Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Kom igång med rapporteringen!

Det här behöver du som är ny kund hos Fora göra

I ert försäkrings­avtal ingår försäkringar för företagets anställda. För anställda som räknas som arbetare betalar ni genom avtalet med Fora även in pengar till tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO.

Kostnaden för försäkringarna och tjänste­­pensionen beräknas på de anställdas lön. Arbetarnas löner ska rapporteras till Fora varje månad, tjänste­männens löner en gång per år.

Det här behöver du göra nu

1. Ta reda på vilka som är arbetare

2. Ta reda på hur du ska rapportera arbetarnas löner

3. Registrera arbetare och tilldela dem upp­märkning

4. Rapportera arbetares löner varje månad

5. Informera de anställda

Viktigt att rapportera i tid

Fora tar ut en förseningsavgift på 300 kronor per utebliven månadsrapport. Utöver det debiteras företaget även premietillägg och i vissa fall avräkningsränta.

Huvud­­administratörens ansvar

Huvud­­administratören är ansvarig mot Fora för företagets användande av Mina sidor och för företagets administration av försäkrings­avtalet på Mina sidor. Huvud­­administratören kan registrera fler administratörer, men är också ansvarig för att ta bort administratörer som inte längre ska ha behörighet till Mina sidor.

Det är i första hand företagets huvud­­administratör som får viktig information via e-post från Fora, så se till att alltid ha en huvud­­administratör med giltig e-postadress. Huvud­­administratör kan bytas ut vid behov.