Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Så funkar försäkringsavtalet

Försäkrings­avtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paketet av försäkringar. I paketet ingår alla försäkringar och tjänste­pension som arbetare på privatägda företag ska ha enligt kollektiv­avtalet.

Försäkrings­avtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

Försäkrings­avtalet gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställnings­form.

Arbetare, tjänste­män och företagare omfattas av olika försäkringar.

Försäkrings­avtalet - så funkar det

Teckna försäkrings­avtal

Kostnad

Rapportera arbetarnas löner varje månad

Rapportera tjänste­männens löner i januari

Fakturan

Nyanställda arbetare

Avtals­pension SAF-LO

Försäkringar

Obligatoriskt att teckna försäkrings­avtal

För att uppfylla villkoren i kollektiv­avtalet måste företaget teckna försäkrings­avtal genom Fora.

  • Företag som har kollektiv­avtal genom medlemskap i arbetsgivar­organisation måste teckna försäkrings­avtal när det finns anställda i företaget.
  • Företag som tecknat kollektivatal direkt med ett fackförbund (häng­avtal) måste vanligtvis teckna försäkrings­avtal oavsett om det finns anställda eller inte i företaget.

Afa Försäkrings roll

Det är hos Fora som företag tecknar försäkringar för sina anställda, men det är Afa Försäkring som är försäkringsgivare. Det betyder att all handläggning av skador och försäkringsärenden görs direkt hos Afa Försäkring. 

Det är dit som anställda ska vända sig om de vill ansöka om ersättning från någon av försäkringarna. Afa Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om ersättning. Det är också Afa Försäkring som kan svara på frågor om försäkringarna och villkoren.