Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid arbetsskada och olycksfall

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och Premiebefrielseförsäkring

Den som skadas i sitt arbete kan få ersättning från arbetsskade­försäkringen och även få pengar inbetalda till Avtals­pension SAF-LO om skadan leder till sjukskrivning. 

Olycksfall och skada kopplat till arbetet

Toggle

Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, kan ge ersättning till den som blir skadad på arbetet, men även på väg till och från arbetet. Ersättning kan också ges till den som blir sjuk på grund av sitt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av arbetet.

Försäkringen kan ge ersättning till den som är sjukskriven i mer än 14 dagar. Den gäller både under sjuktiden och om skadan ger bestående invaliditet. Den som förlorar inkomst på grund av skadan kan få ersättning med upp till hela inkomsten. Även kostnader i samband med skadan kan ersättas. 

Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Pengar till tjänstepension

Toggle

Den som inte har lön från sin arbetsgivare på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning, kan ändå få pengar inbetalda till sin tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO.

Premiebefrielse­försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid då den anställda får sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning.

När Avtals­pension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielse­försäkringen.

Premiebefrielse­försäkring

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Ansökan om ersättning görs hos Afa försäkring

Den anställda ansöker själv om ersättning från arbetsskade­försäkring och sjuk­försäkring hos Afa Försäkring. Samtidigt görs automatiskt en ansökan om premiebefrielse­försäkring.

Det är även Afa Försäkring som beslutar om den skadade har rätt till ersättning från försäkringen.

Du som arbetsgivare kan också anmälan sjukskrivning till Afa Försäkring.