Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Företag utan anställda

För företag med eller utan kollektivavtal

Har du eget företag utan anställda, kan du teckna försäkrings­avtal hos Fora. Så länge du inte anställer betalar du endast grundpremien - som för år 2024 är noll kronor -  och du ska inte rapportera lön.

Genom försäkrings­avtalet omfattas du av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

Vill du utöka ditt försäkringsskydd, kan du genom Företagares egen försäkring teckna tilläggs­försäkringar för att få skydd vid pension, sjukdom eller dödsfall.

I försäkrings­avtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. När du anställer arbetare behöver du börja månadsrapportera löner. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

Försäkring Företagare
Avtals­pension SAF-LO (kan tecknas från 22 år) Tillägg
Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS Tillägg
Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA  
Tjänstegruppliv­försäkring, TGL Tillägg
Premiebefrielse­försäkring * Tillägg

*När Avtals­pension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielse­försäkring.

Egenanställda omfattas inte av försäkringarna

Är du egenanställd räknas du inte som företagare och omfattas därför inte av de försäkringar som Fora administrerar.

Prislista

Toggle

Prislista 2024

Prislista 2023

Prislista 2022

Prislista 2021

Teckna försäkringsavtal

Toggle

Hur försäkrings­avtalet tecknas beror på om företaget omfattas av kollektiv­avtal eller inte. Tilläggs­försäkringarna i Företagares egen försäkring tecknas på en särskild blankett.

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där går att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt företagets fakturor och saldon. Har du tecknat Företagares egen försäkring med Avtals­pension SAF-LO, är det också på Mina sidor som du rapporterar lön.

För att få tillgång till Mina sidor behöver du anmäla dig som huvud­­administratör. Du loggar sedan in med e-legitimation. 

Om ditt företag finns i officiella register kan du använda e-tjänsten Anmäl Huvud­­administratör. Är du ensam firmatecknare för företaget och har BankID kan du även ringa Foras kundservice och bli registrerad som huvud­­administratör. 

Rapportera till Företagares egen försäkring

Toggle

Under perioden januari - april ska du som har tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst för föregående år. Den slutliga lönen rapporteras på Mina sidor. Du loggar in med e-legitimation.

Förbered dig inför rapporteringen

När du rapporterar behöver du ha ett antal uppgifter till hands:

  • Namn och personnummer på den person som ska rapporteras.
  • Slutlig inkomst för den person som ska rapporteras. I rapporteringstjänsten ser du för vilken period du ska rapportera inkomst.

Beräkna årsinkomsten

Företagare med aktiebolag

Företagare med övriga bolagsformer

Faktura och betalning

Toggle

När företaget inte har anställda kommer fakturan en gång per år, i februari. 

  • Det datum som betalningen ska vara Fora tillhanda framgår av fakturan.
  • Fakturan betalas till Foras bankgiro 991-3500.
  • Uppge alltid betalningsreferens (OCR-nummer) vid betalning.

Det går att få fakturan från Fora som e-faktura till företagets internetbank. För att få det behöver ni göra en anmälan till företagets bank. 

Ni kan även välja att få fakturan som pdf med e-post. Anmäl e-postadress som fakturan ska skickas till på Mina sidor. 

Fakturorna finns på Mina sidor

Fakturorna från Fora finns på Mina sidor. Där finns också en sammanställning över företagets oreglerade skulder och tillgodohavanden hos Fora. Sammanställningen visar också vilken typ av oreglerad post det rör sig om, eventuellt OCR-nummer och förfallodatum, samt en summering av det oreglerade beloppet.

Utbetalning av kreditfaktura

Om företaget får en kreditfaktura från Fora, betalas krediten ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor.

Utbetalning till bankgiro

Fora betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen, BGC. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvud­­administratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor.

Utbetalning till bankkonto

Företag med bolagsformerna enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag och vars bankuppgifter inte finns i  officiella register, kan anmäla ett svenskt bankkonto för kreditutbetalningar från Fora. Anmälan görs på Mina sidor och signeras med BankID av företagets firmatecknare. När Fora mottagit anmälan görs en kontokontroll av det angivna kontot. Endast bankkonton som är kopplade till företagets organisationsnummer godkänns.

Du som har enskild firma och som inte kan logga in på Mina sidor kan även lämna kontouppgift via blankett. Kontakta Foras kundservice för mer information.

Utbetalning på avi

Finns varken bankgironummer registrerat hos BGC eller kontonummer registrerat hos Fora, betalas kreditbelopp ut på en avi som skickas till företagets officiella utdelningsadress.

Bestrida fakturan

En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura. För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora.

 Du behöver tydligt beskriva: 

  • vad det är du bestrider, det vill säga vilken faktura eller vilken del av fakturan
  • på vilka grunder du bestrider fakturan.

Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm eller till inkasso@fora.se.

För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Fora skickar två påminnelser per år

Toggle

Två påminnelser om året

Du får två påminnelser från Fora varje år för att du inte ska glömma bort vad du behöver göra om du har anställt personal.

  • Finns en huvud­­administratör registrerad för Mina sidor så skickas påminnelserna till den e-postadress som angetts.
  • Saknas huvud­­administratör så skickas påminnelserna via brev till företagets officiella utdelningsadress.

Om företaget har anställt personal efter den föregående påminnelsen ska de nyanställda arbetarna registreras hos Fora. Deras löner ska då rapporteras varje månad, med start vid den första löneutbetalningen.

Ändra adress

Toggle

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det hos Bolagsverket.

Om du anställer

Toggle

I försäkrings­avtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

Med anställda i företaget gäller andra förutsättningar, regler och villkor för försäkrings­avtalet, än när du inte har anställda. 

Anställer du personal, tillhör du antingen målgruppen "Företag med kollektiv­avtal" eller "Företag utan kollektiv­avtal", och det är där du ska läsa om vad som gäller för just ditt företag.

Avsluta försäkringsavtal

Toggle

Uppsägningen av försäkrings­avtalet behöver vara Fora tillhanda senast den 30 november för att du inte ska faktureras grundpremien för kommande år.

Har du tecknat Företagares egen försäkring kommer även den att avslutas, när du avslutar försäkrings­avtalet.

Vill du bara säga upp Företagares egen försäkring, görs det på en särskild blankett.