Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Avtalspension SAF-LO

Utöver den allmänna pensionen från staten, har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen kallas tjänste­pension. 

För arbetare som jobbar på ett privatägt företag heter den kollektiv­avtalade tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO.

När Avtals­pension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielse­försäkringen.

Avtals­pension SAF-LO

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Utbetalning

Mer information

Försäkringsvillkor