Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Kundservice
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Problem med e-faktura
En del kunder har problem med att få sina e-fakturor. Vi rekommenderar att ni som inte fått fakturan loggar in på Mina sidor och laddar ner fakturan där.
Vi arbetar med att lösa problemet. 

Frågor & svar för företag

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om bland annat avtal, lönerapportering och fakturan.  

Avtal och försäkringar

Toggle

Varför ska vi teckna försäkringsavtal hos Fora?

Toggle

Försäkringsavtalet med Fora ger ett starkt skydd för de anställda i många olika situationer. Företag med kollektivavtal måste teckna försäkringsavtal hos Fora för att uppfylla villkoren i kollektivavtalet, men även företag utan kollektivavtal kan teckna ett försäkringsavtal.

Vad kostar försäkringsavtalet?

Toggle

Vad kostnaden blir för försäkringsavtalet beror på om de anställda är arbetare eller tjänstemän och vad de har i lön.

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner. Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Vad ingår i försäkringsavtalet?

Toggle

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension. Paketen ser olika ut för arbetare respektive tjänstemän.

För arbetare ger försäkringspaketet ett omfattande skydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet.

Vad är kompletterande pensionspremier?

Toggle

I vissa kollektivavtal finns det överenskommelser om att arbetsgivaren ska betala in kompletterande pensionspremier till tjänstepensionen för arbetare, utöver den vanliga premien till Avtalspension SAF-LO.

Hur tecknar man försäkringsavtal?

Toggle

Hur försäkringsavtalet tecknas, beror på om företaget har kollektivavtal eller inte.

Hur tecknar jag Företagares egen försäkring?

Toggle

Är du ägare av ett företag och räknas som företagare, kan du teckna Företagares egen försäkring för att få skydd vid pension, sjukdom eller dödsfall.

Vem räknas som företagare?

Toggle

Bolagsform, ägarandel och familjerelation avgör om en person som är verksam i företaget ska räknas som företagare eller som anställd.

Hur säger man upp försäkringsavtalet?

Toggle

Det är först när företaget inte längre har några anställda eller inte längre har kollektivavtal som försäkringsavtalet hos Fora kan avslutas.

Det enda sättet att avsluta försäkringsavtalet hos Fora är att fylla i en särskild blankett.

Försäkringsavtalet avslutas inte genom att företaget rapporterar noll kronor i utbetalda löner eller slutar att betala fakturan från Fora (obetalda fakturor skicks alltid till inkasso).

Jag har inga anställda, ska jag säga upp avtalet då?

Toggle

Försäkringsavtalet fortsätter att gälla även om det inte längre finns anställda på företaget.

Företaget kan välja att behålla försäkringsavtalet, eller att säga upp det. För att företagets ägare ska omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, behöver företaget behålla försäkringsavtalet.

Ska avtalet sägas upp måste Fora få in uppsägningen senast den 30 november för att företaget inte ska faktureras minimipremien för kommande år.

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Hur får jag behörighet till Mina sidor?

Toggle

Du behöver vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för ett företag för att ha behörighet att logga in på det företagets Mina sidor. Anmälan av huvudadministratör görs på en blankett.

Varför behöver vi en huvudadministratör?

Toggle

För att kunna logga in på Mina sidor behöver företaget registrera en huvudadministratör hos Fora. Huvudadministratören har behörighet att logga in på ert företags Mina sidor och är ansvarig för ert användande av tjänsterna där.

Huvudadministratören kan registrera administratörer som också har behörighet att logga in och är även ansvarig för att ta bort personer som inte längre ska ha behörighet till Mina sidor.

Vad är det för skillnad på en huvudadministratör och en administratör?

Toggle

En huvudadministratör har tillgång till all information och alla tjänster på Mina sidor, exempelvis:

Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter

 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Skriva ut intyg om försäkringar
 • Se fakturor och saldon
 • Registrera en särskild fakturaadress
 • Lägga upp fler administratörer

En administratör kan göra samma saker, förutom att registrera fler administratörer.

Kan någon som inte arbetar på företaget vara registerad som huvudadministratör eller administratör, exempelvis en redovisningskonsult?

Toggle

Ja det går bra.

Hur vet vi vem som är registrerad som huvudadministratör/administratör för vårt företag?

Toggle

Kontakta Foras kundservice för att få information om vem som är huvudadministratör för företaget.

Hur ändrar vi huvudadministratör?

Toggle

För att ändra en huvudadministratör behöver ni skicka in en blankett som undertecknas av behörig firmatecknare.

Jag är anmäld som huvudadministratör men kan inte logga in. Varför?

Toggle

Vid inloggningen finns det tips på lösningar om du har problem med att logga in. 

Vår huvudadministratör har slutat - hur lägger vi då till fler administratörer?

Toggle

Det är endast huvudadministratören som kan lägga till eller ta bort administratörer. Ni behöver därför anmäla en ny huvudadministratör.  Det görs på en blankett. Det är en fördel om huvudadministratören är en person som kan ha denna roll en längre tid, till exempel ägaren av företaget.

Varför kan jag inte logga in på Mina sidor?

Toggle

Du behöver vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för ett företag för att ha behörighet att logga in på företagets Mina sidor. Om du är registrerad men ändå inte kan logga in finns det tips på lösningar vid inloggningen.

Faktura och betalning

Toggle

Vi vill få fakturan via e-post – hur gör vi då?

Toggle

Ni kan välja att få er faktura från Fora via e-post i pdf-format. Då får ni fakturan både snabbare och bidrar till att minska pappersanvändningen.

Anmäl er enkelt till e-postfaktura genom att logga in på Mina sidor på fora.se och registrera en e-postadress.

Hur registrerar jag en särskild fakturaadress?

Toggle

Om ni vill att fakturan skickas till en annan adress än er officiella utdelningsadress kan ni registrera en särskild fakturaadress på Mina sidor under fliken Administration. 

Var kan jag se våra fakturor?

Toggle

På Mina sidor på fora.se kan du se företaget fakturor och aktuella saldon.

Vi vill få fakturan som e-faktura – hur gör vi då?

Toggle

Det går att få fakturan som e-faktura till företagets internetbank. För att få det gör ni en anmälan till banken. 

Varför är det olika lönesummor i kolumnen debiteringsunderlag på fakturan?

Toggle

Olika försäkringar har olika debiteringsunderlag.

 • För AGS, AGB och TGL är det lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp som är debiteringsunderlag.
 • För FPT och TFA är det hela lönen som är debiteringsunderlag.
 • För Avtalspension SAF-LO är det olika procentsatser för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp som är debiteringsunderlag.

På fakturan visas debiteringsunderlaget för hela året.

Fakturan stämmer inte - vad gör jag då?

Toggle

Även om fakturan inte stämmer, ska den alltid betalas. Eventuella justeringar görs sedan på kommande faktura.

 • Är det debiteringsunderlaget som inte stämmer, ska de preliminära (eller slutliga) lönesummorna uppdateras. Det görs på Mina sidor.
 • Har ni blivit debiterade för någon försäkring eller avgift som ni tycker att ni inte ska betala för, kontaktar ni Foras kundservice.

Vad är minimipremie?

Toggle

Minimipremien för försäkringsavtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Jag har avvecklat mitt företag men har ändå fått en faktura - ska jag betala den?

Toggle

Ja, du ska betala fakturan. Om företag inte längre har verksamhet ska försäkringsavtalet hos sägas upp. Fora behöver blanketten om uppsägning av försäkringsavtal senast den 30 november för att du inte ska behöva betala minimipremien för kommande år. 

Jag har inga anställda, ändå har jag fått en faktura - ska jag betala den?

Toggle

Ja, du ska betala fakturan. Det enda sättet att säga upp försäkringsavtalet hos Fora är att skicka in en blankett. Fora behöver blanketten om uppsägning senast den 30 november för att du inte ska behöva betala minimipremien för kommande år. 

Vissa företag måste först säga upp sitt kollektivavtal innan försäkringsavtalet kan avslutas. Det gäller:

 • Företag som tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund inom LO efter 1 juni 2006.
 • Företag som omfattas av kollektivavtalen Bemanning och Transport (förutom Bensin).

Du kan också välja att behålla försäkringsavtalet. Då betalar du minimipremien och omfattas av Trygghetsförsäkrings vid arbetsskada, TFA. 

Jag har inga anställda, ändå har jag fått en faktura - ska jag betala den? - Företag utan kollektivavtal

Toggle

Ja, du ska betala fakturan. Försäkringsavtalet gäller fortfarande. Det enda sättet att säga upp försäkringsavtalet hos Fora är att skicka in en blankett. Fora behöver blanketten om uppsägning senast den 30 november för att du inte ska behöva betala minimipremien för kommande år.

Du kan också välja att behålla försäkringsavtalet. Då betalar du minimipremien och omfattas av Trygghetsförsäkrings vid arbetsskada, TFA.

Vi har fått en kreditfaktura - hur får vi ut vårt tillgodohavande?

Toggle

Om företaget får en kreditfaktura från Fora, betalas krediten ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor.

Utbetalning till bankgiro

Fora betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen, BGC. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvudadministratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor.

Utbetalning till bankkonto

Har du enskild firma kan du registrera ditt kontonummer på Mina sidor (under Företagsuppgifter) för att få kreditutbetalningar direkt till ditt bankkonto. För att säkerställa att pengarna betalas ut till rätt mottagare och konto gör Fora en kontroll av kontouppgifterna. Kan du inte logga in på Mina sidor går det även att lämna kontouppgift via blankett. Kontakta Foras kundservice för mer information.

Utbetalning på avi

Finns varken bankgironummer registrerat hos BGC eller kontonummer för enskild firma registrerat hos Fora, betalas kreditbelopp ut på en avi som skickas till företagets officiella utdelningsadress.

Vi har fått en påminnelse på fakturan men har inte originalfakturan kvar - var hittar jag den?

Toggle

Du kan se och ladda ner de senaste fakturorna från Fora på Mina sidor under fliken Ekonomi.

Hur bestrider jag en faktura?

Toggle

För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora, där du tydligt beskriver:

 • Vad det är som du bestrider, alltså vilken faktura eller del av faktura.
 • På vilka grunder du bestrider fakturan.

Invändningen mot att betala ska vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Skicka bestridandet till Fora.

Vart vänder jag mig om jag har inkassofrågor?

Toggle

Frågor om inkasso ska ställas till Svea Inkasso.

Hur långt tillbaka i tiden får Fora fakturera retroaktivt?

Toggle

Fora har rätt att fakturera företag upp till tio år tillbaka i tiden. Samma regel gäller för återbetalning till företag. Retroaktiviteten för fakturering gäller oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte.

Lönerapportering

Toggle

Varför måste vi rapportera löner?

Toggle

Fora behöver veta de anställdas löner för att kunna räkna ut hur mycket som ska betalas in till tjänstepensionen, samt för att kunna fakturera för försäkringarna.

Varför behöver Fora löneuppgifterna från vårt företag?

Toggle

De slutliga lönerna används till att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år. När de slutliga lönerna är rapporterade gör Fora en årsavräkning: den slutliga kostnaden för året räknas ut, och jämförs med hur mycket pengar företaget redan har betalat. Har ni betalat för lite eller för mycket justeras detta på februarifakturan.

Genom lönerapporteringen får Fora också veta vilka arbetare företaget har haft under året och hur mycket de har tjänat. Uppgifterna används till att beräkna och föra över pensionspremier till deras pensionsförvaltare. 

Vem ska tas med i lönerapporteringen?

Toggle

Vid rapporteringen av slutliga löner ska all lön som betalats ut under året, före skatt tas med, alltså utbetald bruttolön. Ta med lönen till alla som har fått lön under året, oavsett anställningsform, alltså även timanställda, vikarier, praktikanter med lön, anställda med anställningsstöd (exempelvis lönebidrag) och personer som har slutat under året.

Vad ska ingå i lönesummorna?

Toggle

Det är kontant bruttolön som ska rapporteras till Fora. Det vill säga all lön, före skatt, som betalats ut under januari till och med december, under det år som rapporten gäller.

Exempel på lönetyper som ska ingå i kontant utbetald bruttolön:

 • Ackordslön
 • Avgångsersättning - i form av av lön
 • Beredskapsersättning
 • Bonus
 • Ersättning för jourtid
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Gratifikation i form av kontantersättning
 • Lönegaranti
 • Lön under uppsägningstid
 • Provision
 • Restidsersättning
 • Semesterlön, semesterersättning
 • Sjuklön betald av arbetsgivaren
 • Skifttillägg
 • Tantiem
 • Vikariatsersättning
 • Övertidsersättning

Exempel på lönetyper som inte ska ingå i kontant utbetald bruttlön:

 • Arvoden
 • Avgångsersättning - i form av skadestånd
 • Bidrag till resekostnader
 • Bilersättning
 • Bilförmån
 • Dricks
 • Fria resor till och från arbetet
 • Garageförmån
 • Gratifikation i form av aktier och obligationer
 • Kostförmån
 • Kostnadsersättning
 • Optioner
 • Premier för Livsarbetstidspension (LP)
 • Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
 • Vinstandel och vinstdelning
 • Värdet av fri kost och logi

Vilken lön ska rapporteras vid korttidsarbete?

Toggle

För anställda som omfattas av korttidsarbete är det den utbetalda bruttolönen, inklusive den del som staten betalar, som ska rapporteras till Fora. 

Exempel:
Anställd med bruttolön 30 000 kronor/månad går ner i arbetstid.
Den nya bruttolönen - inklusive bidraget från staten - blir 27 750 kronor.
Till Fora ska då 27 750 kronor rapporteras.

Ska jag ta med arbetare som har fyllt 65 år i rapporteringen av löner?

Toggle

Rättigheten att tjäna in pengar till tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO upphör vid 65 års ålder. Om det finns en särskild överenskommelse med arbetsgivaren om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter fyllda 65 år, ska arbetaren tas med i lönerapporteringen, annars inte.

Ta inte med arbetarens lön om ni behöver rapportera totala lönesummor för arbetare. För arbetare som fyllt 65 under året är det lönen till och med månaden innan den anställde fyllde 65 år som ska tas med.

Vi har av misstag rapporterat in en arbetare över 65 år. Kan vi ta bort personen ur lönerapporten?

Toggle

Har en arbetare som fyllt 65 år (och inte längre tjänar in premier till Avtalspension SAF-LO) felaktigt rapporterats, går det att korrigera, förutsatt att premien ännu inte har förts över till pensionsförvaltaren.  Korrigeringen görs på Mina sidor, i e-tjänsten för slutlig lönerapportering.

Har premien hunnit föras över till pensionsförvaltaren går den inte att korrigera, eftersom utbetalning av pensionen redan kan ha påbörjats. Det är alltså extra viktigt att uppgifter som om arbetare som fyllt 65 år blir korrekta i lönerapporteringen.

Om ni kan visa att det finns särskilda skäl till korrigeringen, kan ärendet prövas hos Fora.

Ska jag ta med tjänstemän som fyllt 65 år i rapporteringen av löner?

Toggle

För tjänstemän som fyllt 65 år under året räknar du endast med utbetald lön till och med den sista dagen i månaden innan personen fyller år. Ta inte med tjänstemän som är 65 år eller äldre i rapporteringen.

Vad händer om vi inte rapporterar slutliga löner?

Toggle

Om företaget har ett försäkringsavtal där Avtalspension SAF-LO ingår, och inte rapporterar slutliga löner i tid, tar Fora ut en förseningsavgift på 1 000 kronor. 

Vad händer om vi inte rapporterar slutliga löner? – Företag utan kollektivavtal

Toggle

Om företaget inte rapporterar slutliga löner i tid får ni normalt betala en förseningsavgift på 1 000 kronor. Fora säger även upp försäkringsavtalet om ni inte rapporterar slutliga löner.

Varför tar Fora ut en förseningsavgift vid sen lönerapportering?

Toggle

Den slutliga lönerapporten visar vilka anställda arbetare ni har haft under året och hur mycket pengar som ska föras över till deras pensionsförvaltare. Pengarna förs över i februari. Har ni inte lämnat de slutliga lönerna den 31 januari drabbas de anställda.

Försvinner de uppgifter jag har hunnit registrera om jag tar en paus i rapporteringen?

Toggle

Har du varit inaktiv i mer än 20 minuter loggas du ut automatiskt. Uppgifterna på de sidor som där du har tryckt på "Nästa steg" har sparats.

Vi har justerat löner i gamla lönerapporter, får vi en faktura på det?

Toggle

Att sänka eller höja löner i gamla lönerapporter innebär att ni ska betala mer eller få pengar tillbaka för det året. Fora skickar en debet eller kreditfaktura månaden efter att lönerapporten har ändrats. Om ändringen har gjorts för en lönerapport som lämnats  för tio år sedan eller mer skickar vi inte en debet eller kreditfaktura. 

Hur får jag ut en fil med löneuppgifter från lönesystemet?

Toggle

Om du har frågor om hur du får ut filen med uppgifter för lönerapporteringen hos Fora vänder du dig till din lönesystemsleverantör.

Vissa av leverantörerna har gjort instruktionsfilmer.

Hur rapporterar jag arbetare som saknar personnummer?

Toggle

Även anställda som saknar svenskt personnummer ska tas med i rapporteringen av slutliga löner.

 • Har personen ett samordningsnummer används det i Foras e-tjänst för rapportering.
 • Även de som saknar både personnummer och samordningsnummer ska rapporteras in. I rapporteringstjänsten fylls födelsedatum (år, månad, dag) i, samt personens hemadress.

 

Jag har inga anställda, ska jag säga upp avtalet då?

Toggle

Försäkringsavtalet fortsätter att gälla även om det inte längre finns anställda på företaget.

Företaget kan välja att behålla försäkringsavtalet, eller att säga upp det. För att företagets ägare ska omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, behöver företaget behålla försäkringsavtalet.

Ska avtalet sägas upp måste Fora få in uppsägningen senast den 30 november för att företaget inte ska faktureras minimipremien för kommande år.

Övrigt

Toggle

Hur beräknas särskild löneskatt på pensionskostnader, SLP?

Toggle

För de kostnader företaget har för Avtalspension SAF-LO betalas en särskild löneskatt, SLP. Den redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Hur vet jag om en anställd är arbetare eller tjänsteman?

Toggle

Det är oftast kollektivavtalet som bestämmer om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman.

  Ring kundservice

  Helgfria vardagar 08.00-17.00
  08-787 40 10

  Mellan 11.00 - 13.00 ringer många till oss. Om du har möjlighet att ringa någon annan tid så får du hjälp snabbare.

  För dig som är kund

  Om du har specifika avtalsfrågor, vill ange personnummer eller andra uppgifter som du tror att vi behöver ha för att svara på din fråga, så logga in på Mina sidor och skriv ditt meddelande till kundservice där.

  Skicka e-post

  Här kan du ställa generella frågor. Vår ambition är att svara inom 1 - 2 arbetsdagar. Vi hanterar inte e-postmeddelanden som innehåller personuppgifter.

  Kundnummer
  Orgnummer
  För- och efternamn*
  Fyll i namn.
  Telefon
  Fyll i telefon
  E-postadress*
  Fyll i en fullständig e-postadress.
  Välj ärendetyp
  Meddelande
  Skriv ditt meddelande

  Chatta med vår kundservice

  Chatten är i regel öppen helgfria vardagar 09.00-16.00 för generella frågor. Vi kan inte hantera personuppgifter utan rekommenderar då att du antingen ringer till oss med ditt BankID redo eller loggar in på Mina sidor och skickar ett meddelande.

  Kontaktuppgifter

  Postadress
  Fora AB
  101 56 Stockholm

  Besöksadress
  Sveavägen 44, Stockholm

  Växel
  Telefon: 08 - 787 40 00
  Har du frågor angående enskilda kundärenden hänvisar vi till kundservice via telefon eller e-post.

  Öppettider
  För växel, bud och leveranser: 08.10 - 16.45
  (18 maj - 11 september 08.10 - 15.45).

  Observera!

  Under rådande omständigheter tar vi inte emot annat än bokade eller nödvändiga besök (bud, företagspost mm) till vårt kontor.