Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Privatperson i rollen som arbetsgivare

Privatpersoner som i olika sammanhang har rollen som arbetsgivare kan i vissa fall teckna försäkrings­avtal hos Fora.

Exempel på sådana kan vara:

Tillfällig verksamhet där du under en begränsad tid betalar lön till en annan person under arbetsgivarliknande former, till exempel vid byggarbeten i egen regi.

Anlitande av assistans, av dig som är assistansberättigad. 

Försäkringar som ingår

Toggle

Samtliga arbetare omfattas av:

  • Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS
  • Föräldrapenningtillägg, FPT
  • Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA
  • Tjänstegruppliv­försäkring, TGL
  • Avtals­pension SAF-LO samt Försäkring om avgångsbidrag, AGB.

Om kollektiv­avtal finns ingår även av Omställningsstöd TSL.

Beräkna kostnaden

Toggle

Kostnaden för tjänste­pension och försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av den anställdas lön. De olika försäkringarna har olika procentsatser, som varierar från år till år. För aktuella priser, se prislista.

Ungefärlig kostnad för företag utan kollektiv­avtal

Bruttolön per månad för alla arbetare som fyllt 22 år:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla tjänste­män:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla arbetare som inte har fyllt 22 år:
kronor/månad

Teckna försäkringsavtal

Toggle

Du tecknar försäkrings­avtal genom att skicka in en blankett.

Rapportering av anställdas uppgifter och löner

Toggle

Rapportera lön varje månad

Varje månad ska de anställdas löner rapporteras till Fora. Det görs i e-tjänsten Rapportera löner för arbetare på Mina sidor.

Behörighet Mina sidor

Utöver e-tjänst för månads­rapportering av löner går det också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt fakturor och saldon. Inloggning görs med e-legitimation.

Om du inte kan logga in på Mina sidor Företag, behöver du ansöka om behörighet. Det görs via blankett.

Faktura och betalning

Toggle

Månaden efter att du rapporterat in löner skickar Fora fakturan. När fakturan är betald förs pensionpremierna över till de anställdas valda pensions­bolag. 

Om något händer en anställd

Toggle

Det är till Afa Försäkring som anställda ska vända sig om de vill ansöka om ersättning från någon av försäkringarna. Afa Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om ersättning. Det är också Afa Försäkring som kan svara på frågor om försäkringarna och villkoren. 

Avsluta försäkringsavtal

Toggle

När du inte längre har några anställda ska du avsluta avtalet. Det görs via blankett.

Frågor och svar

Kan jag som ska anlita au pair teckna försäkringar hos Fora?

Varför kan jag inte använda alla Foras e-tjänster?