Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Vi bygger om!
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Fora bygger om!

Vi bygger en ny digital mötesplats för våra kunder, med bättre och effektivare e-tjänster och högre servicenivå. Nya "Mina sidor" för privatpersoner lanseras i oktober 2020.

För att möjliggöra förbättringarna genomför Fora ett stort systembyte, som kommer att påverka de tjänster som finns tillgängliga i dag.

Temporärt flyttstopp av pensionskapital

Foras systembyte får stor påverkan på kapitalflyttar inom Avtalspension SAF-LO, eftersom processerna är helt olika i det nuvarande och i det nya systemet. En kapitalflytt som påbörjas i det ena systemet kan inte slutföras i det andra. Vid systemövergången kommer alla pågående flyttar att behöva avbrytas och startas om i det nya systemet.

För att ha så få pågående flyttar som möjligt vid systembytet, införs ett temporärt flyttstopp under perioden 27 maj-26 oktober.
Den nya e-tjänsten för kapitalflytt öppnar 27 oktober.

Frågor & svar

Varför inför ni ett temporärt flyttstopp?

Toggle

Vi bygger en ny digital mötesplats för våra kunder, med bättre och effektivare e-tjänster och högre servicenivå.  Tjänsterna ger kunden stöd för att kunna fatta medvetna beslut och möta kundernas frågeställningar. För att möjliggöra detta byter Fora system, både ut mot kund och det underliggande affärssystemet.

Systembytet kommer att ha stor påverkan på kapitalflyttar. För att inte behöva avbryta pågående flyttar vid systembytet i oktober, inför Fora därför ett temporärt flyttstopp av pensionskapital mellan 27 maj och 26 oktober.

Vad innebär ett flyttstopp?

Toggle

Flyttstoppet innebär att inga nya kapitalflyttar kan startas under en begränsad period. Sista dag för att begära en flytt före stoppet är den 26 maj - antingen via e-tjänsten eller via blankett. Den 27 maj stänger e-tjänsten och inga flyttar kan då begäras via Mina sidor. Pappersblanketter som kommer in till Fora den 27 maj och senare returneras, tillsammans med information om att en ny flytt måste begäras efter flyttstoppet. 

Under vilken tidsperiod gäller flyttstoppet?

Toggle

Flyttstoppet införs under fem månader med start den 27 maj. Det innebär att begäran om kapitalflytt måste komma in till Fora senast den 26 maj.

Den nya flyttjänsten öppnar 27 oktober.

När kan jag senast begära en flytt före flyttstoppet?

Toggle
  • Sista dag för att begära kapitalflytt via e-tjänst på Mina sidor är den 26 maj. 
  • Gör du begära kapitalflytt via blankett, måste blanketten vara Fora tillhanda senast 26 maj. Blanketter som kommer in till Fora efter det returneras till kunden. Sista dag för att beställa flyttblankett är den 19 maj.

Blir min flytt klar om jag begär den senast 26 maj?

Toggle

Fora räknar med att de flesta flyttar som begärs senast 26 maj blir färdiga under flyttstoppet.

Men om du i samband med kapitalflytt också ansöker om återbetalningsskydd eller familjeskydd och behöver lämna hälsodeklaration, finns en stor risk att flytten inte blir färdig och kommer att avbrytas i oktober. Innan hälsoprövningen är klar kan inte flytten påbörjas.

Varför är flyttstoppet så långt?

Toggle

Två faktorer påverkar flytstoppets längd: dels de ledtider som finns för flytt av traditionella försäkringar, dels val av återbetalningsskydd och familjeskydd i samband med kapitalflytt. 

För traditionella försäkringar har den utflyttande pensionsförvaltaren upp till tre månader på sig att flytta ut försäkringen. Gör du dessutom en ansökan om återbetalningsskydd eller familjeskydd i samband kapitalflytt och det krävs att du lämnar hälsodeklaration, kan flytten inte starta förrän hälsoprövningen är klar.

Ett kortare flyttstopp än fem månader skulle innebära ett kraftigt ökat antal flyttar som behöver avbrytas och startas om från början när flyttstoppet är över.

Varför tar en flytt så lång tid?

Toggle

Två faktorer påverkar flytstoppets längd: dels de ledtider som finns för flytt av traditionella försäkringar, dels val av återbetalningsskydd och familjeskydd i samband med kapitalflytt.

För traditionella försäkringar har den utflyttande pensionsförvaltaren upp till tre månader på sig att flytta ut försäkringen. Gör du dessutom en ansökan om återbetalningsskydd eller familjeskydd i samband kapitalflytt och det krävs att du lämnar hälsodeklaration, kan flytten inte starta förrän hälsoprövningen är klar.

Går det att byta fonder under flyttstoppet?

Toggle

Ja, det går att göra fondbyten i fondförsäkringar under flyttstoppet. Har du valt en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren.

Kan jag skicka in en flyttblankett under flyttstoppet?

Toggle

Nej, alla blanketter som kommer in till Fora under flyttstoppet returneras.

Den nuvarande processen för kapitalflytt, och den som införs i oktober, fungerar helt olika. Fora kan därför inte lagra flyttblanketter som avser en gammal process och utifrån dem starta flyttar i en ny process. I samband med att den nya flyttprocessen införs, lanseras också en ny flyttblankett, som är anpassad till den nya flyttprocessen.

Det bästa och smidigaste sättet att göra en flytt efter flyttstoppet, är att göra den via e-tjänsten på Mina sidor.

Varför lagrar ni inte blanketter som skickas in, och tar hand om dem efter flyttstoppet?

Toggle

Den nuvarande processen för kapitalflytt, och den som införs i oktober, fungerar helt olika. Fora kan därför inte lagra flyttblanketter som avser en gammal process och uitfrån dem starta flyttar i en ny process.

I samband med att den nya flyttprocessen införs, lanseras också en ny flyttblankett, som är anpassad till den nya flyttprocessen. Men det bästa och smidigaste sättet att göra en flytt efter flyttstoppet, är att göra den via e-tjänsten på Mina sidor.

Varför kan jag inte beställa flyttblankett under flyttstoppet?

Toggle

Den nuvarande processen för kapitalflytt, och den som införs i oktober, fungerar helt olika. Fora kan inte starta flyttar i den nya processen, utifrån gamla blanketter. Därför stängs möjligheten att beställa en blankett under flyttstoppet.

När flyttstoppet är hävt lanseras en ny flyttblankett, som är anpassad till den nya flyttprocessen. Men det bästa och smidigaste sättet att göra en flytt efter flyttstoppet, är att göra den via e-tjänsten på Mina sidor.

När kan jag begära en kapitalflytt igen?

Toggle

Foras systembyte är planerat att driftssättas den 20 oktober 2020. När systemet är igång och testat, hävs flyttstoppet och den nya e-tjänsten på Mina sidor/beställning av flyttblankett öppnar igen.

Jag har tänkt ta ut min pension snart, vad innebär det här för mig?

Toggle

Flyttstoppet påverkar inte dig som närmar dig pension eller står i begrepp att ta ut pension. Har du däremot tänkt att flytta kapital  i nära anslutning till att du börjar ta ut tjänstepensionen kan det få påverkan. Pensionsförvaltare flyttar inte försäkringar som har börjat att betalas ut eller som ska börja betalas ut inom tre månader. Vill du göra en flytt och planerar att gå i pension snart, bör du begära flytt snarast möjligt. 

Kan jag göra val av återbetalningsskydd och familjeskydd även när flyttjänsten är stängd?

Toggle

Valtjänsten för val av pensionsförvaltare, återbetalningsskydd och familjeskydd på fora.se och via blankett påverkas inte av flyttstoppet.

Jag planerar för en kapitalflytt nära flyttstoppet - är det något jag bör tänka på?

Toggle

En kapitalflytt kan ta ganska lång tid att genomföra, särskilt om det är en traditionell försäkring som ska flyttas.

Om du i samband med kapitalflytt också ansöker om återbetalningsskydd eller familjeskydd och behöver lämna hälsodeklaration, finns dock en stor risk att flytten inte blir färdig. Innan hälsoprövningen är klar kan inte flytten påbörjas. 

Kommer ni att göra några undantag från flyttstoppet?

Toggle

Fora kommer inte att särbehandla några individer, inte heller de som närmar sig pensionering genom 65-årsdag eller förtida pensionsuttag, om det inte bedöms att flytten hinner bli klar under flyttstoppet. 

Vad händer om min flytt inte blir klar under flyttstoppet?

Toggle

De kapitalflyttar som begärs senast den 26 maj men vid systembytet i oktober inte hunnit gå klart kommer att avbrytas och startas om i det nya systemet. Fora har som intention att så långt som möjligt hantera omstart av flytt, utan att du själv ska behöva göra något.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor om flyttstoppet?

Toggle

Har du frågor kan du vända till Foras kundservice via  kontaktformulär på fora.se eller i inloggat läge på Mina sidor på fora.se. Det går även att kontakta Foras kundservice på telefon 08-787 40 10.