Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Företag utan anställda
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Företag utan anställda

Har du eget företag utan anställda, kan du teckna försäkringsavtal hos Fora.

Genom försäkringsavtalet omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Vill du utöka ditt försäkringsskydd, kan du genom Företagares egen försäkring teckna tilläggsförsäkringar för att få skydd vid pension, sjukdom eller dödsfall.

I försäkringsavtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

När Avtalspension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielseförsäkring.

Egenanställda omfattas inte av försäkringarna

Är du egenanställd räknas du inte som företagare och omfattas därför inte av de försäkringar som Fora administrerar.

Prislista år 2021

Toggle

Försäkringsavtalet kostar 200 kronor per år. Då omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. 

Kostnad för tilläggsförsäkringar

Genom Företagares egen försäkring kan du teckna en eller flera tilläggsförsäkringar. En förutsättning är att du först har tecknat ett försäkringsavtal. 

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
Ingen kostnad tas ut för 2021.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
352 kronor per person och år.

Avtalspension SAF-LO

 • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,3 procent.
 • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO
Ingen kostnad tas ut för 2021.

Teckna försäkringsavtal

Toggle

Hur försäkringsavtalet tecknas beror på om företaget omfattas av kollektivavtal eller inte. Tilläggsförsäkringarna i Företagares egen försäkring tecknas på en särskild blankett.

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där går att se vad som ingår i försäkringsavtalet samt företagets fakturor och saldon. Har du tecknat Företagares egen försäkring med Avtalspension SAF-LO, är det också på Mina sidor som du rapporterar lön.

För att få tillgång till Mina sidor behöver du anmäla dig som huvudadministratör. Du loggar sedan in med e-legitimation. 

Är du ensam firmatecknare för företaget och har BankID kan du ringa Foras kundservice och bli registrerad som huvudadministratör. Annars behöver du fylla i en blankett. 

Rapportera till Företagares egen försäkring

Toggle

I april ska du som har tecknat Avtalspension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst för föregående år. Den slutliga lönen rapporteras på Mina sidor. Du loggar in med e-legitimation..

Förbered dig inför rapporteringen

När du rapporterar behöver du ha ett antal uppgifter till hands:

 • Företagets kundnummer.
 • Namn och personnummer på den person som ska rapporteras.
 • Slutlig inkomst för den person som ska rapporteras. I rapporteringstjänsten ser du för vilken period du ska rapportera inkomst.

Beräkna årsinkomsten

Företagare med aktiebolag

Toggle

Räkna med:

 • Inkomst av tjänst från företaget för gällande rapporteringsperiod för företagare eller make/maka/registrerad partner till företagare i aktiebolag.

Räkna inte med:

 • Lönen för eventuella anställda löntagare.
 • Kostnadsersättningar för verktyg, arbetskläder och liknande.
 • Beskattade förmåner som traktamenten och bilförmåner i form av helt eller delvis fri bil- eller milersättning.
 • Sjukpenning samt sjuk- eller aktivitetsersättning.

Företagare med övriga bolagsformer

Toggle

Räkna med:

 • Inkomst av näringsverksamhet från företaget för gällande rapporteringsperiod för företagare eller make/maka/registrerad partner till företagare i övriga företagsformer. Vid underskott fyller du i noll (0) kronor.

Räkna inte med:

 • Lönen för eventuella anställda löntagare.
 • Kostnadsersättningar för verktyg, arbetskläder och liknande.
 • Beskattade förmåner som traktamenten och bilförmåner i form av helt eller delvis fri bil- eller milersättning.
 • Sjukpenning samt sjuk- eller aktivitetsersättning.

Faktura och betalning

Toggle

När företaget inte har anställda kommer fakturan en gång per år, i februari. 

 • Det datum som betalningen ska vara Fora tillhanda framgår av fakturan.
 • Fakturan betalas till Foras bankgiro 991-3500.
 • Uppge alltid betalningsreferens (OCR-nummer) vid betalning.

Det går att få fakturan från Fora som e-faktura till företagets internetbank. För att få det behöver ni göra en anmälan till företagets bank. 

Ni kan även välja att få fakturan som pdf med e-post. Anmäl e-postadress som fakturan ska skickas till på Mina sidor. 

Fakturorna finns på Mina sidor

Fakturorna från Fora finns på Mina sidor. Där finns också en sammanställning över företagets oreglerade skulder och tillgodohavanden hos Fora. Sammanställningen visar också vilken typ av oreglerad post det rör sig om, eventuellt OCR-nummer och förfallodatum, samt en summering av det oreglerade beloppet.

Utbetalning av kreditfaktura

Om företaget får en kreditfaktura från Fora, betalas krediten ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor.

Utbetalning till bankgiro

Fora betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen, BGC. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvudadministratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor.

Utbetalning till bankkonto

Har du enskild firma kan du registrera ditt kontonummer på Mina sidor (under Företagsuppgifter) för att få kreditutbetalningar direkt till ditt bankkonto. För att säkerställa att pengarna betalas ut till rätt mottagare och konto gör Fora en kontroll av kontouppgifterna. Kan du inte logga in på Mina sidor går det även att lämna kontouppgift via blankett. Kontakta Foras kundservice för mer information.

Utbetalning på avi

Finns varken bankgironummer registrerat hos BGC eller kontonummer för enskild firma registrerat hos Fora, betalas kreditbelopp ut på en avi som skickas till företagets officiella utdelningsadress.

Bestrida fakturan

För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora, gärna i form av ett brev.

 Du behöver tydligt beskriva: 

 • vad det är du bestrider, det vill säga vilken faktura eller vilken del av fakturan
 • på vilka grunder du bestrider fakturan.

Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm.

För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Jag har inga anställda, ändå har jag fått en faktura – varför?
Languages

Ändra adress

Toggle

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det på Verksamt.se. Det är en webbplats med samlad service och information från olika myndigheter, för den som driver företag.

Om du anställer

Toggle

I försäkringsavtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

Med anställda i företaget gäller andra förutsättningar, regler och villkor för försäkringsavtalet, än när du inte har anställda. 

Anställer du personal, tillhör du antingen målgruppen "Företag med kollektivavtal" eller "Företag utan kollektivavtal", och det är där du ska läsa om vad som gäller för just ditt företag.

Avsluta försäkringsavtal

Toggle

För att avsluta försäkringsavtalet fyller du i en blankett. Om du inte har kollektivavtal kan du ringa till Foras kundservice och avsluta avtalet genom att identifiera dig med BankID.

Uppsägningen behöver vara Fora tillhanda senast den 30 november för att du inte ska faktureras minimipremien för kommande år.

Har du tecknat Företagares egen försäkring kommer även den att avslutas, när du avslutar försäkringsavtalet.

Vill du bara säga upp Företagares egen försäkring, görs det på en särskild blankett.