länge personen är anställd på företaget. Blir det uppehåll i avtalsperioden kan det leda till att myndigheten omprövar sitt beslut om anställnings­stöd eller arbetstillstånd.

E-tjänst - Avsluta försäkrings­avtal - Företag utan kollektiv­avtal

Företag med bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma kan använda e-tjänsten Avsluta försäkrings­avtal på Mina sidor. Du kan starta e-tjänsten utan att själv vara firmatecknare och sedan bjuda in firmatecknare att signera uppsägningen med BankID.

Tjänsten är öppen
Alla dagar: 00-24

Det här behöver du:

  • Vara huvud­­administratör eller administratör för att logga in på Mina sidor och starta tjänsten.
  • E-postadress till firmatecknare som ska signera med BankID.
  • Säkerställa att din webbläsare tillåter pop-up-fönster.

Om du inte kan använda e-tjänsten på Mina sidor

  • Ensam firmatecknare som har BankID kan ringa Foras kundservice och avsluta försäkringsavtalet via telefon.
  • Ideella föreningar, stiftelser och fonder samt företag där firmatecknare saknar BankID behöver fylla i en blankett för att avsluta försäkringsavtalet.
    Information för ideella föreningar, stiftelser och fonder

Ladda ner blanketten och fyll i den (gärna på din dator). Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.

Uppsägning av försäkringsavtal - BL000197
Ladda ner

Checklista när försäkrings­avtalet är avslutat

Invänta bekräftelse från Fora

Rapportera slutliga löner

Betala slutfakturan

Företagares egen försäkring (EF)

När försäkrings­avtalet avslutas så upphör eventuella tilläggs­försäkringar (till exempel Företagares egen försäkring) också. Om det endast är Företagares egen försäkring (EF) du vill avsluta, använder du denna blankett: