Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Uppsägning av försäkringsavtal

BL000197 / Uppsägning av försäkringsavtal

För att avsluta försäkrings­avtalet behöver det sägas upp - avtalet kan alltså inte avslutas genom att företaget rapporterar noll kronor i utbetalda löner eller slutar att betala fakturan från Fora (obetalda fakturor skickas alltid till inkasso).

Försäkrings­avtalet upphör normalt att gälla från den sista i månaden efter den månad som Fora tagit emot uppsägningen.

Företag utan kollektiv­avtal
Företag utan kollektiv­avtal som har bolagsform aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma kan använda e-tjänsten Avsluta försäkrings­avtal på Mina sidor. Vid ensam firmatecknare som har BankID går det också bra att ringa Foras kundservice och avsluta försäkrings­avtalet via telefon.

Företag med kollektiv­avtal
Företag med kollektiv­avtal och företag med andra bolagsformer än aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma behöver använda blanketten Uppsägning av försäkrings­avtal för att avsluta försäkrings­avtalet hos Fora.

Ladda ner blankett

Ladda ner blanketten och fyll i den (gärna på din dator). Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.

Uppsägning av försäkringsavtal - BL000197
Ladda ner (pdf)

Företag som har anställda med stöd från myndighet

Om företaget har tecknat försäkrings­avtal hos Fora för att få anställa en person med anställnings­stöd från Arbetsförmedlingen eller arbetstillstånd från Migrationsverket, är det mycket viktigt att försäkrings­avtalet inte sägs upp så länge personen är anställd på företaget. Blir det uppehåll i avtalsperioden kan det leda till att myndigheten omprövar sitt beslut om anställnings­stöd eller arbetstillstånd.

Företag med kollektivavtal - det här gäller

Toggle

Ett företag som har kollektiv­avtal och anställda som omfattas av det, är skyldigt att ha ett försäkrings­avtal hos Fora. Först när företaget inte längre har några anställda, eller inte längre har kollektiv­avtal, kan försäkrings­avtalet avslutas. Vid ombildning, uppköp eller sammanslagning behöver det gamla försäkrings­avtalet sägas upp.

Så avslutas försäkrings­avtalet

Företag utan anställda

Företag med anställda

Företag som ombildas eller köps upp

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Toggle

Ideella föreningar, stiftelser och fonder som saknar uppgift om firmatecknare i officiella register, behöver styrka att den som undertecknar är behörig firmatecknare. Tillsammans med blanketten behöver ni skicka in: 

 • Protokoll från senaste årsmöte där styrelse valdes.
 • Protokoll från konstituerade styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.
 • Stadgar - om de innehåller information om firmateckningsrätt.

Blanketten och bilagorna skickas in per post till Fora, e-tjänsten kan inte användas när bilagor behöver bifogas. 

Information till ägare som räknas som företagare

Toggle

För företag som inte längre har anställda kan det vara en bra idé att ändå behålla försäkrings­avtalet. Med försäkrings­avtal omfattas företagare av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. 

Om någon på företaget har tecknat Företagares egen försäkring, upphör även den att gälla då försäkrings­avtalet hos Fora avslutas. För att kunna ha Företagares egen försäkring krävs också att företaget har ett försäkrings­avtal.

Checklista för att avsluta försäkringsavtalet

Toggle

Checklista för att avsluta försäkrings­avtalet

Fyll i blanketten "Uppsägning av försäkrings­avtal"

Invänta bekräftelse från Fora

Rapportera löner

Betala fakturan

Information om pdf-filer

Toggle

Blanketter, broschyrer och andra nedladdningsbara dokument på fora.se presenteras i så kallat pdf-format. Vi rekommenderar att du använder tilläggsprogrammet Adobe Reader. Det laddar du ner gratis på Adobes webbplats. 

  Ring kundservice

  Helgfria vardagar 08.00-17.00
  08-787 40 10

  Mellan 11.00 - 13.00 ringer många till oss. Om du har möjlighet att ringa någon annan tid så får du hjälp snabbare.

  Skicka e-post via Mina sidor

  För att få svar i ärenden som rör ett specifikt avtal eller där personuppgifter behöver anges eller dokument bifogas. Logga in för att kommunicera säkert med kundservice.

  Kontaktuppgifter

  Postadress
  Fora AB
  101 56 Stockholm

  Leveransadress för bud och paket
  Sveavägen 44, Stockholm

  Öppettider
  Bud och leveranser: 08.10 - 16.45
  (16 maj - 15 september 08.10 - 15.45).

  Observera!
  Vi tar inte emot annat än bokade eller nödvändiga besök
  (bud, företagspost och liknande) på vårt kontor.