Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Företag utan anställda
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Företag utan anställda

Har du eget företag utan anställda, kan du teckna försäkringsavtal hos Fora.

Genom försäkringsavtalet omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Vill du utöka ditt försäkringsskydd, kan du teckna Företagares egen försäkring för att få skydd vid pension, sjukdom eller dödsfall.

I försäkringsavtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

Egenanställda omfattas inte av försäkringarna

Är du egenanställd räknas du inte som företagare och omfattas därför inte av de försäkringar som Fora administrerar.

Prislista år 2020

Toggle

Försäkringsavtalet kostar 200 kronor per år. Då omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. 

Kostnad för tillvalsförsäkringar

Genom Företagares egen försäkring kan du teckna en eller flera tillvalsförsäkringar. En förutsättning är att du först har tecknat ett försäkringsavtal. 

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
344 kronor per person och år.

Avtalspension SAF-LO

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,5 procent.
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO
Ingen kostnad tas ut för 2020.

Teckna försäkringsavtal

Toggle

Hur försäkringsavtalet tecknas beror på om företaget omfattas av kollektivavtal eller inte. Tillvalsförsäkringarna i Företagares egen försäkring tecknas på en särskild blankett.

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där går att se vad som ingår i försäkringsavtalet samt företagets fakturor och saldon. Har du tecknat Företagares egen försäkring med Avtalspension SAF-LO, är det också på Mina sidor som du rapporterar lön.

För att få tillgång till Mina sidor behöver du anmäla dig som huvudadministratör. Du loggar sedan in med e-legitimation. 

Är du ensam firmatecknare för företaget och har BankID kan du ringa Foras kundservice och bli registrerad som huvudadministratör. Annars behöver du fylla i en blankett. 

Rapportera till Företagares egen försäkring

Toggle

I april ska du som har tecknat Avtalspension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst för föregående år. Rapporteringen görs på Mina sidor.

Faktura och betalning

Toggle

När företaget inte har anställda kommer fakturan en gång per år, i februari. 

  • Det datum som betalningen ska vara Fora tillhanda framgår av fakturan.
  • Fakturan betalas till Foras bankgiro 991-3500.
  • Uppge alltid betalningsreferens (OCR-nummer) vid betalning.

Det går att få fakturan från Fora som e-faktura till företagets internetbank. För att få det behöver ni göra en anmälan till företagets bank. 

Ni kan även välja att få fakturan som pdf med e-post. Anmäl e-postadress som fakturan ska skickas till på Mina sidor. 

Fakturorna finns på Mina sidor

Fakturorna från Fora finns på Mina sidor. Där finns också en sammanställning över företagets oreglerade skulder och tillgodohavanden hos Fora. Sammanställningen visar också vilken typ av oreglerad post det rör sig om, eventuellt OCR-nummer och förfallodatum, samt en summering av det oreglerade beloppet.

Utbetalning av kreditfaktura

Om företaget får en kreditfaktura från Fora, betalas krediten ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor.

Utbetalning till bankgiro

Fora betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen, BGC. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvudadministratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor.

Utbetalning på avi

Finns inget bankgironummer registrerat hos BGC betalas kreditbelopp ut på en avi som skickas till företagets officiella utdelningsadress.

Det här gäller även om du har en enskild firma. Fora har inte tillgång till ditt bankgironummer på grund av lagstiftning om personuppgifter.

Bestrida fakturan

För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora, gärna i form av ett brev.

 Du behöver tydligt beskriva: 

  • vad det är du bestrider, det vill säga vilken faktura eller vilken del av fakturan
  • på vilka grunder du bestrider fakturan.

Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm.

För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Jag har inga anställda, ändå har jag fått en faktura – varför?
Languages
I don't have any employees, but I've been invoiced anyway - why? Subtitles available in العربية, English, suomi, polski, русский, español and Türkçe. Start the movie and choose language in the player's settings.

Ändra adress

Toggle

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det på Verksamt.se. Det är en webbplats med samlad service och information från olika myndigheter, för den som driver företag.

Om du anställer

Toggle

I försäkringsavtalet ingår även försäkringar för anställda. De börjar att gälla om du anställer personal. Först då betalar du för dessa försäkringar. 

Med anställda i företaget gäller andra förutsättningar, regler och villkor för försäkringsavtalet, än när du inte har anställda. 

Anställer du personal, tillhör du antingen målgruppen "Företag med kollektivavtal" eller "Företag utan kollektivavtal", och det är där du ska läsa om vad som gäller för just ditt företag.

Avsluta försäkringsavtal

Toggle

För att avsluta försäkringsavtalet fyller du i en blankett. Om du inte har kollektivavtal kan du ringa till Foras kundservice och avsluta avtalet genom att identifiera dig med BankID.

Uppsägningen behöver vara Fora tillhanda senast den 30 november för att du inte ska faktureras minimipremien för kommande år.

Har du tecknat Företagares egen försäkring kommer även den att avslutas, när du avslutar försäkringsavtalet.

Vill du bara säga upp Företagares egen försäkring, görs det på en särskild blankett.