Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Lön hänförlig till annan månad

Månadsrapportering – start 2024

Lön ska rapporteras på den månad den betalats ut – men det finns undantag från denna huvudregel. Om den utbetalda lönen innehåller vissa specifika lönetyper som tjänats in under andra månader än utbetalningsmånaden, ska de delarna rapporteras som ”lön hänförlig till annan månad”.

Endast följande lönetyper betraktas som ”lön hänförlig till annan månad”:

  1. Rörliga lönedelar som bygger på arbetstagarens prestation, exempelvis prestationslön, ackordslön, resultatlön och liknande. 
  2. Bonus, tantiem, gratifikationer och liknande, oavsett om ersättningen är kopplad till den anställdes arbetsinsats eller inte.
  3. Kontant utbetalning av tidigare semesterårs sparade semesterdagar när en anställning upphör. Alltså dagar som är sparade men som hör till annat semesterår än innevarande semesterår vid utbetalningstillfället.

Andra lönetyper än de som räknats upp ovan betraktas inte som ”lön hänförlig till annan månad” utan rapporteras på den månad de betalas ut. Det gäller även om lönen tjänats in under flera månader, till exempel retroaktiv löneökning och semestertillägg.

Hur ska lönen fördelas på tidigare månader?

Samma lönetyper som tidigare

Observera att det inte har skett några ändringar i vilka lönetyper som ska ingå i den lön som rapporteras.

Relaterade frågor & svar

Vad händer om vi missar att rapportera hänförlig lön?

Vad är syftet med att hänföra vissa lönetyper till andra månader?

Finns det stöd i vårt lönesystem för lön hänförlig till annan månad?

Vad händer om lön är hänförlig till ett tidigare år än 2024?