Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Företag utan anställda
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för
intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen.
Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Avtalspension SAF-LO

Utöver den allmänna pensionen från staten, har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen kallas tjänstepension. 

För arbetare som jobbar på ett privatägt företag heter den kollektivavtalade tjänstepensionen Avtals­pension SAF-LO.

När Avtalspension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielseförsäkringen.

Avtalspension SAF-LO

Gäller för

Toggle

Avtalspension SAF-LO gäller för företagets arbetare.

Kan även tecknas av företagare.

Börjar gälla

Toggle

Inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO börjar den månad då den anställda fyller 24 år* och upphör vid 65 år.

* 24 år gäller från år 2021. År 2022 sänks den lägsta åldern för intjänande till 23 år och år 2022 till 22 år.

Ger ersättning vid

Toggle

Utbetalningarna från Avtalspension SAF-LO börjar normalt vid 65 år. Men det går att ta ut tjänstepensionen redan från 55 års ålder, eller vänta till efter 65 år.

Den anställda kan också gå ner i arbetstid och ta ut del av av Avtalspension SAF-LO.

Kostnad

Toggle

Kostnaden för Avtalspension SAF-LO beror på den anställdes lön.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,5 procent.
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Det är enbart anställda mellan 25 och 65 år som tjänar in pengar till Avtalspension SAF-LO - det är bara deras löner som är underlag för kostnaden.

I de fall det finns en överenskommelse med den anställde om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter fyllda 65, ska även de tas med i underlaget för kostnaden.

Utbetalning

Toggle

Den anställda blir kontaktad av sin pensionsförvaltare några månader före 65-årsdagen. Du som arbetsgivare behöver inte göra något för att tjänstepensionen ska betalas ut.

Mer information

Toggle

Fora sköter administrationen av Avtalspension SAF-LO.

Pensionsförvaltare i Avtalspension SAF-LO

Valbara förvaltare för traditionell försäkring

Toggle

Pensionsförvaltare som inte längre är valbara

Toggle