Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Lön hänförlig till annan månad

Månadsrapportering – start 2024

Pensions­premien för Avtals­pension SAF-LO kommer att beräknas per månad från och med 2024.

I samband med övergången till månadshantering ska den pensions­medförande månadslönen delas upp utifrån gränsen 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) delat på tolv månader i premieberäkningen.

  • För lönedelar som understiger 7,5 IBB/12 är premien 4,5 procent.
  • För lönedelar som överstiger 7,5 IBB/12 är premien 30,0 procent.

Om den utbetalda lönen för en viss månad innehåller lönedelar som hör till andra månader än utbetalningsmånaden, ska de rapporteras som ”lön hänförlig till annan månad”.

Användningsområden

Det är upp till arbetsgivaren att särskilja vilka delar av lönen som är hänförliga till andra månader än utbetalningsmånaden i rapporteringen till Fora.

Exempel på användningsområden kan vara när en anställd under en period har tjänat in prestations- eller ackordslön, eller där annat än ordinarie månadslön har betalats ut.

Den totala lönesumman rapporteras för den månad då lönen betalas ut, men arbetsgivaren har möjlighet att fördela lönedelar på de månader de hänförs till.

Det finns ingen övre eller undre gräns för antal månader som lönedelar kan fördelas på vid rapporteringen.