Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Företag utan anställda
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Den stressfria dagen – tips från Foras kundcenter

26 maj 2023

På söndag den 28 maj uppmärksammas den stressfria dagen. Den belyser vikten av att förebygga stress och de negativa effekter det medför. På Foras kundservice är man van att bemöta stressade kunder. Här är deras bästa arbetstips, som även kan vara till hjälp i privatlivet.

Mer pengar i plånboken till föräldralediga

11 maj 2023

Under våren och försommaren föds det flest barn i Sverige. Förra året föddes cirka 104 000 barn där maj toppade med närmare 9 600 födda (källa: SCB) Här är information till arbetsgivare som har anställda som ska gå på föräldraledighet.

Aktuellt

Tre miljoner personer får pensionsbesked från Fora

28 april 2023

Med start i början av april skickar Fora ut sitt årliga pensionsbesked till alla som via sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin Avtalspension SAF-LO. Ett bra tillfälle att se över sin tjänstepension. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

Möt Foras medarbetare

Gillar när arbetet kräver fokus och snabbhet

Som affärsutvecklare på Fora har Helene Sjölander ett varierande och stundtals intensivt arbete. Det handlar om allt från att ta fram långsiktiga strategier till att vara med och lösa operativa frågeställningar. Ibland kräver arbetet extra fokus och snabbhet. Då trivs Helene som allra bäst.

Aktuellt

Fokus på arbetsmiljön idag

28 april 2023

Idag den 28 april firas FN:s internationella arbetsmiljödag, en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Vi sätter extra fokus på arbetsmiljön idag och passar på att fråga ett par skyddsombud om hur de ser på vikten av att lyfta arbetsmiljöfrågor.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Företag utan anställda

För företag med eller utan kollektivavtal

Har du eget företag utan anställda, kan du teckna försäkringsavtal hos Fora. Så länge du inte anställer betalar du endast minimipremie och behöver inte rapportera löner årligen.

Genom försäkringsavtalet omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Vill du utöka ditt försäkringsskydd, kan du genom Företagares egen försäkring teckna tilläggsförsäkringar för att få skydd vid pension, sjukdom eller dödsfall.

I försäkringsavtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

När Avtalspension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielseförsäkring.

Egenanställda omfattas inte av försäkringarna

Är du egenanställd räknas du inte som företagare och omfattas därför inte av de försäkringar som Fora administrerar.

Prislista

Toggle

Försäkringsavtalet kostar 200 kronor per år. Då omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Kostnad för tilläggsförsäkringar 2023

Kostnad för tilläggsförsäkringar 2022

Kostnad för tilläggsförsäkringar 2021

Teckna försäkringsavtal

Toggle

Hur försäkringsavtalet tecknas beror på om företaget omfattas av kollektivavtal eller inte. Tilläggsförsäkringarna i Företagares egen försäkring tecknas på en särskild blankett.

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där går att se vad som ingår i försäkringsavtalet samt företagets fakturor och saldon. Har du tecknat Företagares egen försäkring med Avtalspension SAF-LO, är det också på Mina sidor som du rapporterar lön.

För att få tillgång till Mina sidor behöver du anmäla dig som huvudadministratör. Du loggar sedan in med e-legitimation. 

Om ditt företag finns i officiella register kan du använda e-tjänsten Anmäl Huvudadministratör. Är du ensam firmatecknare för företaget och har BankID kan du även ringa Foras kundservice och bli registrerad som huvudadministratör. 

Rapportera till Företagares egen försäkring

Toggle

Under perioden januari - april ska du som har tecknat Avtalspension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst för föregående år. Den slutliga lönen rapporteras på Mina sidor. Du loggar in med e-legitimation..

Förbered dig inför rapporteringen

När du rapporterar behöver du ha ett antal uppgifter till hands:

  • Namn och personnummer på den person som ska rapporteras.
  • Slutlig inkomst för den person som ska rapporteras. I rapporteringstjänsten ser du för vilken period du ska rapportera inkomst.

Beräkna årsinkomsten

Företagare med aktiebolag

Företagare med övriga bolagsformer

Faktura och betalning

Toggle

När företaget inte har anställda kommer fakturan en gång per år, i februari. 

  • Det datum som betalningen ska vara Fora tillhanda framgår av fakturan.
  • Fakturan betalas till Foras bankgiro 991-3500.
  • Uppge alltid betalningsreferens (OCR-nummer) vid betalning.

Det går att få fakturan från Fora som e-faktura till företagets internetbank. För att få det behöver ni göra en anmälan till företagets bank. 

Ni kan även välja att få fakturan som pdf med e-post. Anmäl e-postadress som fakturan ska skickas till på Mina sidor. 

Fakturorna finns på Mina sidor

Fakturorna från Fora finns på Mina sidor. Där finns också en sammanställning över företagets oreglerade skulder och tillgodohavanden hos Fora. Sammanställningen visar också vilken typ av oreglerad post det rör sig om, eventuellt OCR-nummer och förfallodatum, samt en summering av det oreglerade beloppet.

Utbetalning av kreditfaktura

Om företaget får en kreditfaktura från Fora, betalas krediten ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor.

Utbetalning till bankgiro

Fora betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen, BGC. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvudadministratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor.

Utbetalning till bankkonto

Företag med bolagsformerna enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag och vars bankuppgifter inte finns i  officiella register, kan anmäla ett svenskt bankkonto för kreditutbetalningar från Fora. Anmälan görs på Mina sidor och signeras med BankID av företagets firmatecknare. När Fora mottagit anmälan görs en kontokontroll av det angivna kontot. Endast bankkonton som är kopplade till företagets organisationsnummer godkänns.

Kan du inte logga in på Mina sidor går det även att lämna kontouppgift via blankett. Kontakta Foras kundservice för mer information.

Utbetalning på avi

Finns varken bankgironummer registrerat hos BGC eller kontonummer registrerat hos Fora, betalas kreditbelopp ut på en avi som skickas till företagets officiella utdelningsadress.

Bestrida fakturan

För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora.

 Du behöver tydligt beskriva: 

  • vad det är du bestrider, det vill säga vilken faktura eller vilken del av fakturan
  • på vilka grunder du bestrider fakturan.

Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm eller till inkasso@fora.se.

För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Jag har inga anställda, ändå har jag fått en faktura – varför?
Languages

Ändra adress

Toggle

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det på Verksamt.se. Det är en webbplats med samlad service och information från olika myndigheter, för den som driver företag.

Om du anställer

Toggle

I försäkringsavtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

Med anställda i företaget gäller andra förutsättningar, regler och villkor för försäkringsavtalet, än när du inte har anställda. 

Anställer du personal, tillhör du antingen målgruppen "Företag med kollektivavtal" eller "Företag utan kollektivavtal", och det är där du ska läsa om vad som gäller för just ditt företag.

Avsluta försäkringsavtal

Toggle

Uppsägningen av försäkringsavtalet behöver vara Fora tillhanda senast den 30 november för att du inte ska faktureras minimipremien för kommande år.

Har du tecknat Företagares egen försäkring kommer även den att avslutas, när du avslutar försäkringsavtalet.

Vill du bara säga upp Företagares egen försäkring, görs det på en särskild blankett.