Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg och premiebefrielseförsäkring

Anställd som är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan ansöka om en kompletterande ersättning som heter Föräldrapenningtillägg, FPT. Den anställda kan också få fortsatta inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO, genom premiebefrielse­försäkringen. 

Extra pengar under föräldraledigheten

Toggle

Den som är föräldraledig och tar ut föräldrapenning innan barnet har fyllt 18 månader, eller fram till 18 månader efter adoption, kan få föräldrapenningtillägg genom en försäkring som heter Föräldrapenningtillägg, FPT.

Den anställda kan få cirka tio procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen på delar av lönen upp till 37 000 kronor/månad. På de delar av lönen som överstiger 37 000 kronor, är ersättningen 90 procent.

  • Den som har varit anställd i 12 månader har rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg.
  • Den som har varit anställd i 24 månader har du rätt till maximalt 180 dagar.

Föräldrapenningtillägg, FPT

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Inbetalningar till tjänstepensionen

Toggle

Under en anställds föräldraledighet betalar du som arbetsgivare inte ut någon lön. Därmed görs det heller inte några inbetalningar till tjänste­­pensionen. Men genom premiebefrielse­försäkringen kan arbetare ändå få pengar inbetalda till sin Avtals­pension SAF-LO. 

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka premieinbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid den anställda får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Premiebefrielse­försäkring

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Ansökan om ersättning görs hos AFA Försäkring

Anställda ansöker själva om föräldrapenningtillägg hos AFA Försäkring. När det görs, ansöker man automatiskt om premiebefrielse­försäkringen.

Det är även AFA Försäkring som beslutar om den anställda har rätt till ersättning från försäkringarna.